fbpx

Biegły

Osoba, która posiada wiedzę specjalistyczną z określonej dziedzinie, która jest niezbędna do dokonania prawidłowej oceny stanu rzeczy lub zjawisk. Biegłym może być każda osoba, której kompetencje nie budzą wątpliwości. W większości przypadków biegłymi są osoby posiadające uprawnienia uzyskane w toku nauki lub szkoleń w danej dziedzinie. Przykładem może być biegły z zakresu medycyny, rekonstrukcji wypadków czy też wyceny wartości pojazdu. Taka osoba musi być również wpisana na listę biegłych sądowych przy określonym sądzie.

Biegły sądowy jest powoływany na drodze sądowej, aby przedstawić Sędziemu opinię niezależną od stron, których dotyczy proces. Biegły jest powoływany w sprawach sądowych, które dotyczą: