fbpx

Renta alimentacyjna

Jeżeli w wypadku śmierć poniesie jedyny żywiciel rodziny, sytuacja finansowa bliskich ulega znacznemu pogorszeniu. W takiej sytuacji bliscy pozostający na utrzymaniu zmarłego mogą ubiegać się o rentę, także w toku postępowania zabezpieczającego. Roszczenie renty sprecyzował art. 446. §2 KC.

Art. 446. § 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Jaka jest wysokość renty alimentacyjnej?

Wysokość renty zależy m.in. od wysokości zarobków zmarłego oraz ewentualnie wysokości renty jaka została przyznana przez ZUS w ramach renty rodzinnej. Renta alimentacyjna powinna w całości pokryć straty finansowe rodziny z tytułu śmierci małżonka.

Kto wypłaca rentę alimentacyjną?

Rentę alimentacyjną wypłacić powinien podmiot zobowiązany do naprawy szkody. Może to być ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku drogowego, przy pracy, firma odpowiedzialna za czystość terenu, na którym doszło do potknięcia lub poślizgnięcia. Jeżeli uprawniony zawnioskuje o kapitalizację renty może ją otrzymać w ramach jednorazowej wypłaty, jednak nie jest to praktyka korzystna dla poszkodowanych.

Kto może ubiegać się o rentę alimentacyjną?

  • osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego;
  • małżonek, dzieci, dziadkowie, rodzice.

 Dokumentacja szkody

Dochodzenie renty alimentacyjnej wymaga zebrania znacznej ilości dokumentacji. Brak udowodnienia roszczenia może spowodować odmowę ubezpieczyciela. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia renty to przede wszystkim dokumentacja finansowa przedstawiająca zarobki zmarłego oraz zakres jego wsparcia dla rodziny. Ponadto niezbędne jest udowodnienie winy sprawcy szkody.

Jak działamy?


Wyślij zapytanie

Chcesz skonsultować sprawę? Wyślij do nas zgłoszenie.

Oddzwaniamy

Oddzwaniamy w ciągu 24h z informacją jak możemy Ci pomóc. Rekomendujemy Ci kancelarię, która pomoże w Twojej sprawie.

Zawierasz umowę

Jeżeli zdecydujesz się na pomoc danej kancelarii odszkodowawczej lub prawnika, podpisujesz umowę. Kancelaria prowadzi Twoją sprawę.

Otrzymujesz pieniądze

Kancelaria uzyskuje dla Ciebie odszkodowanie, które otrzymujesz wprost na swoje konto bankowe.