fbpx

Przedawnienie

Czas po którym zgłoszenie roszczenia nie niesie za sobą konsekwencji w postaci obowiązku wypłaty odszkodowania przez sprawcę szkody. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani wydłużane w umowie. W polskim prawie generalną zasadą jest, iż termin przedawnienia wynosi 20 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Są to generalne zasady od których istnieją liczne wyjątki.

W przypadku gdy moment przedawnienia roszczenia zbliża się, wierzyciel powinien podjąć kroki mające na celu przerwanie jego biegu. Jeśli przedawnienie zostanie przerwane, wówczas bieg przedawnienia liczy się od nowa. Jeśli przedawnienie zostało przerwane przez np. postępowanie sądowe, wówczas jego „nowy” bieg liczy się od zakończenia takiego postępowania.

Dowiedź się więcej o możliwościach uzyskania oraz o przeszkodach w ich uzyskaniu. Przeczytaj nasze Vademecum poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, szkody na pojeździe, wypadku przy pracy, potknięciu lub poślizgnięciu czy też wypadku w rolnictwie.