fbpx

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Jeżeli w wypadku śmierć poniosła bliska Ci osoba, możesz starać się o zadośćuczynienie. Roszczenie to precyzuje art. 446 § 4. Kodeksu Cywilnego.

Art. 446.§4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Kto ma prawo do zadośćuczynienia po stracie bliskiej osoby?

O roszczenie mogą przede wszystkim wystąpić bliscy zmarłego nie z własnej winy. Może to być najbliższa rodzina – małżonek, dziadek, dzieci, rodzeństwo. W dalszej kolejności o roszczenia mogą ubiegać się osoby z dalszego kręgu rodziny, np. kuzynostwo. Jednak należy pamiętać, iż praktyka sądowa zna przypadki oddalenia powództw osób z dalszego kręgu rodziny. Istotne jest bowiem aby osoby ubiegające się o zadośćuczynienie potrafiły udowodnić relacje ze zmarłym.

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby?

Wysokość przyznawanych odszkodowań na drodze polubownej jest na ogół niska. Poszkodowani mogą liczyć na wyższe odszkodowania już na etapie sądu, gdzie są one wyższe nawet o 100%. Wysokość zadośćuczynień waha się od 10-20 tys. zł (np. w przypadku śmierci dziadków i roszczących wnuków), nawet do 200 tys. zł (w przypadku śmierci dziecka).

Kiedy można ubiegać się o zadośćuczynienie?

  • gdy zmarły zginął w wypadku nie z własnej winy,
  • gdy uprawniony wnioskuje o zadośćuczynienie przed upływem 20 lat od zdarzenia,
  • gdy uprawniony udowodni relacje wiążące go ze zmarłym.

Jak działamy?


Wyślij zapytanie

Chcesz skonsultować sprawę? Wyślij do nas zgłoszenie.

Oddzwaniamy

Oddzwaniamy w ciągu 24h z informacją jak możemy Ci pomóc. Rekomendujemy Ci kancelarię, która pomoże w Twojej sprawie.

Zawierasz umowę

Jeżeli zdecydujesz się na pomoc danej kancelarii odszkodowawczej lub prawnika, podpisujesz umowę. Kancelaria prowadzi Twoją sprawę.

Otrzymujesz pieniądze

Kancelaria uzyskuje dla Ciebie odszkodowanie, które otrzymujesz wprost na swoje konto bankowe.