fbpx

Wzór zgłoszenia ubytku wartości rynkowej pojazdu

Kodeks cywilny a dokładnie art. 361 § 2 mówi, że towarzystwo ubezpieczeniowe OC sprawcy ma obowiązek pełnej kompensacji szkód. Czyli ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty nie tylko naprawy samochodu po wypadku komunikacyjnym czy też kolizji, ale również różnicy, jaka powstaje między wartością samochodu po wypadku a wartością samochodu, gdyby do tego wypadku nie doszło.

Co to jest utrata wartości rynkowej pojazdu?

Rynkowy ubytek wartości pojazdu to utrata wartości pojazdu z tytułu wystąpienia uszkodzenia o charakterze kolizyjnym. Ru czyli rynkowy ubytek wartości pojazdu to różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością ustaloną w tym samym stanie warunków rynkowych z uwzględnieniem naprawy powypadkowej oczywiście naprawy prawidłowo wykonanej, czyli zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, najlepiej w autoryzowanym serwisie spełniającym wymagania techniczne i kadrowe do wykonania prac naprawczych.

Kiedy odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu?

 • naprawa pojazdu musi być ekonomicznie uzasadniona również pod kątem technicznym (nie doszło do szkody całkowitej);
 • duży zakres uszkodzeń;
 • maksymalny okres eksploatowania samochodu osobowego nie może być większy niż 6 lat (tzw. pięciolatki) oraz utrzymywanie pojazdu w miarę dobrym stanie technicznym;
 • maksymalny okres eksploatowania motocykla lub samochodu ciężarowego nie może być większy niż 3 lat (tzw. trzylatki) oraz utrzymywanie pojazdu w miarę dobrym stanie technicznym.

Podsumowując, ubytek wartości zależy od: zakresu uszkodzeń kolizyjnych pojazdu, stanu

technicznego pojazdu przed kolizją, okresu jego eksploatacji, popytu na dany typ oraz model pojazdu.

Jak zgłosić szkodę z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu?

Szkodę z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu najlepiej dokonać w ciągu 3 lat od momentu zdarzenia (okres przedawnienia) w formie pisemnej jako list poleconym. Zgłoszenie szkody powinno zawierać takie elementy jak:

 • data i miejscowość przygotowania zgłoszenia;
 • dane adresowe ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia;
 • dane adresowe poszkodowanego wraz z nr PESEL;
 • data zdarzenia;
 • dane poszkodowanego pojazdy (model, marka, rok produkcji, nr rejestracyjny);
 • dane pojazdu sprawcy (model, marka, rok produkcji, nr rejestracyjny);
 • nr szkody zarejestrowanej w zakładzie ubezpieczeń;
 • tytuł pisma „Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu” lub „Zgłoszenie szkody – utrata wartości handlowej pojazd”;
 • określenie kwoty roszczenia;
 • opis stanu faktycznego;
 • uzasadnienie;
 • podpis poszkodowanego lub jego pełnomocnika;
 • wykaz załączników/dowodów.