fbpx

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny we Francji

Masz prawo do 
odszkodowania.

Skonsultuj bezpłatnie.

  Skontaktujemy się z Tobą natychmiast.

  Odszkodowanie po wypadku we Francji. Pomożemy Ci uzyskać milionowe odszkodowanie.

  Bezpłatna analiza sprawy

  Twoją sprawę analizują prawnicy wyspecjalizowani w dochodzeniu roszczeń bankowych – eksperci portalu PrawoiOdszkodowania.pl.

  Brak pośredników

  Zgłaszając sprawę masz pewność, że kontaktujesz się wyłącznie z Kancelariami Odszkodowawczymi, bez pośredników, co gwarantuje najwyższą jakość obsługi i niską prowizję.

  Profesjonalna obsługa prawna

  PrawoiOdszkodowania.pl współpracuje tylko z renomowanymi kancelariami. Zapewniamy, że Twoją sprawę poprowadzą profesjonaliści.

  Bezpieczeństwo

  PrawoiOdszkodowania.pl weryfikuje warunki obsługi oferowane poszkodowanym. Zapewniamy naszym Użytkownikom bezpieczeństwo.

  Wypadki drogowe zdarzają się mimo zachowania ostrożności i uwagi na drodze. Wyjeżdżając za granicę, zawsze warto zapoznać się obowiązującymi w nim przepisami prawa. Jeśli doszło do wypadku i nie wiesz, jak się zachować lub uzyskać odszkodowanie za uszkodzony pojazd czy uszczerbek na zdrowiu – służymy pomocą i doradztwem.

  Przede wszystkim uczestnicząc w wypadku drogowym, warto zachować spokój i próbować nawiązać kontakt ze sprawcą szkody. W przypadku kolizji, gdy uszkodzeniu uległ pojazd i nie ma osób rannych, należy spisać jedynie wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym zwane „Constat amiable” (przed wyjazdem warto wydrukować oświadczenie i wozić ze sobą w pojeździe). Warto także wykonać dokumentację zdjęciową pojazdów po wypadku oraz danych ubezpieczenia sprawcy, aby uniknąć późniejszych problemów z Ubezpieczycielem.

  Jeśli był to wypadek drogowy, w którym są osoby ranne lub poszkodowane, trzeba wezwać policję lub żandarmerię, która sporządzi raport ze zdarzenia i określi okoliczności wypadku. Niezwłocznie należy także wezwać pogotowie ratunkowe, aby udzielić pomocy medycznej poszkodowanym.

  Pamiętaj, aby pozyskać nazwiska i adresy wszystkich świadków zdarzenia, jeśli nie wzywano policji lub nie mogą pozostać na miejscu zdarzenia do jej przyjazdu. Każda informacja z miejsca wypadku może być pomocna w dochodzeniu odszkodowania.

  Jeśli nie udało się uzyskać notatki policyjnej lub nie udzielono informacji o ubezpieczeniu czy danych sprawcy, warto zapisać dane komendy policji, która interweniowała po wypadku. Będzie możliwe pozyskanie notatki policyjnej przez naszego adwokata.

  Odszkodowanie za uszkodzony pojazd

  Uzyskanie odszkodowania za uszkodzony pojazd będzie możliwe po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy oraz przeprowadzeniu oględzin przez rzeczoznawcę Towarzystwa Ubezpieczeń. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, konieczne będzie uzyskanie wyceny kosztów naprawy sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę i przedstawienie jej ubezpieczycielowi. Niezbędne do tego będą informacje o miejscu postoju pojazdu, dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

  W przypadku konieczności dokonania niezwłocznej naprawy pojazdu należy wykonać szczegółową dokumentację zdjęciową pojazdu w stanie uszkodzonym lub uzyskać opinię rzeczoznawcy. Po naprawie należy przedstawić Ubezpieczycielowi także fakturę za naprawę pojazdu.

  Jeśli samodzielnie rozpoczniesz działania zmierzające do uzyskania odszkodowania, ale masz problemy w kontakcie z Ubezpieczycielem lub odmawia on podjęcia odpowiedzialności za wypadek – nic straconego. Nadal możemy skonsultować sprawę z adwokatem, który oceni możliwość interwencji i pomocy w sprawie. Pamiętaj, że przy likwidacji obowiązuje prawo kraju, w którym wypadek drogowy miał miejsce.

  Skonsultuj sprawę wypadku we Francji i uzyskaj należne Ci odszkodowanie, zwrot kosztów holowania, naprawy pojazdu, jego przestoju czy zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

  Odszkodowanie za obrażenia ciała i uszczerbek na zdrowiu po wypadku drogowym

  Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym we Francji, masz prawo do dochodzenia odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu lub obrażenia ciała, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i zaopatrzenia medycznego. Uczestnictwo w wypadkach drogowych, które skutkuje głęboką traumą lub zaburzeniami psychicznymi również upoważnia do uzyskania odszkodowania.

  Kierujący lub pasażer pojazdu poszkodowanego, rowerzysta potrącony przez pojazd lub pieszy potrącony na przejściu dla pieszych – każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym z winy francuskiego kierowcy, może uzyskać odszkodowanie, jeśli nie został uznany za sprawcę wypadku przez policję lub nie uznano jego znacznego przyczynienia do wypadku. W każdym z tych przypadków należy wezwać służby medyczne i policję lub żandarmerię, aby udowodnić okoliczności i odpowiedzialność sprawcy wypadku lub spisać oświadczenie sprawcy i świadków wypadku (wraz z ich danymi kontaktowymi).

  Koniecznym będzie wykazanie także doznanych obrażeń oraz procesu leczenia powypadkowego za pomocą dokumentacji medycznej oraz zwolnień lekarskich. Na każdym etapie leczenia – konsultacji przez lekarza w karetce pogotowia, wizycie na Izbie przyjęć szpitala lub pobytu w szpitalu czy konsultacji z lekarzem specjalistą – proś o dokumentację medyczną lub zaświadczenie od lekarza o rozpoznaniu, wdrożonym leczeniu i zaleceniach medycznych. Zbieraj także zwolnienia lekarskie i recepty. Twoja krzywda musi zostać udowodniona, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

  W przypadku ograniczenia w komunikacji z lekarzem lub medykami, jeśli nie będzie możliwe uzyskanie dokumentacji z wizyty – zapisz dane lekarza lub placówki medycznej, możliwe będzie wystąpienie o udostępnienie kopii historii choroby przez adwokata.

  Uzyskanie odszkodowania za szkody osobowe może wymagać także ekspertyzy medycznej – Ubezpieczyciel wyznacza wtedy datę badania przez lekarza orzecznika, który przeprowadza naoczne badanie lekarskie w celach oceny doznanego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli leczenie będzie kontynuowane w kraju, na taką ekspertyzę trzeba będzie jechać do Francji. Koszty dojazdu oraz pobytu w hotelu powinien zwrócić Ubezpieczyciel.

  Jeśli doznałeś szkody na osobie w wypadku drogowym we Francji i chcesz uzyskać należne odszkodowanie, nasz adwokat bezpłatnie skonsultuje sprawę roszczeń i udzieli pomocy przy likwidacji szkód i uzyskaniu świadczeń za wypadek, zwrotu kosztów leczenia, dojazdów oraz utraconych dochodów.

  Case study – przykład uzyskanego odszkodowania za obrażenia w wypadku komunikacyjnym

  Wypadek komunikacyjny we Francji, poszkodowany jechał do pracy i uległ wypadkowi. Był pasażerem busa, miał zapięte pasy. W samochód, w którym jechał, uderzył inny samochód, wskutek czego doszło do zderzenia czołowego. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń – w tym złamania poprzecznego kręgów L2, L3, L4, skręcenia nadgarstka oraz poważnych potłuczeń ciała. Leczenie kontynuował w Polsce. Zdecydował się na skorzystanie z usług naszego adwokata we Francji. Dochodzone odszkodowanie obejmowało aż 4 ekspertyzy medyczne i postępowanie sądowe. Ostatecznie uzyskana kwota wyniosła ponad 92 000 €, w tym: zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, ekspertyz medycznych, dojazdów, wydatki na lekarza doradcę oraz dodatkowo zwrot kosztów obsługi prawnej.

  Wypadek w pracy we Francji a dochodzenie odszkodowania

  Wypadki w pracy zdarzają się często, mimo zachowania zasad bhp i należytej staranności wykonywanych obowiązków. Jak postępować, gdy dojdzie do wypadku, jakich formalności należy dopełnić i jak można uzyskać odszkodowanie za wypadek- oto najważniejsze informacje o wypadkach przy pracy we Francji oraz możliwościach uzyskania odszkodowania za doznane krzywdy.

  Coraz więcej Polaków wyjeżdża do pracy za granicę, zarówno do pracy sezonowej, jak i stałej. Wielu kierowców zawodowych lub międzynarodowych doznaje także wypadków podczas załadunków lub rozładunku towaru. O czym należy pamiętać, gdy dojdzie do wypadku przy pracy i jakie dokumenty należy pozyskać, by możliwe było dochodzenie praw do odszkodowania? Przede wszystkim, jeśli dojdzie do wypadku w pracy, należy zgłosić wypadek osobie przełożonej lub kierownikowi/menadżerowi zakładu pracy, kierownikowi zmiany lub zarządcy terenu, na jakim doszło do zdarzenia. Bez poinformowania pracodawcy lub właściwych osób, ubezpieczyciel, lub sam sprawca wypadku, może podważyć, że do niego doszło, a tym samym, wyłączyć swoją odpowiedzialność za wypadek.

  Pracodawca powinien sporządzić raport z wypadku potwierdzający jego okoliczności, przyczyny oraz wskazać jego skutki dla pracownika. Jeśli dojdzie do wypadku podczas np. rozładunku towaru, a wypadek spowoduje francuski pracownik – należy spisać protokół wypadku wskazując co dokładnie było jego przyczyną wraz z danymi przedsiębiorstwa, w którym doszło do wypadku. Bez zgłoszenia szkody odpowiednim organom – nie będzie możliwości wykazania, że wypadek zaistniał, ani kto jest winny jego zaistnieniu.

  Zgłoszenie wypadku przy pracy do kasy chorych

  Pracodawca ma obowiązek w przeciągu 48h zawiadomić kasę chorych (CPAM lub MSA) o wypadku swojego pracownika. Jeśli nie dopełni tej formalności, to pracownik może osobiście poinformować kasę chorych o swoim wypadku. Konieczne jest w tym przypadku okazanie zaświadczenia lekarskiego lub zwolnienia wydanego przez lekarza w dniu wypadku. Zgłoszenie powinno nastąpić nie później, niż 2 lata od zaistnienia wypadku. Należy pamiętać, że wypadek musi być związany z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi oraz mieć charakter nagły i niespodziewany powodujący doznanie uszczerbku na zdrowiu. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione – nie będzie możliwe uzyskanie świadczeń chorobowych po wypadku oraz odszkodowania za wypadek przy pracy.

  Świadczenia po wypadku przy pracy

  Za cały okres zwolnienia lekarskiego po wypadku Poszkodowany powinien otrzymywać zasiłek chorobowy (nawet do 3 lat). Świadczenia mogą być wypłacane z pewnym opóźnieniem, jednak jeśli pracownik ich nie otrzymuje – koniecznym jest złożenie interwencji do kasy chorych. Adwokat prowadzący sprawę może również świadczyć pomoc w tym zakresie. W sytuacji, gdy masz problem z wypłatą świadczeń chorobowych – zapraszamy do kontaktu, adwokat bezpłatnie skonsultuje sprawę roszczeń i potwierdzi możliwość interwencji.

  W przypadku długotrwałego przebywania na zwolnieniu lekarskim – po zakończeniu leczenia – kasa chorych ocenia doznany uszczerbek na zdrowiu i podejmuje decyzję o wypłacie świadczeń rentowych. Jeśli zakończyłeś leczenie po wypadku, ale nadal masz ograniczenia w ruchomości, poruszaniu, dolegliwości bólowe, neurologiczne lub inne trwałe następstwa wypadku możesz starać się otrzymać rentę powypadkową. W takim wypadku należy wystąpić do kasy chorych o uznanie renty, może to w Twoim imieniu uczynić prawnik.

  Jeśli chcesz cenić możliwości uzyskania renty powypadkowej skontaktuj się z nami przesyłając do analizy dokumentację dotyczącą wypadku i leczenia powypadkowego.

  Wina pracodawcy za wypadek przy pracy a odszkodowanie

  W przypadku, gdy do wypadku doszło z winy pracodawcy, możliwe jest uzyskanie dodatkowego odszkodowania z jego polisy OC. Konieczne jest jednak wykazanie, jakich zaniedbań dopuścił się pracodawca oraz jakie jego niedopatrzenia skutkowały doznaniem wypadku przez pracownika.

  Dochodzenie odszkodowania z OC pracodawcy jest możliwe w przypadku, gdy:

  • pracodawca nie zapewnił odpowiedniego szkolenia bhp oraz przeszkolenia na stanowisku pracy
  • pracodawca nie zapewnił środków ochronnych np. buty, rękawiczki, okulary
  • nie zapewniono maszyn i urządzeń pomocniczych np. wózków, dźwigów, podnośników, narzędzi dodatkowych, a praca ich wymaga
  • przekroczono normy dźwigania na osobę (zależne od płci oraz stanowiska pracy)
  • nie było prawidłowej organizacji pracy lub wystąpiły błędy w nadzorze (albo jego brak)
  • doszło do awarii maszyny lub urządzenia, za którego konserwację odpowiada pracodawca
  • nie było należytych zabezpieczeń (pasów, uprzęży, asekuracji itp)
  • szkodę wyrządził pracownik, za którego pracodawca odpowiada

  Aby udowodnić, iż do wypadku doszło z winy lub zaniedbania pracodawcy, konieczne jest oczywiście udowodnienie tego faktu. Jeśli na miejscu interweniowała policja, żandarmeria lub służba bhp konieczne będzie pozyskanie raportu z takiej kontroli. W przypadku sporządzenia przez pracodawcę raportu wypadku należy dopilnować, aby wskazano w nim faktyczne przyczyny wypadku, niezależne od woli i działań pracownika. Jeśli nie masz do niego dostępu – może pozyskać go w Twoim imieniu prawnik.

  W przypadku, gdy wypadek nie został zgłoszony należytym służbom, udowodnienie winy pracodawcy za wypadek może opierać się także o zeznania świadków. Trzeba jednak dopilnować, aby spisali oni swoje zeznania, wskazując dane kontaktowe i szczegółowo opisali okoliczności wypadku. W przypadku postępowania sądowego mogą zostać powołani na świadków, dlatego warto zadbać, aby były to osoby rzetelne i słowne.

  Dodatkowo, jeśli do wypadku doszło z powodu zaniedbań lub winy pracodawcy, renta powypadkowa może ulec zwiększeniu. W takim wypadku należy wystąpić z wnioskiem do kasy chorych w celu zwiększenia zakresu renty. O to także może zadbać nasz adwokat, prowadząc sprawę.

  Świadczenia po uznaniu winy pracodawcy za wypadek

  Jeśli Ubezpieczyciel uzna odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy, możliwe będzie uzyskanie odszkodowania m.in za:

  1. doznany uszczerbek na zdrowiu oraz cierpienia psychiczne
  2. blizny oraz trwałe następstwa estetyczne szkody (np deformacje, okaleczenia, oszpecenie)
  3. pomoc i opiekę osób trzecich
  4. koszty leczenia i rehabilitacji
  5. dojazdy do lekarzy i na ekspertyzy medyczne
  6. utracone dochody lub korzyści finansowe
  7. uszkodzone rzeczy osobiste

  Po wypadku przy pracy poszkodowanym należy się rekompensata wszelkich doznanych krzywd i ubytku w majątku. Należy ją udokumentować i zgłosić do Ubezpieczyciela, należy więc gromadzić wszelkie rachunki, faktury i kwity wskazujące na szkody po swojej stronie.

  Leczenie powypadkowe może być oczywiście kontynuowane w Polsce, wymaga to jednak zgody kasy chorych na wyjazd z kraju. Jeśli nie dopełni się tej formalności, może zostać wstrzymana wypłata zasiłku chorobowego. co wymagać będzie interwencji prawnika.

  Aby skonsultować sprawę wypadku przy pracy we Francji należy wskazać okoliczności i przyczynę wypadku – na tej podstawie adwokat oceni podstawę uzyskania roszczeń z OC pracodawcy.

  Przedawnienie roszczeń po wypadku przy pracy

  Zgłaszając roszczenia dotyczące odszkodowania po wypadku przy pracy, należy pamiętać o terminie przedawnienia roszczeń, tj. terminie, po którym zgłoszenie może okazać się nieskuteczne.

  Zgłoszenie roszczeń o odszkodowanie po wypadku przy pracy jest możliwe 2 lata od daty wypadku lub w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego – 2 lata od zakończenia wypłaty zasiłku chorobowego.

  Termin przedawnienia roszczeń z czynu niedozwolonego (przestępstwa) wynosi 10 lat od momentu stwierdzenia, że stan ofiary nie ulegnie już poprawie. W przypadku, gdy doszło do poważnego wypadku powodującego niepełnosprawność lub śmierci pracownika – gdy prowadzone było postępowanie karne, termin przedawnienia może ulec wydłużeniu.

  Jeśli masz wątpliwości, czy roszczenia uległy przedawnieniu – możesz skonsultować sprawę, poddając ją analizie prawnej.

  Zadośćuczynienie po śmierci w wyniku wypadku we Francji

  Jeśli w wyniku wypadku przy pracy lub wypadku drogowego dojdzie do zgonu osoby poszkodowanej, jego najbliższa rodzina i dzieci mają prawo do uzyskania zadośćuczynienia (za szkody moralne), jak również renty dla małoletnich dzieci, na których zmarły miał obowiązek alimentacyjny. W przypadku wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (renta z ZUS, jeśli zmarły był zatrudniony w Polsce lub Sécurité Sociale, jeśli podlegał ubezpieczeniu we Francji) renta z OC będzie roszczeniem uzupełniającym.

  W przypadku, gdy zmarły był żywicielem rodziny, możliwe jest także uzyskanie odszkodowania za straty ekonomiczne dla żony/partnerki oraz dzieci czy nawet dla rodziców, jeżeli wykaże się, że byli na utrzymaniu ofiary wypadku lub przestępstwa. Celem wykazanie strat materialnych należy udowodnić wysokość uzyskiwanych przez zmarłego dochodów, także premii, dodatków lub diet. W takich przypadkach konieczne będzie zaświadczenie od pracodawcy lub paski wypłat.

  W przypadku śmierci w wyniku wypadku drogowego lub z winy pracodawcy, rodzina zmarłego ma także prawo uzyskać zwrot kosztów związany ze sprowadzeniem zwłok, pochówkiem oraz pomnikiem. Wszystkie te wydatki należy udowodnić rachunkami lub fakturami imiennymi.

  Jeśli straciłeś najbliższą osobę w wyniku śmiertelnego wypadku na terenie Francji – skonsultuj swoje prawa i możliwości uzyskania świadczeń powypadkowych i rentowych z profesjonalnym prawnikiem.

  Case study – przykład uzyskanego odszkodowania za śmiertelny wypadek we Francji

  Kierowca samochodu podczas jazdy zauważył, że zapaliła się przyczepa załadowana zwierzętami. Natychmiast podjął akcję ratunkową. Zdarzenie jednak miało miejsce na nieoświetlonej autostradzie i zanim udało mu się ugasić pożar, został śmiertelnie potracony przez inny pojazd. Rodzina poszkodowanego wniosła roszczenia do Ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia wskazując, nie tylko na swoje szkody moralne, ale także krzywdę małoletnich dzieci, jakie pozostawił w Polsce zmarły w wypadku. Zmarły był pracownikiem polskiej firmy, uzyskano odszkodowanie i rentę dla dzieci z ZUS. Jednak Ubezpieczyciel sprawcy powinien wypłacić stosowne zadośćuczynienie. Ze względu na jego zaniżenie oraz podnoszone przyczynienie zmarłego (brak kamizelki i oznaczeń trójkątem) sprawa została skierowana do sądu. Dopiero na etapie apelacji udało się uzyskać odszkodowanie dla rodziny zmarłego w łącznej wysokości prawie 400 000 €, w tym dla żony zmarłego za jej szkody moralne i majątkowe prawie 250 000 € oraz prawie 30 000 € dla każdego z dzieci. Zwrócono także koszty sądowe i zastępstwa procesowego w II instancjach.

  Obsługa sprawy przez adwokata

  Powierzając nam prowadzenie sprawy o odszkodowanie, otrzymujesz pomoc prawną i doradztwo adwokata z wieloletnim doświadczeniem we Francji i obsługą w języku polskim. Dzięki temu możesz otrzymać pomoc, jakiej potrzebujesz oraz uzyskać należne odszkodowanie.

  Zapewniamy najwyższy standard obsługi spraw i pomocy prawnej we Francji oraz pomoc i koordynację sprawy przez doradcę w Polsce. Analiza sprawy jest bezpłatna i pozwala ocenić możliwości dochodzenia roszczeń, a także podjąć decyzję o współpracy.

  Korzyści z powierzenia obsługi sprawy:

  • pomagamy w pozyskaniu i zgromadzeniu dokumentacji medycznej i finansowej oraz od pracodawcy
  • pozyskujemy dokumenty i potwierdzenia wypadku z policji, prokuratury, sądów oraz kasy chorych
  • świadczymy pomoc w zakresie dodatkowych świadczeń powypadkowych (zasiłek chorobowy, renta powypadkowa)
  • wyceniamy i zgłaszamy roszczenia do pracodawcy i jego ubezpieczyciela przez adwokata z wieloletnim doświadczeniem
  • koordynujemy obsługę sprawy oraz kontakt z adwokatem prowadzącym sprawę
  • świadczymy pomoc i organizację opinii biegłych, ekspertyz lekarzy oraz opinii sądowych
  • świadczymy pomoc na każdym etapie dochodzenia roszczeń
  • prowadzimy obsługę spraw sądowych

  Nie czekaj, aż Twoja sprawa się przedawni – skonsultuj ją z adwokatem już dziś.

  Jak działamy?


  Wyślij zapytanie

  Chcesz skonsultować sprawę? Wyślij do nas zgłoszenie.

  Oddzwaniamy

  Oddzwaniamy w ciągu 24h z informacją jak możemy Ci pomóc. Rekomendujemy Ci kancelarię, która pomoże w Twojej sprawie.

  Zawierasz umowę

  Jeżeli zdecydujesz się na pomoc danej kancelarii odszkodowawczej lub prawnika, podpisujesz umowę. Kancelaria prowadzi Twoją sprawę.

  Otrzymujesz pieniądze

  Kancelaria uzyskuje dla Ciebie odszkodowanie, które otrzymujesz wprost na swoje konto bankowe.