fbpx

Zielona Karta

Zielona Karta jest to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Taki dokument dowodzi, że jego posiadacz wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Jego wzór graficzny jest wszędzie taki sam i obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich.

Wystawiany jest w języku narodowym kraju biura, który je drukuje oraz w języku angielskim lub francuskim. Zielona Karta jest zgodna z prawem ubezpieczeniowym kraju, w którym przebywa posiadacz pojazdu. Jest ważna minimum 15 dni. Obowiązuje w krajach należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. W związku z rozszerzeniem granic Unii Europejskiej zasięg Zielonej Karty uległ zmianie i wymagana jest obecnie w takich krajach jak:

  • Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael a także Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Zgodnie z art.25 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych kraje wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej objęte są ochroną ubezpieczeniową z krajowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na zasadzie wzajemności. Dlatego właściciel pojazdu z polskimi tablicami rejestracyjnymi nie musi przedstawiać „Zielonej Karty” na obszarze następujących krajów:

  • Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii oraz Islandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier,Wielkiej Brytanii a także Włoch.

Ubezpieczenie OC obejmuje także zdarzenia powstałe na terytoriach następujących państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia:

  • Biuro Brytyjskie za Channel Islands, Gibraltar oraz Wyspę Man,
  • Biuro Szwajcarskie za Lichtenstein,
  • Francuskie Biuro za Wyspy Owcze, Faroe oraz Monako,
  • Biuro Włoskie za San Marino.

Przeczytaj więcej o wypadkach komunikacyjnych powstałych za granicą, również w krajach UE :