fbpx

Regulamin i polityka prywatności

1.Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z Portalu dostępnego pod adresem www.prawoiodszkodowania.pl, zwanego dalej Forum lub Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej regulaminu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
2.Forum jest dostępne publicznie zarówno dla osób fizycznych jak również dla podmiotów gospodarczych.
3.Regulamin obowiązuje każdą osobę posiadającą konto w Serwisie oraz każdą osobę, której właściciel konta udostępnił konto lub umożliwił korzystanie z niego – zwaną dalej Użytkownikiem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu prosimy o natychmiastowe opuszczenie serwisu.
4.Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.
5.Istnienie Konta w Serwisie związane jest z dokonaniem Rejestracji przez Użytkownika.

Warunki korzystania

6.Warunkiem korzystania z Forum jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i w związku z tym założenie konta. Dane wymagane do rejestracji to:
a. Unikalna nazwa Użytkownika za pomocą której Użytkownik będzie logował się do serwisu
b.konto e-mail
c.typ konta
d.hasło
Podany adres e-mail służy do przesłania linku aktywacyjnego w celu otwarcia konta w Serwisie.
7.Login (nazwa użytkownika) wybrany przy rejestracji nie może być zmieniony od chwili otrzymania dostępu do serwisu.
8.Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Forum. Konta dodatkowe mogą być utworzone po akceptacji Administratora. Nie zgłoszone i nie zaakceptowane konta dodatkowe mogą być usunięte przez Administratora bez ostrzeżenia i powiadomienia.
9.Konta, co do których zachodzi podejrzenie, że są kontami nadmiarowymi lub używanymi do czynności niezgodnych z Regulaminem lub prowadzone z nich działania są niezgodne z ideą Serwisu lub obowiązującym prawem mogą być zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia i powiadomienia.
10.Użytkownik może zrezygnować z konta w Forum poprzez usuniecie wszelkich danych, które podał przy rejestracji oraz zdjęć umieszczonych w serwisie. Wszystkie napisane przez Użytkownika komentarze pozostają w tym momencie na Forum, jako jego integralna część.

Konta płatne i bezpłatne

11.Wybierając typ konta Użytkownika, rejestrujący określa jednocześnie płatność miesięczną za konto.
12.Konto bezpłatne to konto typu Poszkodowany.
13.Konta płatne to konta typu: Kancelaria Odszkodowawcza, Agent Odszkodowawczy, Biegły/Ekspert, Ubezpieczyciel.
14.Wysokość odpłatności miesięcznej za konto płatne (sponsorowane) wynosi 300 zł netto miesięcznie powiększone o należny podatek VAT. 15.Płatność uiszczana jest z góry, po rejestracji.
16.Użytkownik konta płatnego zobowiązany jest do przesłania na adres kontakt@prawoiodszkodowania.pl danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT: nazwy firmy, numerów NIP, KRS, adresu rejestracyjnego firmy.
17.W ramach konta płatnego Użytkownik ma prawo dodać klikalną stopkę linkującą:
a.do własnej strony internetowej,
b.do profilu kancelarii w ramach katalogu Znajdź Kancelarię,
lub dane kontaktowe (telefon, e-mail, dane eksperta). Użytkownik konta płatnego może ustawić własne logo w polu avatara Użytkownika forum.
18.Z chwilą wygaśnięcia konta płatnego Użytkownik traci aktywną stopkę oraz firmowy avatar Użytkownika.

Umieszczanie komentarzy Użytkownika w Serwisie

19.Każdy Użytkownik ma prawo do:

a. umieszczania w Serwisie własnych komentarzy
b. komentowania wpisów umieszczonych przez innych Użytkowników

20.Za wyjątkiem odpowiedzi udzielanych przez Użytkowników, odpowiedzi udzielają również Eksperci firm współpracujących z Forum. Odpowiedzi Użytkowników oraz Ekspertów nie stanowią porady prawnej i nie mogą być prawnie wiążącą podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań.
18.Użytkownik może usunąć własny komentarz, który umieścił w Serwisie. Skuteczność usunięcia komentarza jest natychmiastowa.
21.Forum jest serwisem moderowanym. Administracja oraz działający z jej upoważnienia Moderatorzy mają prawo do natychmiastowego usunięcia wpisów, które:
a. naruszają prawa osób trzecich
b. naruszają obowiązujące w Polsce prawo
c. zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe
d. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych
e. nie prezentują minimalnego poziomu kultury przyjętego w serwisie
f. nakłaniają do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody Administracji.
22.Administracja zastrzega sobie prawo do subiektywnej interpretacji powyższego zapisu.

23.Wszelkie komentarze, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, stają się własnością i integralną częścią Serwisu z chwilą ich umieszczenia.
24.Umieszczając komentarze, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania kulturalnego i nie atakowania, obrażania innych Użytkowników.
25.Wszelkie komentarze, oceny, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, mogą być usunięte przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższej zasady.
26.Serwis może kierować do Użytkownika ofertę reklamową firm współpracujących, używając do tego celu podanego przy rejestracji adresu e-mail.

Zastrzeżenia

27.Administracja oraz Właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa osób trzecich, lecz dołoży wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań.
28.Serwis nie przetwarza danych osobowych swoich Użytkowników.
29.Informacje, porady publikowane przez Użytkowników nie stanowią porady prawnej. Właściciel Serwisu oraz Administracja nie odpowiada za błędnie udzielone informacje i porady Użytkowników Forum.
30. Posty zamieszczone na forum mające nieuzgodniony z administracją serwisu charakter reklamowy (charakter reklamowy oznacza m.in. zamieszczenie w stopce lub pojedynczej wypowiedzi takich danych jak: telefon, e-mail, nazwa firmy lub inne dane umożliwiające identyfikacje osoby lub firmy polecającej usługę) będą bezwzględnie usuwane, a zamieszczający tego typu treści godzi się zapłacić karę pieniężną w wysokości 2.000,00 PLN za każdy taki post.

Polityka Cookies

1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez 4B Systems sp. z o. o. z siedzibą al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, NIP: 575 188 70 93, KRS: 0000520586.

§1.Definicje

1.Administrator – oznacza 4B Systems sp. z o. o. z siedzibą Administratorem twoich danych jest 4B Systems sp. z o. o. z siedzibą: al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, NIP: 575 188 70 93, KRS: 0000520586, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2.Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3.Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5.Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie prawoiodszkodowania.pl.
6.Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7.Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2.Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a)Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b)Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§3.Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b)rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c)zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
d)zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e)rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a)utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b)poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c)optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
7.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administrator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA).
8.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
9.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
10.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
11.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA).
12.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
13.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
14.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych nk.pl (administrator cookies zewnętrznego: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
15.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych LinkedIn.com (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).
16.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
17.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu za pośrednictwem narzędzia skype.com (administrator cookies zewnętrznego: Microsoft Corporation z siedzibą w USA).

§4.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Nota prawna

Zawarte w naszym serwisie informacje nie stanowią porady prawnej. Służą one tylko i wyłącznie szerzeniu informacji o oferowanych usługach. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami przesyłającymi do nas zgłoszenia dotyczące wypadków oraz oferty współpracy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania powzięte bądź też zaniechane w oparciu o informacje zawarte w naszym serwisie internetowym. Jeżeli potrzebujesz fachowej porady dotyczącej możliwości uzyskania odszkodowania skonsultuj swój problem telefonicznie lub zgłoś go za pośrednictwem formularza.