fbpx

Wypadek samochodowy w Norwegii

Wypadek samochodowy w Norwegii

Osoba, która ulegnie wypadkowi drogowemu musi jak najszybciej zgłosić sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie ważne czy doszło do kolizji czy samodzielnie uszkodziliśmy pojazd uderzając w jakieś zwierzę. Jeżeli odniesie się obrażenia, ważne jest jak najszybciej udać się do szpitala. Wiele osób straciło niestety prawo do odszkodowania ponieważ nie zgłosili się na czas do lekarza. Ważne są też regularne wizyty u lekarza w celu udokumentowania obrażeń. W sprawach dotyczących obrażeń ciała ma się często prawo do darmowej pomocy adwokackiej.

Kto może żądać odszkodowania?

Zarówno poszkodowany kierowca jak i pasażer może wystosować roszczenie o odszkodowanie w przypadku obrażeń ciała. Dodatkowo w przypadku wypadków śmiertelnych osoby pozostające przy życiu czyli najbliższa rodzina rodzina mogą wystosować roszczenie.

Warunki uzyskania odszkodowania

Następujące warunki muszą być spełnione aby móc żądać odszkodowania:

1)Muszą zaistnieć obrażenia i/lub straty finansowe;
2)Musi istnieć podstawa odpowiedzialności. Taka podstawa odpowiedzialności zawarta jest w ustawie o odpowiedzialności za pojazd;
3)Musi mieć miejsce logiczny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem drogowym a obrażeniami czy stratami. Musi być możliwe powiązanie obrażenia czy straty z wypadkiem i związek ten musi być wystarczająco bliski.

Ważne jest być świadomym, że ma się prawo do odszkodowania, chociaż popełniło się błąd, np. złamało przepisy drogowe. Nawet w przypadku poważnych naruszeń przepisów ma się prawo do odszkodowania, choć suma odszkodowania może zostać zredukowana.

Od kogo można żądać odszkodowania w Norwegii?

Kierowca i/lub pasażer który uległ wypadkowi zawsze może wystosować roszczenie w stosunku do własnego (norweskiego) towarzystwa ubezpieczeniowego. Czyli tego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym samochód był ubezpieczony. Dotyczy to pojedynczego wypadku jak i w przypadku kolizji.

Jeżeli odpowiedzialność czyli wina za wypadek spoczywa na drugim pojeździe, można wybrać czy się chce wystosować roszczenie w stosunku do własnego towarzystwa ubezpieczeniowego lub towarzystwa ubezpieczeniowego strony przeciwnej. Ta ostatnia opcja jest najpospolitsza.

Niekiedy mogą istnieć dodatkowe pokrycia ubezpieczeniowe. Może to być ubezpieczenie od wypadku kierowcy/pasażera, mogące dać dodatkowe odszkodowanie. Ważne jest, aby i te sprawy zostały zgłoszone do odpowiednich towarzystw ubezpieczeniowych.

Jeżeli wypadek samochodowy ma miejsce w związku z pracą, można uważać wypadek za wypadek przy pracy, co w niektórych przypadkach może dać wyższe odszkodowanie.

Jeżeli dozna się obrażeń ciała, trzeba też skontaktować się z NAV (urzędem ubezpieczeń społecznych) w celu ustalenia czy ma się prawo do świadczeń społecznych.

Jakie odszkodowanie możemy otrzymać po wypadku komunikacyjnym?

Nie ukrywajmy, często nie znamy prawa odszkodowawczego dotyczącego prawa ojczystego. Co dopiero mówić o prawach odszkodowawczych w innych krajach. Jadąc do pracy za granicę warto zapoznać się z podstawowymi informacjami, aby w razie wypadku wiedzieć co nam się należy. Dowiedź się więcej i przeczytaj artykuł w temacie uzyskania odszkodowania w Norwegii.

Aktualizacja z 29.01.2020