fbpx

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – szkoda częściowa na pojeździe

Co rok w zdarzeniach drogowych zniszczeniu ulegają dziesiątki tysięcy samochodów, motocykli czy innych pojazdów. Niestety ALLIANZ, AVIVA, AXA, BENEFIA, COMPENSA, EUROPA, GENERALI, Gothaer, HDI, HESTIA, INTER Polska, InterRisk, LIBERTY UBEZPIECZENIA, LINK4, MTU, Proama, TUW TUW, TUW TUZ, UNIQA, WARTA, PZU czy wiele innych zakładów ubezpieczeń zaniża wypłacane odszkodowania z tego tytułu. Ubezpieczyciele liczą na niewiedzę poszkodowanego i znacznie obniżają szacowane koszty naprawy pojazdu.

Jak wygląda procedura likwidacji szkody na pojeździe?

 • zgłoszenie szkody;
 • oględziny pojazdu i uszkodzeń przez rzeczoznawcę;
 • wykonanie kosztorysu naprawy w jednym w programów eksperckich;
 • decyzja ubezpieczyciela do 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Prawie zawsze kwota przyznanego odszkodowania nie pozwala na pełną naprawę pojazdu, a co za tym idzie poszkodowany musi dołożyć ze swoich pieniędzy, aby przywrócić go do stanu sprzed zdarzenia, lub naprawić pojazd na gorszej jakości materiałach i częściach.

Kiedy złożyć odwołanie po szkodzie na pojeździe?

Jeżeli kosztorys budzi wątpliwości poszkodowanego, wówczas należy złożyć reklamację od decyzji ubezpieczyciela. Oceniając decyzję zakładu ubezpieczeń, warto zwrócić uwagę na:

 • stawkę roboczogodziny zastosowaną przez TU;
 • amortyzacje;
 • rabaty;
 • potrącenia i jakość części zamiennych uwzględnionych do naprawy.

Jakie elementy powinna zawierać reklamacja od decyzji ubezpieczyciela po szkody na pojeździe?

 • miejscowość i datę;
 • nazwa i adres zakładu ubezpieczeń;
 • dane osobowe i adresowe poszkodowanego;
 • informacje o szkodzie takie jak numer szkody oraz z datą zdarzenia;
 • marka i model pojazdu uszkodzonego i numer rejestracyjny;
 • nazwa pisma tj. REKLAMACJA;
 • opis stanu faktycznego (kiedy doszło do zdarzenia, jaki pojazd uległ uszkodzeniu, od jakiej decyzji się odwołujemy, kwotę, którą otrzymaliśmy i wskazać, dlaczego naszym zdaniem jest ona zaniżona);
 • merytoryczne wskazanie błędów popełnionych w kosztorysie, ze wskazaniem, że wypłacone odszkodowanie nie pozwoli na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody, bo właśnie takie zadanie ma odszkodowanie z OC sprawcy;
 • wskazanie kwoty roszczenia wraz z określeniem terminu jej przekazania (najlepiej 7 dni);
 • wskazanie konta bankowego;
 • podpis poszkodowanego;
 • wykaz załączników.

Załącznik do odwołania

Dobrze jest dodać do odwołania jako załącznik kosztorys wykonany przez warsztat samochodowy lub niezależnego rzeczoznawcy przedstawiający realne koszty naprawy oraz stawki za roboczogodzinę, czy jakość części zamiennych.

Propozycja polubownego zakończenia postępowania w piśmie z odwołaniem

W każdej reklamacji warto jest wskazać chęci ugodowego zakończenia sprawy, wskazując konkretną kwotę oraz poinformować ubezpieczyciela, że w razie odmowy dopłaty odszkodowania jesteśmy zdecydowani udać się na drogę sądową.

Termin na złożenie reklamacji

Na napisanie odwołania w sprawie szkody na pojeździe poszkodowany ma 3 lata od momentu wydania pierwszej decyzji przez ubezpieczyciela.