fbpx

Szkoda całkowita na pojeździe z OC sprawcy – jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Szkoda całkowita na pojeździe z OC sprawcy – jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Szczęście mają te osoby, które nie brały udziału w wypadku samochodowym czy kolizji drogowej. Będąc w tej komfortowej sytuacji nie zastanawiamy się nad tym, jak w razie konieczności uzyskać odszkodowanie za doznane krzywdy czy szkodę majątkową. Mimo tego, że wiedza dotycząca odszkodowań jest szeroka i dostępna, większość osób jej nie zgłębia. Myślimy, że jeździmy ostrożnie i nic złego nie może nam się stać. Niestety przy takiej liczbie samochodów na drogach istnieje możliwość, że inny kierowca popełni błąd, który doprowadzi do kolizji lub wypadku w którym będziemy poszkodowani.

W takim zdarzeniu drogowym nasz samochód może zostać doszczętnie zniszczony. Kiedy jego naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie różnicy między wartością samochodu przed szkodą a wartością wraku. Za kwotę sprzedaży uszkodzonego wraku i pieniądze z Towarzystwa Ubezpieczeniowego powinniśmy móc zakupić samochód o podobnych parametrach. Co zrobić, jeśli podejrzewamy, że ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie? Pierwszym krokiem jest wysłanie odwołania od decyzji. Podpowiemy, jak je solidnie przygotować.

Uzyskanie odszkodowania za szkodę całkowitą

Po wystąpieniu kolizji lub wypadku z winy innego kierowcy powinniśmy pozyskać oświadczenie sprawcy oraz zrobić zdjęcia dokumentujące miejsce zdarzenia i uszkodzenia samochodu. Na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi sprawcy mamy teoretycznie trzy lata. W przypadku popełnienia przestępstwa okres ten wydłuża się do dwudziestu lat. Najlepiej jednak zgłosić szkodę jak najszybciej. W przeciągu kilku dni przyjeżdża rzeczoznawca na oględziny pojazdu i na ich podstawie wykonuje w jednym z systemów eksperckich kosztorys naprawy pojazdu.

Jeżeli wyliczona kwota przekracza wartość pojazdu to szkoda zostaje rozliczona jako całkowita. Oznacza to, że naprawa byłaby nieekonomiczna. W związku z tym nie możemy liczyć na pokrycie kosztów naprawy. Przykładowo jeżeli wartość naszego pojazdu wynosi 20.000,00 zł a przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody kosztowałoby 20.001,00 zł to szkoda zostanie rozliczona jako całkowita. Rzeczoznawca przygotowuje wtedy oprócz kosztorysu również wycenę wartości pojazdu przed szkodą i wycenę wartości wraku. Niektórzy ubezpieczyciele wystawiają pojazd na aukcji internetowej i pośredniczą w jego ewentualnej sprzedaży.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą na pojeździe jest różnicą między wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku. Sprzedając uszkodzony pojazd i dodając do tego pieniądze z odszkodowania, powinniśmy mieć sumę równą wartości samochodu sprzed szkody. Więc jeśli wartość naszego pojazdu przed szkodą to 20.000,00 zł, a wartość wraku wyliczono na 5.000,00 zł to ubezpieczyciel wypłaca nam różnicę między tymi dwoma kwotami, czyli 15,000 zł. Do tego możemy sprzedać samochód za cenę 5.000 zł i łącznie posiadamy wtedy 20.000 zł na zakup nowego auta. Kwota ta powinna nam pozwolić na zakup pojazdu o podobnej klasie i parametrach. Niestety nie zawsze tak się dzieje.

Zaniżone odszkodowanie za szkodę całkowitą

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie. W przypadku gdy jej podjęcie jest niemożliwe w danym terminie, ma możliwość wydłużenia czasu do 90 dni po wcześniejszym poinformowaniu o tym poszkodowanego. Po otrzymaniu decyzji może się jednak zdarzyć, że kwota odszkodowania ani nie wystarczy na naprawę pojazdu (nawet po kosztach w zaprzyjaźnionym warsztacie) ani nie pozwoli na zakup samochodu o podobnych parametrach. Niestety w celu zaniżenia odszkodowania ubezpieczyciele stosują przy szkodzie całkowitej kilka wybiegów pozwalających na wypłacenie mniejszej kwoty. Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentów otrzymanych od ubezpieczyciela sprawcy, po analizie rynku i konsultacji np. z mechanikiem czy niezależnym rzeczoznawcą może się okazać, że albo zaniżono wartość pojazdu przed szkodą albo zaniżono wartość wraku. Musimy pamiętać, że jako poszkodowanym należy nam się uczciwa rekompensata za poniesioną szkodę. W przypadku podejrzenia zaniżenia odszkodowania warto przygotować dodatkowe dokumenty oraz argumenty merytoryczne i złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji o wypłacie odszkodowania z OC

W pierwszej kolejności należy zebrać jak najwięcej dowodów potwierdzających zaniżone odszkodowanie. Jeżeli na aukcjach internetowych takie same samochody jak nasz są w o wiele wyższych cenach, to możemy zdjęcia albo wydruki z aukcji przedstawić ubezpieczycielowi w celu wskazania, że samochody te mają wyższą wartość rynkową. Jeśli nikt nie chce kupić od nas samochodu uszkodzonego za kwotę wyliczoną przez ubezpieczyciela, to przedstawmy niższe oferty od potencjalnych kupujących. Jeżeli pojazd już sprzedaliśmy za niższą kwotę, to wystarczy nam umowa kupna sprzedaży ukazująca niższą cenę niż wyliczona w systemie eksperckim. Dodatkowo znaczącym dowodem będzie opinia niezależnego rzeczoznawcy, którą możemy zlecić biegłemu. Koszt jej wykonania jest oczywiście uzależniony od regionu oraz doświadczenia danego eksperta, ale możemy się spodziewać kwoty około 300 zł. Mając dowody na swoje racje oraz posiadając dodatkową wiedzę merytoryczną możemy przystąpić do napisania odwołania.

Przygotowanie odwołania od decyzji

Rozpoczynając tworzenie odwołania należy podać:

  • swoje dane osobowe, czyli dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres, pesel),
  • dane samochodu poszkodowanego (marka, model, numer rejestracyjny, rocznik produkcji),
  • informacje o szkodzie (data szkody, numer szkody).

Pismo adresujemy na adres głównej placówki ubezpieczyciela podając w prawym górnym roku miejscowość i datę przygotowania dokumentu. W pierwszej części musimy zawrzeć krótki opis zdarzenia oraz wskazać, od jakiej decyzji się odwołujemy. Trzeba podać datę decyzji oraz przyznaną kwotę. Warto merytorycznie wskazać, z jakimi punktami się nie zgadzamy i gdzie naszym zdaniem został popełniony błąd. Dla porównania powinniśmy przedstawić swoje dowody potwierdzające konieczność dopłaty do odszkodowania. Warto wskazać, że dodatkowe dokumenty, np. opinię niezależnego rzeczoznawcy dołączamy do pisma. Kolejnym krokiem będzie  jasne wskazanie kwoty, o której dopłatę wnosimy oraz żądanie o jej przekazanie na wskazany numer bankowy w przeciągu 7 dni. W ewentualnej późniejszej drodze sądowej dobrze jest widziane, jeśli w odwołaniu przedstawimy ubezpieczycielowi propozycję ugodowego zakończenia sprawy.

Odmowa dopłaty odszkodowania po odwołaniu

Może się niestety zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłacenia nam dodatkowej kwoty. W przypadku braku dodatkowych dowodów kolejne odwołanie będzie bezcelowe. Mamy więc trzy opcje do wyboru. Po pierwsze najgorszą, czyli pogodzenie się z faktem, że kwota odszkodowania została zaniżona i nie pozwoli nam na pełną rekompensatę szkody. Po drugie możemy zlecić poprowadzenie sprawy sądowej adwokatowi albo radcy prawnemu. Wiąże się to jednak z pokryciem kosztów sądowych oraz oczekiwaniem kilka miesięcy lub nawet kilka lat za zakończenie sprawy. Po trzecie możemy również sprzedać szkodę kancelarii odszkodowawczej. Dzięki temu otrzymamy część pieniędzy bez konieczności ponoszenia kosztów i ryzyka na drodze sądowej.

W załączeniu tego artykułu przygotowano przykładowe odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie zaniżonego odszkodowania w przypadku szkody całkowitej na pojeździe. Jeżeli chcesz złożyć odwołanie od szkody całkowitej, pobierz bezpłatny wzór odwołania – tutaj.

Szkoda na pojeździe z OC sprawcy

Temat szkody na pojeździe jest wbrew pozorom rozległy. Warto więc zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego tematu. Polecam więc przeczytanie Vademecum poszkodowanego. Dzięki temu w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji będziemy wiedzieć co zrobić.

Aktualizacja z 19.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.