fbpx

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku w pracy lub drogowego w Hiszpanii?

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie!
Skonsultuj bezpłatnie.

  Skontaktujemy się z Tobą natychmiast.

  Odszkodowanie po wypadku w Hiszpanii
  W jaki sposób możemy Ci pomóc?

  Bezpłatna analiza sprawy

  Twoją sprawę analizują prawnicy wyspecjalizowani w dochodzeniu roszczeń bankowych – eksperci portalu PrawoiOdszodowania.pl.

  Brak pośredników

  Zgłaszając sprawę masz pewność, że kontaktujesz się wyłącznie z Kancelariami Odszkodowawczymi, bez pośredników, co gwarantuje najwyższą jakość obsługi i niską prowizję.

  Profesjonalna obsługa prawna

  PrawoiOdszodowania.pl współpracuje tylko z renomowanymi kancelariami. Zapewniamy, że Twoją sprawę poprowadzą profesjonaliści.

  Bezpieczeństwo

  PrawoiOdszodowania.pl weryfikuje warunki obsługi oferowane poszkodowanym. Zapewniamy naszym Użytkownikom bezpieczeństwo.

  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w Hiszpanii


  Wyjeżdżając na zagraniczną wycieczkę czy do pracy w Hiszpanii, warto zapoznać się z procedurą dochodzenia odszkodowania, aby znać swoje prawa i wiedzieć, jak najskuteczniej dochodzić roszczeń, kiedy dojdzie do wypadku. Trzeba jednak działać szybko i sprawnie, aby roszczenia nie uległy przedawnieniu. W takich przypadkach najlepiej skonsultować sprawę z adwokatem i uzyskać poradę prawną.

  Należy pamiętać, aby w przypadku zaistnienia kolizji, nie tylko wezwać policję, lecz także samemu uzyskać jak najwięcej informacji o sprawcy i jego ubezpieczeniu, wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia i pozyskać dane świadków. Każda z tych czynności może bowiem okazać się pomocna przy dochodzeniu odszkodowania. W przypadku braku obrażeń wśród uczestników kolizji policja może odmówić przyjazdu na miejsce zdarzenia. Należy więc spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, na podstawie którego możliwe będzie zgłoszenie roszczeń.

  Jeśli nie posiadasz notatki policyjnej, wskazując dane miejsca zdarzenia, możliwe będzie jej pozyskanie przez prawnika.

  Odszkodowanie za uszkodzony pojazd

  Uzyskanie zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego w zdarzeniu drogowym pojazdu, będzie możliwe dopiero po zgłoszeniu roszczeń do Ubezpieczyciela sprawcy, nie później niż rok od daty zdarzenia. Należy w takim wypadku wykazać koszt naprawy – uwzględniając wycenę niezależnego rzeczoznawcy lub przedstawiając fakturę za naprawę pojazdu. Pamiętaj, że Ubezpieczyciel może przeprowadzić oględziny pojazdu lub zawnioskować o udostępnienie faktury, dla potwierdzenia faktycznych kosztów naprawy pojazdu. Przy likwidacji obowiązuje prawo kraju, w którym wypadek drogowy miał miejsce, w tym także okres przedawnienia roszczeń, który w Hiszpanii wynosi tylko rok.

  W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony pojazd zachęcamy do skonsultowania sprawy z prawnikiem, który oceni także możliwość uzyskania zwrotu kosztów holowania, postoju, wynajmu pojazdu zastępczego czy też przestoju pojazdu po wypadku.

  Odszkodowanie za obrażenia ciała i uszczerbek na zdrowiu po wypadku drogowym

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako kierujący lub pasażer pojazdu (także pojazdu sprawcy), potrącony na przejściu dla pieszych lub potrącony rowerzysta ma prawo uzyskać odszkodowanie za doznane cierpienia i szkody materialne.

  Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym w Hiszpanii, masz prawo do dochodzenia odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu lub obrażenia ciała, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i zaopatrzenia medycznego. Ubezpieczyciel zobowiązany jest także do pokrycia wszelkich szkód materialnych.

  Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku i nie zaistniał on z Twojej wyłącznej winy, pamiętaj, aby wezwać policję oraz służby medyczne. Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub najbliższą placówką medyczną, pobierając dokument medyczny potwierdzający konsultację i diagnozę.

  Jeśli na miejscu zdarzenia nie było policji, należy spisać oświadczenie ze sprawcą szkody. Jeśli to tylko możliwe uzyskać także dane naocznych świadków zdarzenia. W przypadku wątpliwości czy problemów z potwierdzeniem odpowiedzialności sprawcy będą oni w stanie potwierdzić okoliczności zdarzenia.

  Pamiętaj, że konieczne jest wykazanie obrażeń ciała, doznanego uszczerbku oraz szkody materialnej. Na każdym etapie leczenie proś o dokumentację medyczną, rachunki, faktury i potwierdzenia odbytych procedur i badań medycznych. Zapisz dane lekarza lub placówki medycznej, możliwe będzie wystąpienie o udostępnienie kopii historii choroby przez adwokata.

  Po zgłoszeniu roszczeń do właściwego zakładu Ubezpieczeń przedstawia on propozycję odszkodowawczą, w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia szkody. Dokonując oceny dokumentów medycznych lub przeprowadzając naoczne badanie lekarskie, ocenia doznany uszczerbek na zdrowiu i wskazuje na wysokość należnego świadczenia. Jest to droga polubowna do uzyskania odszkodowania. Możliwe jest oczywiście przeprowadzenie ponownej opinii medycznej lub negocjacje z Ubezpieczycielem, jeśli propozycja wydaje się zaniżona. W przypadku akceptacji ostatecznej propozycji Ubezpieczyciela dochodzi do zawarcia ugody i zakończenia sprawy.

  Jeśli propozycja nie jest adekwatna do doznanej krzywdy i nie rekompensuje uszczerbku, należy rozważyć złożenie roszczeń na drogę sądową. Poszkodowany ma 2 lata na złożenie sprawy w sądzie. W takim wypadku najlepiej skorzystać z wiedzy i doświadczenia prawnika, który pomoże w ocenie sprawy, a w uzasadnionych przypadkach – przeprowadzi także postępowanie sądowe.

  Jeśli doznałeś obrażeń w wypadku drogowym w Hiszpanii, adwokat bezpłatnie skonsultuje sprawę roszczeń i uzyskania świadczeń za wypadek, zwrotu kosztów leczenia, dojazdów oraz utraconych dochodów.

  Przedawnienie roszczeń

  Pamiętaj, że termin przedawnienia roszczeń, czyli okres na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, wynosi rok. Po tym czasie roszczenia ulegną przedawnieniu, czyli utracisz możliwość uzyskania odszkodowania, nawet za poważne szkody zdrowotne. Jedynie skuteczne zgłoszenie sprawy do właściwego Ubezpieczyciela pozwoli przerwać termin przedawnienia i dochodzić należnych roszczeń. Nie ryzykuj – skorzystaj z pomocy profesjonalnego przedstawiciela i adwokata.

  Zgłoszenie i rozliczenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny następuje w Hiszpanii według zasad wskazanych w ustawie 35/2015 z 22 września 2015 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Czas na zgłoszenie roszczeń wynosi rok od zaistnienia zdarzenia. Powyższa ustawa reguluje także zasady wypłaty odszkodowań oraz wysokość odszkodowania.

  W przypadku, jeśli propozycja wypłaty świadczeń przez Ubezpieczyciela nie będzie zadowalająca, możliwe będzie złożenie roszczeń na drogę postępowania sądowego – w terminie 2 lat.

  W indywidualnych przypadkach, gdy proces leczenia jest długotrwały a jego rezultat niepewny, możliwe jest wydłużenie terminu zgłoszenia roszczeń. Wymaga to jednak konsultacji prawnej.

  Zadośćuczynienie po śmierci w wyniku wypadku w Hiszpanii

  Jeśli w wypadku drogowym poszkodowany poniesie śmierć, członkowie jego najbliższej rodziny mają prawo do uzyskania odszkodowania od sprawcy zdarzenia, w tym także pokrycia kosztów związanych z pogrzebem czy renty dla małoletnich dzieci ofiary.

  W przypadku zgonu poszkodowanego ubiegać o odszkodowanie mogą się jego najbliższe osoby – żona czy mąż, dzieci, ale także rodzice czy partnerzy. Z kręgu osób bliskich nie są wyłączone także osoby ze związku partnerskiego, będące w separacji lub nawet były małżonek.

  Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od wieku osoby zmarłej, stopnia pokrewieństwa oraz kwestii zależności finansowej (jeśli zmarły utrzymywał daną osobę lub prowadził z nią wspólne gospodarstwo domowe) i jego zarobków. Bliscy ofiar zdarzeń drogowych mogą żądać odszkodowania, jeśli wypadek nie był wyłączną winą ofiary, nawet jeśli znacznie przyczynili się do jego wystąpienia.

  Wspomniana wcześniej ustawa regulująca wypłatę świadczeń, zawiera tabele ze wskazaniem osoby bliskiej oraz należnych kwot w przypadku roszczeń o odszkodowanie po śmierci bliskiego. Jednak ostateczna kwota świadczeń będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji osoby roszczącej i zmarłego – czego oceny może dokonać adwokat prowadzący sprawę.

  Jeśli straciłeś najbliższą osobę w wyniku śmiertelnego wypadku w Hiszpanii – skonsultuj swoje prawa i możliwości uzyskania świadczeń powypadkowych i rentowych z profesjonalnym prawnikiem.

  Skonsultuj sprawę z adwokatem zanim roszczenia się przedawnią i utracisz możliwość uzyskania należnego odszkodowania.

  Jak działamy?


  Wyślij zapytanie

  Chcesz skonsultować sprawę? Wyślij do nas zgłoszenie.

  Oddzwaniamy

  Oddzwaniamy w ciągu 24h z informacją jak możemy Ci pomóc. Rekomendujemy Ci kancelarię, która pomoże w Twojej sprawie.

  Zawierasz umowę

  Jeżeli zdecydujesz się na pomoc danej kancelarii odszkodowawczej lub prawnika, podpisujesz umowę. Kancelaria prowadzi Twoją sprawę.

  Otrzymujesz pieniądze

  Kancelaria uzyskuje dla Ciebie odszkodowanie, które otrzymujesz wprost na swoje konto bankowe.

  Byłem zatrudniony przez polską firmę i delegowany do firmy francuskiej. Na miejscu uległem wypadkowi, który miał miejsce z winy pracownika francuskiego – najechał mnie wózkiem widłowym i złamał mi nogę. Na podstawie analizy eksperta PrawoiOdszodowania.pl uznano, iż moja sprawa może być poprowadzona we Francji, gdzie uzyskam wyższe odszkodowanie.

  Jacek – wypadek u pracodawcy we Francji
  Szkody osobowe zagraniczne opinie

  Pracując w firmie budowlanej uległem wypadkowi – spadłem z wysokości. Wcześniej prosiłem pracodawcę o odpowiednie zabezpieczenia ale się ich nie doczekałem. Szukałem pomocy na miejscu w Norwegii i w Polsce po powrocie. Dopiero na forum PrawoiOdszodowania.pl uzyskałem pomoc i skierowano mnie do norweskiego adwokata, który poprowadził sprawę bez prowizji. Otrzymałem pełne 100% odszkodowania – w polskich złotych 120 tys.

  Dawid – wypadek w pracy w Norwegii Szkody osobowe zagraniczne opinie

  Pracowałam w Holandii przy zbiorze owoców. W trakcie pracy spadłam z naczepy traktora i złamałam rękę. Dzięki pomocy PrawoiOdszodowania.pl znalazłam właściwą kancelarię i uzyskałam wysokie zadośćuczynienie.

  Marta W.
  Szkody osobowe zagraniczne opinie