fbpx

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie AC jest rodzajem ubezpieczenia pojazdu, który daje uprawnionemu możliwość uzyskania odszkodowania tytułem kosztów naprawy uszkodzenia pojazdu lub jego wartości w przypadku kradzieży. Ubezpieczenie Autocasco należy również do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zawarcie umowy należy wyłącznie do właściciela pojazdu. Umowę zawiera się zazwyczaj na okres 12 miesięcy. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym. Zasady ubezpieczenia reguluje się przez OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia).

Dokumentem który potwierdza zawarcie ubezpieczenia jest polisa, która jest ważna od następnego dnia po zapłaceniu stosownej składki. Umowa obowiązuje do zakończenia okresu ubezpieczenia lub do momentu nieopłacenia kolejnej raty składki. Umowę ubezpieczenia AC można przerwać w trakcie trwania i odzyskać część składki za pozostałe miesiące. Kwota do zwrotu zostanie jednak pomniejszona o różne opłaty manipulacyjne towarzystwa. Po podpisaniu polisy przez 30 dni istnieje możliwość odstąpienia od umowy.

Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za skutki wielu zdarzeń, między innymi jeżeli:

  • pojazd został uszkodzony pod wpływem alkoholu,
  • bez odpowiednich dokumentów takich jak ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny czy też prawo jazdy,
  • pojazd został użyty do popełnienia przestępstwa,
  • gdy kierowca pojazdu oddali się z miejsca wypadku,
  • podobnie jest również w przypadku kradzieży, gdy właściciel pozostawi w samochodzie dowód rejestracyjny i kluczyki.

Przeczytaj więcej o szkodach na pojeździe a także o uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia autocasco: