Odszkodowanie po upadku

Rozmiar czcionki:
Odszkodowanie po upadku

Przechodzień potyka się na nierównym lub oblodzonym chodniku i łamie rękę. Oczywiście przyczyną podobnych w skutkach wypadków mogą być oblodzone schody, śliska posadzka lub schody w sklepach, marketach czy urzędach. W wyniku takiego wypadku jest unieruchomiony przez kilka tygodni. W związku z czym traci dochody, ponosi koszty leczenia i rehabilitacji. Czy w takiej sytuacji może dochodzić odszkodowania? I od kogo żądać zadośćuczynienia? Oto kilka rad postępowania w takim wypadku.

Kto jest odpowiedzialny za szkodę w wyniku upadku?
Wszystkie drogi i chodniki mają swojego właściciela lub zarządcę, który odpowiada za ich stan. Najczęściej jest to gmina, właściciel nieruchomości odpowiedzialny za przynależny do niej chodnik, administracja spółdzielni mieszkaniowej, administracja domów miejskich lub wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku, kiedy wzdłuż budynków ciągną się trawniki będące własnością gminy, a dopiero za nimi przebiega „nasz” chodnik za wszystkie zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego stanu odpowiada gmina.

W przypadku chodników przed blokami, warto zwrócić uwagę na to, czy gmina sprzedała wspólnocie teren wokół bloku obejmujący trawniki i chodniki przylegające do budynku czy tylko grunt pod nim. W pierwszym wypadku to wspólnota odpowiada za utrzymanie chodnika w czystości, w drugim – gmina.

Budynek może mieć nie tylko właściciela, ale także zarządcę lub administratora, który jest odpowiedzialny za oczyszczanie chodnika. Zdarzają się sytuacje, ze podmiot odpowiedzialny zatrudnia firmę do utrzymywania chodnika w czystości. Wtedy zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego, kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Dla poszkodowanego ważne jest, kto jest właścicielem, a nie kto komu zlecił odśnieżanie. Jednak i to nie jest takie proste. W roku 2005 Sąd Najwyższy wypowiedział się, że kto na zlecenie właściciela lub zarządcy nieruchomości zobowiązał się do sprzątania posesji, odpowiada za skutki upadku na oblodzonym chodniku.
Także użytkownik wieczysty posiadłości jest zobowiązany do odśnieżania i posypywania solą chodnika przed posesją. W tym zakresie prawo traktuje taką osobę na równi z właścicielem czy współwłaścicielem. Ale uwaga! Jeśli do upadku doszło na chodniku, na którym dopuszczono płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, podmiotem odpowiedzialnym jest jest gmina.
Poszkodowany powinien ustalić do kogo należy chodnik, na którym doszło do wypadku. Wszelkich potrzebnych informacji może zasięgnąć w Urzędzie Miasta lub Gminy.

A co mówi prawo w takich wypadkach?
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 1996 r., nr 132, poz. 622) stanowi: właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania śniegu i lodu, a także błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Zaś rozporządzenie ministra ochrony środowiska z 27 października 2005 r. stanowi, iż za wypadek odpowiedzialnych może być kilka podmiotów – właściciel, posiadacz, zarządca, podmiot sprzątający nieruchomość. Za chodnik natomiast, wg ustawy, „uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”

Upadek na chodniku
Do upadków na chodnikach dochodzi najczęściej zimą ponieważ zima zaskakuje nie tylko drogowców, ale także zarządców i właścicieli nieruchomości. Chodniki są często śliskie i zaśnieżone. Jednakże upadki na chodnikach zdarzają się również latem w wyniku nieodpowiedniego stanu nawierzchni chodnika, tj. dziur lub nierówno ułożonych płyt chodnikowych.

Kiedy już doszło do takiego wypadku, warto – pomimo bólu i szoku – zadbać o dowody i świadków. Najlepiej zaraz po zdarzeniu zrobić zdjęcia telefonem komórkowym, aby udokumentować stan chodnika w czasie zajścia. Zdarza się bowiem, że zarządca usuwa wady natychmiast po zaistnieniu wypadku, aby uniknąć odpowiedzialności (w takim wypadku najlepiej zwrócić się o pomoc do prawnika). Jeśli sami nie mamy możliwości wykonania zdjęć, to dobrze jest poprosić kogoś bliskiego, aby w miarę możliwości niezwłocznie po naszym wypadku wykonał zdjęcia miejsca wypadku. Można także sprawdzić, czy chodnik nie jest objęty monitoringiem i poprosić o zabezpieczenie taśmy z nagraniem.

Równie ważni są świadkowie. Nawet krótkie oświadczenia spisane na miejscu wypadku lub zebranie nazwisk i numerów telefonów jest ważnym dowodem w sprawie dochodzenia o odszkodowanie. Istotne jest wezwanie policji lub straży miejskiej, która sporządzi odpowiednie notatki z miejsca zdarzenia. Pamiętajmy, że nasza interwencja może ustrzec inne osoby przed podobnym wypadkiem w tym samym miejscu. Świadkiem może być także lekarz z karetki, która (jeśli jest taka potrzeba) została wezwana na miejsce wypadku. Urazy po wypadku często ujawniają się po jakimś czasie. Nie należy ich ignorować! Wszelkiego rodzaju bóle a w szczególności zawroty głowy i nudności powinny być sygnałem do jak najszybszego skontaktowania się z lekarzem. W trakcie udzielania pomocy lekarz na pewno zapyta w jakich okolicznościach doszło do upadku. Należy wtedy dokładnie opisać sytuację. Wszystkie te informacje zostaną zapisane w dokumentacji medycznej.

Odszkodowanie po upadku
Przechodniowi, który uległ upadkowi lub poślizgnięciu na nierównym przysługuje odszkodowanie, nawet w sytuacji gdy on sam nie jest ubezpieczony. Odszkodowanie to przysługuje za ból, cierpienie oraz straty materialne, które powstały w związku z wypadkiem. Warto pamiętać, iż należy starannie zbierać wszelkie dokumenty, faktury i rachunki za leczenie ( prywatnie), rehabilitację a nawet przejazdy do lekarza, ponieważ wszelkie koszty z tym związane podlegają zwrotowi z ubezpieczenia osoby odpowiedzialnej za stan chodnika. Należy także zachować lub chociaż sfotografować zniszczoną w wypadku odzież.

Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej
Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej jest ostatecznością, ponieważ sprawy są długotrwałe i kosztowne. Pozywając osobę w powództwie cywilnym należy określić kwotę żądanego odszkodowania i wpłacić 5% tej kwoty. Jeżeli sprawę wygramy – zostanie ona zwrócona, jeżeli nie – poszkodowany będzie zmuszony opłacić także inne koszty postępowania sądowego. Częste są wypadki gdzie właściciel chodnika po okazaniu mu dowodów przyznaje swoją winę i dobrowolnie wypłaca poszkodowanemu zadośćuczynienie. Jeżeli jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (przeważnie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) z żądaniem wypłaty odszkodowania należy się zwrócić bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby winnej wypadku.

Wypadek zawiniony vs. nieszczęśliwy wypadek
Trzeba mieć także na uwadze cienką granicę pomiędzy wypadkiem zawinionym a nieszczęśliwym wypadkiem. Odszkodowanie nie otrzyma się także w sytuacji kiedy zadziałała tzw. siła wyższa, np. kiedy pośliźniemy się przy bardzo obfitych opadach śniegu, podczas których niemożliwym jest odśnieżanie chodnika ni bieżąco. Dodatkowym atutem zarządcy czy właściciela będzie prowadzenie grafiku odśnieżania, wtedy trudno będzie udowodnić poszkodowanemu zaniedbanie ze strony właściciela chodnika.

Autor: Agata Cierpiał

204 komentarzy do: “Odszkodowanie po upadku”

 1. 安全な電力平準化と金

  私たち自身 正直 謝罪 への感謝を表現するのおかげと言っていないためあなた 以前

 2. 安全な電力平準化と金

  当社 誠実 後悔 への感謝を表現するのおかげと言っていないため 早く

 3. без скачивания бесплатно Неудержимые 3

  [...]please go to the web pages we stick to, including this a single, as it represents our picks in the web[...]

 4. 安全な電力平準化と金

  私が感じる幾分 恵まれたのは遭遇 Webページとを楽しみにしてトンもっと回ここに読み

 5. MHF RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  あなたにしている。 実施 華麗仕事

 6. 安全な電力平準化と金

  私が感じる幾分 ハッピーたのは発見 あなた ウェブサイトのページとを楽しみにしてたっぷりもっと瞬間ここに読み

 7. 安全な電力平準化と金

  私は何をはず | 発見私はしていなかったしていなかった場合に行わこのような対象このような。

 8. Coupon Codes pisze:

  Coupon Codes

  [...]very couple of internet websites that happen to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[...]

 9. Discount codes

  [...]one of our visitors a short while ago encouraged the following website[...]

 10. Its hard to find good help

  I am constantnly saying that its difficult to find good help, but here is

 11. lefkosa üniversitesi

  [...]that could be the end of this write-up. Here you will discover some web sites that we assume you’ll appreciate, just click the links over[...]

 12. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 13. home pisze:

  home

  [...]we like to honor lots of other online web sites around the web, even if they aren?t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[...]

 14. 安全な電力平準化と金

  私は何をはず | 襲う遭遇私はしていなかったしていなかった場合に行わこのような対象このような。

 15. belle news pisze:

  belle news

  [...]Here are some of the websites we recommend for our visitors[...]

 16. Informative and precise

  Its hard to find informative and accurate information but here I found

 17. instagram app pisze:

  Wikia

  Wika linked to this site

 18. PSO2 RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  あなたにしている。 何 極上仕事

 19. Verified Forex Binary Education

  [...]very few internet websites that come about to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[...]

 20. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 21. online book of ra echtgeld

  [...]always a major fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a great deal of link enjoy from[...]

 22. 安全な電力平準化と金

  私はわかりません私は何をきただろう | 私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなスタッフこのような。

 23. 安全な電力平準化と金

  私が感じる幾分 ハッピーたのは使用 あなたの全体 ウェブサイトとを楽しみにしてそう多くもっと瞬間ここに読み

 24. motorbike discussion

  [...]very handful of sites that transpire to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[...]

 25. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 26. 安全な電力平準化と金

  私はわかりません私は何をはず | 遭遇私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなスタッフこのような。

 27. Diablo 3 RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 28. 安全な電力平準化と金

  あなたは1だ 行ってA 素晴らしい仕事

 29. 安全な電力平準化と金

  私が感じる本当に ハッピーたのは遭遇 あなたの全体 Webページとを楽しみにしてたっぷりもっと回ここに読み

 30. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 31. 安全な電力平準化と金

  私はわかりません私は何をきただろう | 私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなものこのような。

 32. 安全な電力平準化と金

  私が感じるかわいい ハッピーたのは出くわす Webページとを楽しみにしてたっぷりもっと瞬間ここに読み

 33. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 34. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 35. MHF RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 36. 安全な電力平準化と金

  あなたがしている 実施 かなりクール仕事

 37. 安全な電力平準化と金

  私はよく分からない私は知らない私は何をきただろう | 私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなステップこのような。

 38. 安全な電力平準化と金

  私が感じる幾分 幸運たのは見 あなた ブログとを楽しみにしてそう多くもっと分ここに読み

 39. Diablo 3 RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  当社 正直 後悔 いないためあなた 早く

 40. bbw usa pisze:

  bbw usa

  [...]Here is a good Weblog You may Obtain Exciting that we Encourage You[...]

 41. M88 pisze:

  M88

  [...]below you will obtain the link to some web pages that we feel you must visit[...]

 42. FIFA 15 Coins pisze:

  safe power leveling and gold

  With thanks

 43. 安全な電力平準化と金

  私たち自身 誠実 謝罪 への感謝を表現するのおかげと言っていないためあなた 早く

 44. safe power leveling and gold

  we can provide that power leveling faster and safe ,welcome to place order on our website

 45. xxx sex services

  [...]just beneath, are a lot of completely not connected web-sites to ours, having said that, they are surely really worth going over[...]

 46. porno maduritas

  [...]the time to read or check out the content material or web sites we have linked to beneath the[...]

 47. PC games pisze:

  PC games

  [...]we came across a cool website that you may well take pleasure in. Take a search in the event you want[...]

 48. tidning pisze:

  tidning

  [...]very handful of internet websites that come about to become in depth below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]

 49. tetas enormes pisze:

  tetas enormes

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless actually worth taking a search, whoa did one particular study about Mid East has got additional problerms at the same time [...]

 50. auto supirkimas

  [...]one of our guests not too long ago suggested the following website[...]

 51. Android pisze:

  Android

  MobiCrunch is a unique mobile based site that connects people to explore the latest Information on Smartphones and Mobile Gadgets.

 52. Importar de China a Peru

  [...]very few websites that transpire to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[...]

 53. HOT DATE pisze:

  HOT DATE

  [...]the time to read or check out the content material or web pages we have linked to below the[...]

 54. Ivy Ent Tv pisze:

  Ivy Ent Tv

  [...]that would be the end of this write-up. Here you’ll discover some internet sites that we assume you’ll appreciate, just click the links over[...]

 55. Intriguing content articles

  Oh my goodness! a great article dude. Thank you However I�m experiencing issue with ur rss . Do not know why Unable to join it. Will there be everyone acquiring identical rss dilemma? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 56. videosincestovip.blogspot.com.es

  [...]check below, are some entirely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[...]

 57. videos porno gay gratis

  [...]we prefer to honor lots of other net web pages on the internet, even when they aren?t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[...]

 58. guarrillas folladas

  [...]here are some hyperlinks to web sites that we link to simply because we think they are worth visiting[...]

 59. Putasyzorrones.blogspot.com.es/

  [...]the time to read or visit the content or web pages we have linked to beneath the[...]

 60. cerdas follando

  [...]always a huge fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get lots of link enjoy from[...]

 61. guarrillas pisze:

  guarrillas

  [...]that would be the finish of this post. Here you will locate some internet sites that we assume you will value, just click the hyperlinks over[...]

 62. Could the Author

  It�s rare knowledgeable

 63. maduras gratis xxx

  [...]Here are a few of the web sites we recommend for our visitors[...]

 64. Importar de China a Peru

  [...]here are some hyperlinks to websites that we link to mainly because we consider they’re worth visiting[...]

 65. I simply added

  I saw a lot of website but I believe this one holds something special in it in it

 66. tarot del amor

  [...]The facts talked about in the report are a few of the most beneficial accessible [...]

 67. work from home

  [...]usually posts some quite interesting stuff like this. If you are new to this site[...]

 68. executive condo launch

  [...]usually posts some quite interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]

 69. sexo en espa?ol

  [...]just beneath, are a lot of completely not associated web pages to ours, nonetheless, they may be surely really worth going over[...]

 70. porno con mujeres

  [...]one of our guests not too long ago proposed the following website[...]

 71. click here pisze:

  So of all

  After study a number of the content on your own web site now, and that i genuinely much like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and you will be checking back soon. Pls check out my site too and inform me what you think.

 72. inf?rmate pisze:

  inf?rmate

  [...]we came across a cool web site that you just might take pleasure in. Take a appear should you want[...]

 73. videos porno maduras

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless genuinely really worth taking a look, whoa did one discover about Mid East has got much more problerms as well [...]

 74. sexo incesto pisze:

  sexo incesto

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 75. Load Quotes pisze:

  Load Quotes

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 76. live geo news pisze:

  live geo news

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nonetheless definitely worth taking a look, whoa did 1 find out about Mid East has got far more problerms also [...]

 77. Rentals pisze:

  Rentals

  [...]please visit the sites we adhere to, which includes this one, as it represents our picks from the web[...]

 78. Real Estate Agent

  [...]the time to study or visit the content or websites we have linked to below the[...]

 79. Our Staff At Lagistic

  [...]although web sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re basically really worth a go as a result of, so have a look[...]

 80. otzuv.info pisze:

  Souls in the Waves

  Excellent Early morning, I just stopped in to visit your website and believed I’d say I enjoyed myself.

 81. The Ships’s Voyages

  I believe technologies just makes it worse. Now there is a channel to never ever treatment, now there is not going to be considered a prospect for them to find out.

 82. Thorn of Girl

  Excellent data is often identified on this web web site.

 83. The Silent Shard

  This will most likely be rather beneficial for some of your respective work opportunities I intend to do not only with my website but

 84. The Silent Shard

  This tends to most likely be rather practical for a few within your work I plan to will not only with my weblog but

 85. The Absent Game

  Among me and my husband we’ve owned much more MP3 players through the years than I can count, together with Sansas, iRivers, iPods (common & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few many years I’ve settled down to one line of players.

 86. The Absent Game

  Involving me and my husband we have owned much more MP3 players over the years than I can count, which includes Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players.

 87. Woman of Alien

  Fantastic get the job done you’ve got accomplished, this site is actually awesome with wonderful information. Time is God’s strategy for maintaining anything from going on at once.

 88. The Silent Shard

  This may in all probability be very useful for a few within your job opportunities I plan to do not only with my blog but

 89. The Absent Game

  Between me and my husband we have owned additional MP3 players through the years than I can count, which includes Sansas, iRivers, iPods (typical & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few a long time I’ve settled down to one line of players…

 90. Souls in the Waves

  Fantastic Morning, I just stopped in to visit your web site and considered I would say I appreciated myself.

 91. Healing’s Dragon

  to uncover matters to further improve my site!I suppose its alright to generate usage of a couple of of one’s ideas!!

 92. Thorn of Girl

  Superb details might be discovered on this internet web site.

 93. traceo.biz pisze:

  The Birch of the Shadow

  I think there could be a number of duplicates, but an exceedingly useful list! I’ve tweeted this. A lot of thanks for sharing!

 94. igarcom.biz pisze:

  Thorn of Girl

  Excellent information could be identified on this online blogging site.

 95. instagram pisze:

  instagram

  [...]Here are a few of the websites we advocate for our visitors[...]

 96. jivair.biz pisze:

  The Silent Shard

  This can most likely be fairly helpful for many of one’s job opportunities I want to really don’t only with my website but

 97. Dallas top free classifieds

  [...]we like to honor several other internet internet sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[...]

 98. 007juegos pisze:

  007juegos

  [...]here are some links to web-sites that we link to mainly because we consider they may be really worth visiting[...]

 99. sendeasy.biz pisze:

  The Slave of the Husband

  In search of in advance to researching additional from you afterward!…

 100. The Birch of the Shadow

  I believe there could become a couple of duplicates, but an exceedingly handy listing! I’ve tweeted this. Several thanks for sharing!

 101. binarysec.biz pisze:

  Whispering Misty

  So sorry you are going to miss the workshop!

 102. The Ships’s Voyages

  I think know-how just makes it even worse. Now there is a channel to in no way treatment, now there is not going to be a chance for them to find out.

 103. Third Flower

  My spouse and i are actually now delighted that Albert could execute his research because of the concepts he had through your online page. It is actually from time to time perplexing to only usually be giving freely actions which lots of people could h…

 104. Licensed and Bonded

  [...]The information mentioned inside the report are some of the most effective accessible [...]

 105. Registered Nurse

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 106. increase twitter followers

  [...]always a major fan of linking to bloggers that I like but do not get a lot of link enjoy from[...]

 107. Woman of Alien

  Perfect do the job you might have accomplished, this great site is really awesome with superb data. Time is God’s way of preserving every little thing from happening without delay.

 108. hribar.biz pisze:

  Third Flower

  My wife and that i have already been now delighted that Albert could execute his scientific studies thanks to the ideas he had by your web page. It is actually every now and then perplexing to just constantly be gifting away actions which some people c…

 109. The Birch of the Shadow

  I think there may possibly become a couple of duplicates, but an exceedingly handy checklist! I have tweeted this. Many thanks for sharing!

 110. Woman of Alien

  Ideal get the job done you might have finished, this website is absolutely amazing with wonderful facts. Time is God’s method of preserving every thing from happening simultaneously.

 111. The Silent Shard

  This could in all probability be pretty practical for a few of one’s employment I plan to do not only with my blog site but

 112. maxusdev.info pisze:

  Thorn of Girl

  Very good info might be found on this internet website.

 113. The Slave of the Husband

  Looking for forward to finding out excess from you afterward!…

 114. Third Flower

  My spouse and that i are actually now delighted that Albert could perform his studies thanks to the suggestions he had as a result of your web content. It is on occasion perplexing to just generally be gifting away techniques which a lot of people migh…

 115. aboutweb.biz pisze:

  Woman of Alien

  Ideal do the job you have got performed, this page is absolutely amazing with superb information and facts. Time is God’s technique for retaining almost everything from happening without delay.

 116. Woman of Alien

  Perfect function you have finished, this web site is de facto great with superb information. Time is God’s method of keeping all the things from taking place without delay.

 117. qaa3.info pisze:

  Souls in the Waves

  Excellent Morning, I just stopped in to go to your web site and assumed I’d say I enjoyed myself.

 118. The Birch of the Shadow

  I believe there may well become a several duplicates, but an exceedingly helpful list! I’ve tweeted this. Quite a few thanks for sharing!

 119. The Ships’s Voyages

  I think technologies just makes it worse. Now there’s a channel to under no circumstances treatment, now there will not likely become a opportunity for them to find out.

 120. The Absent Game

  Amongst me and my husband we’ve owned more MP3 gamers through the years than I can count, which include Sansas, iRivers, iPods (common & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few several years I’ve settled down to one line of gamers.

 121. The Slave of the Husband

  Searching for forward to studying extra from you afterward!…

 122. 10109366.biz pisze:

  Woman of Alien

  Ideal do the job you might have finished, this page is absolutely awesome with superb facts. Time is God’s way of trying to keep everything from happening directly.

 123. Woman of Alien

  Best do the job you have got performed, this great site is really interesting with amazing data. Time is God’s means of trying to keep every little thing from occurring directly.

 124. Woman of Alien

  Ideal perform you’ve got carried out, this web site is de facto great with amazing info. Time is God’s way of preserving every thing from happening simultaneously.

 125. Yahoo results

  While searching Yahoo I discovered this page in the results and I didn’t think it fit

 126. Whispering Misty

  So sorry you can expect to pass up the workshop!

 127. With the amount

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 128. Hi, very exciting

  Awesome post ! Cheers for, visiting my blog dude! I will email you again! I didnt know that.

 129. oxycontin pisze:

  To sum it

  I believe you have noted some very interesting details , appreciate it for the post.

 130. The Birch of the Shadow

  I believe there might be considered a couple of duplicates, but an exceedingly handy record! I have tweeted this. Many thanks for sharing!

 131. Healing’s Dragon

  to uncover difficulties to improve my site!I suppose its ok to create utilization of a couple of of one’s ideas!!

 132. Whispering Misty

  So sorry you’ll skip the workshop!

 133. Woman of Alien

  Fantastic perform you have got carried out, this website is absolutely awesome with wonderful details. Time is God’s means of preserving every thing from taking place at the same time.

 134. Third Flower

  My spouse and that i happen to be now delighted that Albert could perform his scientific tests as a consequence of the tips he had via your web content. It’s once in a while perplexing to just always be freely giving ways which a number of people migh…

 135. Whispering Misty

  So sorry you may miss the workshop!

 136. The Absent Game

  In between me and my husband we’ve owned far more MP3 gamers over the years than I can count, together with Sansas, iRivers, iPods (basic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few ages I’ve settled down to one line of gamers.

 137. The Ships’s Voyages

  I feel technologies just makes it even worse. Now there is a channel to never care, now there will not be a possibility for them to discover.

 138. Thorn of Girl

  Great facts is usually identified on this net web site.

 139. The Absent Game

  Concerning me and my husband we’ve owned additional MP3 gamers over the years than I can count, such as Sansas, iRivers, iPods (common & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few several years I’ve settled down to one line of gamers.

 140. utilitech.biz pisze:

  Souls in the Waves

  Great Morning, I just stopped in to visit your website and considered I’d say I experienced myself.

 141. Contact us pisze:

  Contact us

  [...]one of our guests not too long ago proposed the following website[...]

 142. desenetv.info pisze:

  The Ships’s Voyages

  I feel technology just can make it even worse. Now there is a channel to by no means treatment, now there wouldn’t be a opportunity for them to discover.

 143. Third Flower

  My wife and that i are already now delighted that Albert could perform his scientific studies as a consequence of the tips he had by means of your website. It can be now and again perplexing to only usually be making a gift of ways which a lot of peopl…

 144. Complete Recording Studio

  [...]although web sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are in fact worth a go by, so possess a look[...]

 145. Jerk Chicken pisze:

  Jerk Chicken

  [...]always a large fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get lots of link like from[...]

 146. Whispering Misty

  So sorry you will pass up the workshop!

 147. Whispering Misty

  So sorry you can expect to miss the workshop!

 148. rcook.biz pisze:

  Thorn of Girl

  Superb details is usually discovered on this website blog.

 149. The Birch of the Shadow

  I feel there may be a number of duplicates, but an exceedingly useful listing! I’ve tweeted this. Numerous thanks for sharing!

 150. Improving Your Credit

  [...]just beneath, are various entirely not connected web sites to ours, having said that, they’re certainly really worth going over[...]

 151. Whispering Misty

  So sorry you will pass up the workshop!

 152. The Slave of the Husband

  Looking for forward to studying more from you afterward!…

 153. The Absent Game

  Between me and my husband we’ve owned much more MP3 players over time than I can count, such as Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few a long time I’ve settled down to one line of players.

 154. legalbees.biz pisze:

  The Ships’s Voyages

  I feel know-how just can make it even worse. Now there’s a channel to never ever treatment, now there won’t be a probability for them to find.

 155. itacert.biz pisze:

  Souls in the Waves

  Fantastic Early morning, I just stopped in to visit your internet site and imagined I would say I experienced myself.

 156. The Silent Shard

  This will likely in all probability be rather useful for a few of the work opportunities I want to will not only with my web site but

 157. burn x pisze:

  burn x

  [...]check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, nevertheless, they may be most trustworthy sources that we use[...]

 158. tetas enormes pisze:

  tetas enormes

  [...]one of our guests not long ago recommended the following website[...]

 159. gays amateur pisze:

  gays amateur

  [...]here are some links to web-sites that we link to for the reason that we assume they are really worth visiting[...]

 160. datinggirls pisze:

  News info

  I was reading the news and I saw this really cool info

 161. car lights pisze:

  car lights

  [...]please go to the internet sites we follow, like this a single, because it represents our picks from the web[...]

 162. Its hard to find good help

  I am regularly saying that its hard to procure good help, but here is

 163. news fails pisze:

  news fails

  [...]although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they may be basically worth a go via, so have a look[...]

 164. Organic pisze:

  Organic

  [...]here are some links to internet sites that we link to simply because we consider they are really worth visiting[...]

 165. webcams travestis

  [...]below you will come across the link to some internet sites that we believe you should visit[...]

 166. Looking around

  I like to browse in various places on the web, often I will go to Stumble Upon and read and check stuff out

 167. Souls in the Waves

  Great Early morning, I just stopped in to go to your site and assumed I’d say I liked myself.

 168. pinterst.biz pisze:

  Whispering Misty

  So sorry you can expect to skip the workshop!

 169. continue pisze:

  continue

  [...]below you’ll find the link to some websites that we think you should visit[...]

 170. erotikfilme pisze:

  News info

  I was reading the news and I saw this really cool information

 171. Third Flower

  My wife and i are actually now delighted that Albert could carry out his scientific tests on account of the concepts he had by way of your website. It truly is every now and then perplexing to just constantly be making a gift of ways which a number of…

 172. nolte-hws.biz pisze:

  Healing’s Dragon

  to uncover concerns to further improve my web-site!I suppose its ok to help make usage of a number of within your ideas!!

 173. orphanage.biz pisze:

  The Ships’s Voyages

  I believe know-how just can make it even worse. Now there is a channel to never ever treatment, now there would not be considered a likelihood for them to find out.

 174. porn pisze:

  porn

  [...]Sites of interest we have a link to[...]

 175. forfait web pisze:

  forfait web

  [...]please visit the web sites we follow, such as this a single, because it represents our picks in the web[...]

 176. Whispering Misty

  So sorry you will pass up the workshop!

 177. lamber cona e cu

  [...]although websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re in fact really worth a go through, so possess a look[...]

 178. trail gear pisze:

  trail gear

  [...]one of our visitors recently advised the following website[...]

 179. Best Pickup Lines You’ve Ever Heard

  [...]just beneath, are many absolutely not related internet sites to ours, however, they’re certainly really worth going over[...]

 180. ecommerce pisze:

  ecommerce

  [...]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]

 181. ipad repair pisze:

  ipad repair

  [...]we came across a cool internet site that you simply might take pleasure in. Take a look when you want[...]

 182. חנות טיסנים באילת

  [...]just beneath, are several completely not associated web sites to ours, nevertheless, they may be certainly worth going over[...]

 183. percocet pisze:

  Gaynell Grambling

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

 184. Lisa Freiberger

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say you’ve done a great job with this. Also, the blog loads supe…

 185. ativan pisze:

  Viviana Feezell

  I was? actually looking for more information on diazepam – nice tune though.

 186. cheap supra shoes uk

  [...]Here is a great Weblog You may Uncover Interesting that we Encourage You[...]

 187. producer pisze:

  producer

  [...]although web sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they’re essentially really worth a go as a result of, so have a look[...]

 188. pages-blanches-france

  [...]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site[...]

 189. author blog pisze:

  author blog

  [...]we came across a cool site that you simply could possibly get pleasure from. Take a look for those who want[...]

 190. Kathern Majka

  Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally � taking time and actual effort to make a very good article� but what can I say� I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 191. porno casero gratis

  [...]below you will uncover the link to some internet sites that we feel you must visit[...]

 192. zocken kostenlos

  [...]we came across a cool internet site that you just might take pleasure in. Take a search for those who want[...]

 193. videos porno pisze:

  videos porno

  [...]that could be the finish of this report. Right here you?ll locate some web-sites that we assume you?ll enjoy, just click the links over[...]

 194. http://www.videosgay.com.es

  [...]Here is a good Weblog You might Find Intriguing that we Encourage You[...]

 195. porno gratis maduras

  [...]check below, are some totally unrelated sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[...]

 196. viciosas voyeur

  [...]one of our guests a short while ago recommended the following website[...]

 197. Recommeneded websites

  [...]Here are some of the sites we recommend for our visitors[...]…

 198. Paulene Brihm

  Hey there, You’ve done a fantastic job. I�ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 199. Related…

  [...]just beneath, are numerous totally not related sites to ours, however, they are surely worth going over[...]…

 200. ativan online pisze:

  Agueda Ardelean

  Generally I don’t learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

 201. Sites we Like…

  [...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]…

 202. You should check this out

  [...] Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well [...]…

 203. News info

  I was reading the news and I saw this really interesting info

 204. top work from home job

  [...]we like to honor lots of other world wide web web pages around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[...]

Skomentuj artykuł


pięć + = 7