fbpx

Pojazd wolnobieżny

Pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, który porusza się z prędkością do 25km/h. Wyjątkiem jest ciągnik rolniczy. Posiadacz takiego pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu. Za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych posiadacz odpowiada na podstawie art. 435 k.c. Oznacza to, że podlega odpowiedzialności deliktowej na zasadzie ryzyka, wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jednak obowiązkowe. Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i będących w posiadaniu pojazdów wolnobieżnych takie ubezpieczenie mimo wszystko posiada.

Przeczytaj więcej o wypadkach w rolnictwie: