fbpx

Zgłoś szkodę po wypadku i uzyskaj odszkodowanie

Bezpłatne wzorce zgłoszeń
szkód i odwołań.
Masz pytania? Napisz do nas.

  Skontaktujemy się z Tobą natychmiast.

  Zgłoś szkodę telefonicznie

  Wejdź na stronę ubezpieczenia i znajdź telefony do zgłoszenia szkody danej ubezpieczalni.

  Zgłoś szkodę pocztowo

  Wyślij zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela pocztą polską. Adresy znajdziesz w rankingu ubezpieczeń.

  Zgłoś szkodę mailowo

  Wyślij zgłoszenie szkody mailowo – adresy ubezpieczycieli znajdziesz na stronach rankingu ubezpieczeń.

  Zgłoszenie szkody. Odwołanie. Wezwanie do zapłaty. Wzorce do pobrania

  Zgłoszenie szkody po wypadku

  Aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku należy jak najszybciej zgłosić ją do ubezpieczyciela. Forma zgłoszenia szkody może być różna zależnie od ubezpieczyciela, rodzaju ubezpieczenia (obowiązkowe lub dobrowolne). Szkodę możesz zgłosić telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Jeżeli bardziej zależy Ci na czasie warto zgłosić szkodę telefonicznie. W takim przypadku nie będziesz posiadać jednak dowodu zgłoszenia, a ubezpieczyciel najpewniej prześlę Ci SMSa lub e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia szkody oraz numerem zgłoszonej szkody. Jeżeli chcesz zachować dowody zgłoszenia, uzyskać potwierdzenie jego nadania, najlepiej zrobić to poprzez e-mail lub zgłosić tradycyjnie pocztą. Więcej o tym jak możesz zgłosić szkodę do największych ubezpieczycieli takich jak PZU, Warta, Link4, Generai, Axa, dowiesz się na niniejszej stronie.

  Zgłoś szkodę pocztowo

  Wyślij zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela pocztą polską. Adresy znajdziesz w rankingu ubezpieczeń.

  Zgłoś szkodę mailowo

  Wyślij zgłoszenie szkody mailowo – adresy ubezpieczycieli znajdziesz na stronach rankingu ubezpieczeń.


  Zgłoszenie szkody na pojeździe

  Kolizje i wypadki samochodowe powodują szkody na pojazdach, które podlegają ubezpieczeniu.

  • Jeżeli posiadasz ubezpieczenie AutoCasco, a wypadek to Twoja wina, zgłoś szkodę do swojego ubezpieczyciela.
  • Jeżeli za wypadek odpowiada inny kierowca, szkodę możesz złożyć do jego ubezpieczyciela OC.

  Jak wygląda proces rozpatrzenia szkody na pojeździe do wypłaty odszkodowania?

  • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
  • Kontakt zwrotny z ubezpieczalni – informacja o przyjęciu zgłoszenia szkody, nadanie numeru szkody, prośba o dodatkowe dokumenty szkodowe
  • Kontakt rzeczoznawcy z ubezpieczalni w celu wykonania oględzin pojazdu
  • Wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu
  • Wypłata kwoty bezspornej odszkodowania
  • Odwołanie poszkodowanego od wydanej decyzji jeżeli odszkodowanie nie wystarcza na naprawę pojazdu
  • Naprawa pojazdu. Wynajem pojazdu zastępczego (jeżeli nie zapewnił go ubezpieczyciel)
  • Wydanie decyzji po odwołaniu
  • Zamknięcie sprawy lub pozew o odszkodowanie.

  Wzory zgłoszenia szkody, odwołań i wezwań do zapłaty. Pobierz wzór i zgłoś szkodę samodzielnie.


  Wbrew pozorom zgłoszenie szkody nie jest tak proste. Należy wiedzieć jak skonstruować pismo i jakie informację należy w nim zawrzeć. Poszkodowany musi wiedzieć, jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia. Niestety nieprofesjonalne pisma czy braki mogą sprawić, że ubezpieczyciel nie potraktuje…

  Poszkodowany np. w wypadku komunikacyjnym czy też wypadku przy pracy, jak również wypadku w rolnictwie powinien skompletować pełną dokumentację z leczenia doznanych obrażeń ciała. Powinien to zrobić, składając wniosek o przesłanie / udostępnienie dokumentacji z leczenia następstw wypadku do wszystkich…

  Jak wykazać utracony dochód? Zaświadczenie od pracodawcy, które wskazuje na wysokość wynagrodzenia netto w okresie przed wypadkiem, w trakcie przebywania na świadczeniu chorobowym oraz po powrocie do pracy po okresie rekonwalescencji „Paski płacowe” Formularz ZUS RMUA Coroczna dokumentacja…

  Podstawa prawna Art. 362 Kodeksu cywilnego mówi „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Co to jest przyczynienie do powstania szkody? Poszkodowany…

  Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym? udzielić pomocy poszkodowanym i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby; zabezpieczyć miejsce zdarzenia; wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów; spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym…

  Elementy umowy darowizny pojazdu datę oraz miejsce zawarcia umowy; oznaczenie stron umowy oraz stopniu pokrewieństwa; oznaczenie przedmiotu umowy, czyli marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny; oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz…

  Kiedy zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy? Poszkodowany ma na zgłoszenie szkody na pojeździe 3 lata od momentu zdarzenia. Jednakże szkodę na pojeździe należy zgłosić bez zbędnej zwłoki, czyli jak najszybciej, aby nie doszło do powiększenia szkody np. poprzez wystawianie…

  Co to jest utrata wartości rynkowej pojazdu? Rynkowy ubytek wartości pojazdu to utrata wartości pojazdu z tytułu wystąpienia uszkodzenia o charakterze kolizyjnym. Ru czyli rynkowy ubytek wartości pojazdu to różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem…

  Kiedy wyrejestrowuje się pojazdu? Wyrejestrowanie jest konieczne po: zezłomowaniu pojazdu, czyli przekazania pojazdu (niekoniecznie kompletnego) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów…

  Kiedy zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy? Poszkodowany ma na zgłoszenie szkody 3 lub 20 lat, czas ten jest uzależniony od kwalifikacji czynu sprawcy zdarzenia. Co do zasady szkody osobowe przedawniają się po 3 latach od momentu zdarzenia, zgłoszenia szkody…

  Jak zgłosić zniszczone rzeczy z OC sprawcy wypadku W skutek wypadku komunikacyjnego, czy wypadku w rolnictwie, jak również wypadku przy pracy z winy pracodawcy mogą ulec zniszczeniu rzeczy osobiste poszkodowanych, w postaci ubrań…

  Zwolnienie od kosztów sądowych (odszkodowanie z OC sprawcy) Spora część sporów z ubezpieczycielem OC sprawcy zdarzenia o odszkodowanie kończy się na etapie sądowym. Poszkodowany w wypadku lub uprawniony…

  Zawezwanie do próby ugodowej a przerywanie biegu przedawnienia Zawezwanie do próby ugodowej jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu z ubezpieczycielem OC sprawcy wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy. Jako forma mediacji, jest dobrowolna…

  Wniosek o odszkodowanie z ZUS Nie ma wzoru, czyli ściśle ustalonego szablonu wniosku, jaki należy złożyć w ZUS, starając się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednakże są wytyczne, jak taki wniosek powinien..

  Czym kierować się dokonując zakupu pojazdu? Podstawowym elementem jest stan techniczny pojazdu oraz ważne badania okresowe tzw. przegląd (warto, aby pojazd obejrzał zaufany mechanik oraz wykonać nim jazdę próbną). Wykaz dokumentów…

  Szkoda całkowita na pojeździe – jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela OC sprawcy Co roku na polskich drogach dochodzi do dziesiątków tysięcy wypadków, w wyniku których obrażenia ponosi jeszcze więcej poszkodowanych. Warto zwrócić uwagę, że poszkodowanymi są tutaj również właściciele…

  Podstawa prawna określenie zdarzenia jako wypadek przy pracy i przygotowania protokołu powypadkowego Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Poprawnie przygotowany…

  Termin na złożenie odwołania Odwołanie od decyzji ZUS można złożyć zarówno gdy świadczenie nie zostaje przyjęte, jak również, gdy poszkodowany ma zastrzeżenia co do wysokości przyznanego świadczenia. Na odwołanie jest zawsze miesiąc…

  Pracodawca / płatnika składek / zleceniodawca Pracodawca, który sporządza kartę wypadku jest podmiotem, dla którego osoba poszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy wykonywała pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług…

  Jak wygląda procedura likwidacji szkody na pojeździe? zgłoszenie szkody; oględziny pojazdu i uszkodzeń przez rzeczoznawcę; wykonanie kosztorysu naprawy w jednym w programów eksperckich; decyzja ubezpieczyciela do 30 dni od momentu…

  Jak napisać pozew o zadośćuczynienie po wypadku? Artykuł 415 Kodeksu cywilnego jasno mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Oznacza to, że osoba poszkodowana może rościć o naprawienie (usunięcie skutków) szkody w formie…