fbpx

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku w Norwegii?

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie!
Skonsultuj bezpłatnie.

  Skontaktujemy się z Tobą natychmiast.

  Odszkodowanie po wypadku w Norwegii
  W jaki sposób możemy Ci pomóc?

  Bezpłatna analiza sprawy

  Twoją sprawę analizują prawnicy wyspecjalizowani w dochodzeniu roszczeń bankowych – eksperci portalu PrawoiOdszkodowania.pl.

  Brak pośredników

  Zgłaszając sprawę masz pewność, że kontaktujesz się wyłącznie z Kancelariami Odszkodowawczymi, bez pośredników, co gwarantuje najwyższą jakość obsługi i niską prowizję.

  Profesjonalna obsługa prawna

  PrawoiOdszkodowania.pl współpracuje tylko z renomowanymi kancelariami. Zapewniamy, że Twoją sprawę poprowadzą profesjonaliści.

  Bezpieczeństwo

  PrawoiOdszkodowania.pl weryfikuje warunki obsługi oferowane poszkodowanym. Zapewniamy naszym Użytkownikom bezpieczeństwo.

  Wypadek drogowy i przy pracy w Holandii
  Holenderski prawnik, polska obsługa

  Prowadzone przez nas sprawy zawsze są prowadzone w kraju miejsca wypadku, tj. w Norwegii oraz przez norweskiego adwokata, co zapewnia najwyższy standard obsługi. Jako Poszkodowany jesteś reprezentowany przez norweskiego prawnika przy czym nie musisz znać języka norweskiego. Obsługa jest anglojęzyczna i w razie potrzeby zapewnia pomoc polskiego tłumacza, więc nie musisz obawiać się bariery językowej. Ponadto pozostajesz pod opieką osobistego koordynatora w Polsce, który sprawuje nadzór nad Twoją sprawą i w razie potrzeby pomoże w kontakcie z adwokatem.

  Jakie sprawy prowadzimy?

  Wypadki przy pracy w Norwegii

  Wypadki w pracy w Norwegii są najczęściej spotykanymi. W ich przypadku Poszkodowany musi zadbać o szybkie zgłoszenie zdarzenia przełożonemu i uzyskanie Yrkesskade. Powinien też zgłosić zdarzenie do NAV i do ubezpieczyciela pracodawcy. Z zasady to właśnie pracodawca powinien dopełnić tych formalności niestety czasami dochodzi do zaniedbań w tym zakresie. Wtedy leży to po stronie poszkodowanego pracownika, gdyż w przeciwnym wypadku może to skutkować utratą możliwości dochodzenia odszkodowania.

  Wypadki drogowe w Norwegii

  Tutaj najważniejsze jest określenie sprawcy zdarzenia.  Zadbaj o wezwanie policji i pogotowia oraz zapisz numery rejestracyjne samochodu sprawcy. Niestety samo oświadczenie spisane ze sprawcą bywa niewystarczające i może dojść do odmowy uznania odpowiedzialności. Wtedy protokół z policji jest często decydujący o możliwości dochodzenia roszczeń. Często pomagamy również w jego pozyskaniu.

  Niezależnie jakiemu wypadkowi uległeś – zawsze staraj się zgromadzić jak najwięcej informacji oraz dokumentów związanych z wypadkiem. Po ocenie i przyjęciu sprawy – zajmiemy się całą procedurą.

  Bezpłatna analiza spraw oraz obsługa sprawy

  Po przesłaniu niezbędnej dokumentacji w ciągu kilku dni powiadomimy Cię czy i jak możemy pomóc. Będzie to możliwe po spełnieniu określonych warunków/kryteriów które zawsze zostaną Ci przedstawione. Zarówno wstępna ocena jak i obsługa sprawy odszkodowawczej jest dla Ciebie całkowicie bezpłatna – koszty pomocy prawnej w Norwegii w większości przypadków pokrywa ubezpieczyciel sprawcy.

  Co zapewniamy po wypadku w Norwegii?

  Oferujemy kompleksowe podejście do sprawy, dlatego naszym Klientom zapewniamy:

  1. Bezpłatną konsultację

  2. Bezpłatną ocenę przesłanej dokumentacji

  3.Bezpłatną obsługę sprawy w przypadku jej przyjęcia do prowadzenia

  4. Norweskiego prawnika na miejscu oraz opiekę polskiego koordynatora

  5. Pomoc przy gromadzeniu dokumentacji

  6. Zaangażowanie i pomoc podczas każdego etapu dochodzenia odszkodowania

  Odszkodowanie za wypadek przy pracy lub drogowy w Norwegii – częste pytania

  Większość wypadków z jakimi można spotkać się w Norwegii są wypadki w miejscu pracy. To one głównie powodują uszczerbek na zdrowiu, w wyniku którego Poszkodowany ma prawo do odszkodowania. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Dochodzenie odszkodowania za wypadek w pracy w Norwegii jest procesem złożonym i długotrwałym oraz wymaga spełnienia określonych warunków. Roszczenia nie składa się również zaraz po wypadku, tylko po dłuższym czasie, który pozwala stwierdzić Poszkodowany poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu. Nie bez znaczenia są też kwestie związane z pomocą prawną, gdyż możliwość jej uzyskania również jest uzależniona od kilku warunków. Wszystkie te kwestie warto zweryfikować przed podjęciem jakichkolwiek działań. Pozwoli to Poszkodowanemu poznać zarówno swoje prawa jak i obowiązki oraz właściwie przygotować się do całej procedury dochodzenia odszkodowania.

  1.Jakie są zasady dochodzenia odszkodowania w Norwegii kiedy ma miejsce wypadek przy pracy?

  2. O co warto zadbać po wypadku?

  3.Kiedy masz prawo do odszkodowania na skutek wypadku?

  4.Czy możesz skorzystać z pomocy prawnej?

  5.Czy przysługuje Ci możliwość bezpłatnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania za uszczerbek?

  6.Jakie kryterium dochodowe musisz spełnić aby uzyskać bezpłatną pomoc?

  7. Kto pokrywa koszty pomocy prawnej?

  Powyższe pytania są najczęściej zadawane kiedy dochodzi do zdarzenia, tj. wypadku przy pracy czy też wypadku drogowego. Warto znać odpowiedzi, gdyż są to podstawowe kwestie jakie powinien znać każdy, kto zamierza pracować lub podróżować na terenie Norwegii. Znajomość swoich praw i obowiązków w przypadku wypadków często determinuje możliwość dochodzenia odszkodowania.

  Warunki dochodzenia odszkodowania za wypadek przy pracy w Norwegii.

  Straty, uszczerbek i decyzja NAV.

  Prawo do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w Norwegii przysługuje wtedy, kiedy Poszkodowany spełnia określone warunki. Niestety nie w każdym przypadku jest to możliwe. Jeżeli Poszkodowany wraca do pracy relatywnie szybko, np do 6 miesięcy po wypadku to w prawdopodobnie nie ma głębokiego uszczerbku na zdrowiu, ani strat w dochodach. Tymczasem są to kluczowe elementy decydujące czy może otrzymać odszkodowanie za wypadek.

  1. Uszczerbek na zdrowiu – odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (menestatning) jest co do zasady odszkodowaniem wypłacanym dodatkowo i niezależnie od odszkodowania za straty finansowe i wydatki. Jest formą zadośćuczynienia, czyli odszkodowania za straty nieekonomiczne, czyli urazy/obrażenia i choroby związane ze zdarzeniem. Aby mieć prawo do takiego odszkodowania uszczerbek na zdrowiu musi wynosić minimum 15 %. Oczywiście decydująca jest dokumentacja medyczna. Mniejszy uszczerbek nie wyklucza jednak możliwości weryfikacji sprawy i wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem. W sprawie istotne są również wszystkie poniesione przez Poszkodowanego koszty, np. z tytułu leczenia, oraz straty finansowe związane ze zmniejszeniem wynagrodzenia.
  1. Szkody materialne – ogólnie przyjęta zasada jest taka, że tak długo jak Poszkodowany jest na chorobowym, to nie występuje u niego strata finansowa, ponieważ otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% co pokrywa wcześniejszy przychód z tytułu pracy. Gdy jednak sytuacja zdrowotna Poszkodowanego nie zostanie ustabilizowana i stan zdrowia nie rokuje, że będzie on zdolny do pracy po roku zwolnienia chorobowego, wtedy NAV rozważa czy poszkodowany może przejeść na zasiłek rehabilitacyjny (AAP).   Po przyznaniu AAP NAV pokrywa tylko 66% wcześniejszych dochodów. Wtedy dopiero spełnia się warunek dotyczący szkody ekonomicznej i Poszkodowany nabywa prawo do odszkodowania.
  2. Decyzja NAV – oprócz wyżej wymienionych warunków koniecznych aby dochodzić roszczenia za wypadek przy pracy z ubezpieczenia pracodawcy należy wspomnieć również o decyzji NAV. Odszkodowanie należy się wtedy, kiedy wypadek jest oficjalnie uznany za wypadek przy pracy. Jeśli nie, ryzykujemy, że ubezpieczyciel nie uzna swojej odpowiedzialności odszkodowawczej.

  Jak wynika z powyższego prawo do odszkodowania za wypadek w pracy nie jest stwierdzone od razu. Oprócz formalności związanych z NAV oraz samym leczeniem tak naprawdę kluczowy jest czas, jaki Poszkodowany przebywa na zwolnieniu i jakie szkody ekonomiczne ponosi w czasie choroby.

  Co zrobić tuż po wypadku przy pracy?

  Jeżeli uległeś wypadkowi w czasie pracy pilnie zadbaj o kilka podstawowych kwestii. Na późniejszym etapie pomogą Ci one w dochodzeniu odszkodowania z ubezpieczenia pracodawcy.

  1. Niezwłoczne zgłoś wypadek w pracy przełożonemu i zażądaj spisania formularza szkody ( (yrkesskade). To w nim powinny być podane okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.
  2. Zadbaj o wezwanie pogotowia lub zażądaj zawiezienia do lekarza w celu udzielenia pomocy niezwłocznie w tym samym dniu.
  3. Systematycznie zbieraj dokumentację medyczną związaną z leczeniem po wypadku. Pozwoli on na bieżące określenie uszczerbku na zdrowiu.
  4. Złoś szybko zdarzenie do NAV – decyzja uznająca zdarzenie za wypadek w miejscu pracy jest kluczowa dla późniejszego dochodzenia odszkodowania.

  Pomoc prawna przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek.

  Koszty adwokata

  Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy zawsze masz prawo do skorzystania z pomocy adwokata, który zgłosi się do pracodawcy, sprawdzi ubezpieczenie i zweryfikuje jaki masz prawa do uzyskania świadczeń.

  Przy szkodzie wynikającej z wypadku przy pracy ubezpieczyciel pracodawcy zasadniczo pokrywa koszty adwokata związane z dochodzeniem odszkodowania. Klient ma prawo do zwrotu kosztów adwokata jeżeli pomoc prawna była uzasadniona i konieczna w stosunku do zakresu sprawy, stopnia trudności lub złożoności sprawy oraz potrzeby jej udzielenia.

  Zwrot kosztów adwokackich nie przysługuje, jeżeli kryteria do odszkodowania nie są spełnione, tj.:

  1. Jasne jest, że nie doszło do wypadku, który może być uznany za wypadek przy pracy.

  2. Nie ma związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a obrażeniami.

  3. Poszkodowany nie poniósł żadnej szkody ekonomicznej, tj. strat materialnych.

  Wtedy działania w ramach bezpłatnej pomocy prawnej mogą być wykonane w ograniczonym zakresie gdyż Poszkodowanemu przysługuje zaledwie kilka godzin opłacanych przez państwo. Obowiązuje też kryterium dochodowe , które wynosi 26.666 NOK / 40.833 NOK brutto na osobę / parę.

  Jeżeli kryteria umożliwiające dochodzenie odszkodowania są spełnione, kryterium dochodowe nie ma wtedy żadnego znaczenia.

  Nasze wygrane sprawy o odszkodowanie w Norwegii

  Wypadki przy pracy

  1. Klient został ciężko poszkodowany w wypadku samochodowym, który wydarzył się w pracy. Doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (uraz nogi, skomplikowane złamanie) i jest niezdolny do pracy w przyszłości.

  Dzięki pomocy kancelarii uzyskał odszkodowanie za utratę dochodów w niewielkim stopniu oraz za zmniejszoną zdolność do pracy w przyszłości o łącznej kwocie 750 000 NOK.

  1. Klient ciężko ranny po upadku z wysokości w miejscu pracy. Utracił dochody i będzie miał problem z powrotem do pracy w przyszłości. Jego możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone. Otrzymał propozycję wypłaty 500.000 NOK, które zaproponowała firma i zgodził się na takie warunki. Dodatkowo otrzymał zwrot kosztów prywatnego leczenia, gdyż nie miał możliwości skorzystania z bezpłatnych zabiegów w określonym czasie co zostało uwzględnione.

  3. Klient zachorował na skutek pracy z wiertarką pneumatyczną (narzędzia wibracyjne). Kancelaria pomogła mu zgłosić sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego oraz reprezentowała go podczas całego procesu odszkodowawczego. Ostatecznie po dłuższym czasie trwania sprawy uznano, że doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu i zatwierdzono chorobę zawodową. Otrzymał odszkodowanie za trwały uszczerbek w wysokości 87 780 NOK.

  Wypadek drogowy

  3. Poszkodowany ciężko ranny w wypadku samochodowym. Uraz głowy oraz liczne złamania, szczególnie kończyn dolnych. Zwolnienie lekarskie trwało rok, przez ten czas został poddany leczeniu i rehabilitacji. Do pracy wracał stopniowo. Z racji tego, że przed wypadkiem miał bardzo duże dochody w wyniku nadgodzin oraz licznych dodatków, po zdarzeniu doszło u niego do sporej straty ekonomicznej. Podczas przebywania na zasiłku był pozbawiony znacznej części swojego zarobku. Dzięki pomocy kancelarii otrzymał pełen zwrot za wszystkie utracone korzyści majątkowe . Zwrócono mu również poniesione oraz prognozowane koszty leczenia, w tym prywatnej fizjoterapii oraz przyznano rekompensatę za utracone zarobki w wysokości 120 000 NOK.

  Jak działamy


  Wyślij zapytanie

  Chcesz skonsultować sprawę? Wyślij do nas zgłoszenie.

  Oddzwaniamy

  Oddzwaniamy w ciągu 24h z informacją jak możemy Ci pomóc. Rekomendujemy Ci kancelarię, która pomoże w Twojej sprawie.

  Zawierasz umowę

  Jeżeli zdecydujesz się na pomoc danej kancelarii odszkodowawczej lub prawnika, podpisujesz umowę. Kancelaria prowadzi Twoją sprawę.

  Otrzymujesz pieniądze

  Kancelaria uzyskuje dla Ciebie odszkodowanie, które otrzymujesz wprost na swoje konto bankowe.