fbpx

Zakład Ubezpieczeń

Zakład Ubezpieczeń zgodnie z polskimi przepisami prawa to firma zajmująca się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Występuje także pod nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń. Gromadzi na swym koncie środki materialne niezbędne do wyrównania ujemnych skutków zdarzeń losowych.

Stosunek ubezpieczenia zawiera się na podstawie umowy między towarzystwem a ubezpieczającym. Na podstawie takiego dokumentu towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Okres ubezpieczenia, a tym samym odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie, nie wcześniej jednak niż od dnia opłacenia składki ubezpieczającej. Polska ustawa o działalności ubezpieczeniowej dopuszcza dwie formy organizacyjne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Są to spółki akcyjne (występujące pod skrótami TU, ZU, TUiR, ZZUiR,TR lub ZR) oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW).

Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu obowiązkowym pojazdu od odpowiedzialności cywilnej oraz o sytuacjach, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona. Sprawdź, jaka jest kara za brak ubezpieczenia OC oraz kiedy Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC. Dowiedź się również, czy zawsze musi się zakończyć sprawa karna przeciwko sprawcy, aby poszkodowany otrzymał odszkodowanie z OC.