fbpx

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Utrata możliwości zarobkowych po wypadku sprawia poważne problemy wielu poszkodowanym. Jeżeli poszkodowany utracił zdolności zarobkowe na skutek wypadku z winy osoby trzeciej, może żądać renty od sprawcy szkody i jego ubezpieczyciela.

Art. 444.§2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Jaka jest wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?

Świadczenia rentowe wypłaca w pierwszej kolejności Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS. Roszczenie do sprawcy szkody ma w takiej sytuacji charakter uzupełniający (podobnie jak zadośćuczynienie po wypadku przy pracy). Renta powinna w całości pokrywać straty w zarobkach, które uzyskiwałby poszkodowany gdyby nie uległ wypadkowi.

Przystosowanie do nowego zawodu

Jeżeli poszkodowany na skutek wypadku może przekwalifikować się do wykonywania innego zawodu, wówczas sprawca lub jego ubezpieczyciel są zobowiązani do pokrycia takiego wydatku. Uprawnienie do roszczenia przekwalifikowania zawodowego określa Kodeks Cywilny w art. 444 §1.

Kiedy można ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  • gdy poszkodowany ma orzeczoną niezdolność do pracy – całkowitą lub częściową,
  • gdy wypadek, któremu uległ spowodowany był przez osobę trzecią, a poszkodowany nie ponosi za wypadek odpowiedzialności,
  • gdy nie minęło 3 lata od zdarzenia (w przypadku wykroczeń) lub 20 lat (w przypadku gdy wypadek był przestępstwem),
  • gdy poszkodowany posiada dowody zarobkowania i renta przyznana z ZUS/KRUS w całości nie pokryła straty w zarobkach.

Dokumentacja szkody

Poszkodowany dochodzący renty od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela powinien posiadać niepodważalne dowody uzyskiwanych zarobków i strat finansowych po wypadku. Praca na czarno może znacznie ograniczyć możliwość dochodzenia wyższej renty. Poszkodowany, który nie jest specjalistom w dziedzinie prawa może mieć trudności z odpowiednim opracowaniem swoich roszczeń.

Jak działamy?


Wyślij zapytanie

Chcesz skonsultować sprawę? Wyślij do nas zgłoszenie.

Oddzwaniamy

Oddzwaniamy w ciągu 24h z informacją jak możemy Ci pomóc. Rekomendujemy Ci kancelarię, która pomoże w Twojej sprawie.

Zawierasz umowę

Jeżeli zdecydujesz się na pomoc danej kancelarii odszkodowawczej lub prawnika, podpisujesz umowę. Kancelaria prowadzi Twoją sprawę.

Otrzymujesz pieniądze

Kancelaria uzyskuje dla Ciebie odszkodowanie, które otrzymujesz wprost na swoje konto bankowe.