fbpx

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi to firma zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Występuje także pod nazwą zakład ubezpieczeń. Gromadzi na swym koncie środki materialne niezbędne do wyrównania ujemnych skutków zdarzeń losowych. Stosunek ubezpieczenia zawierany jest na podstawie umowy między towarzystwem a ubezpieczającym. Na jej podstawie towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Okres ubezpieczenia a tym samym odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie, nie wcześniej niż od dnia opłacenia składki ubezpieczającej. Polska ustawa o działalności ubezpieczeniowej dopuszcza dwie formy organizacyjne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Są to spółki akcyjne (występujące pod skrótami TU, ZU, TUiR, ZZUiR,TR lub ZR) oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW).

Dowiedź się więcej o zawieranych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych polisach obowiązkowych i nieobowiązkowych oraz o możliwościach uzyskania odszkodowania. Przeczytaj przygotowane przez nas Vademecum poszkodowanego: