fbpx

Kosztorys ubezpieczyciela przy szkodzie na pojeździe z OC i AC – najczęściej występujące problemy

Kosztorys ubezpieczyciela przy szkodzie na pojeździe z OC i AC – najczęściej występujące problemy

Po zgłoszeniu szkody na pojeździe do właściciela samochodu przyjeżdża rzeczoznawca i wykonuje dla ubezpieczyciela kosztorys. Zostaje nam on przedstawiony, a kwota w nim zawarta to tak zwana kwota bezsporna odszkodowania, którą ubezpieczyciel wypłaci bez konieczności przedstawiania faktur lub rachunków za naprawę. Jednakże wiele osób nie wie, jak czytać kosztorys oraz jak sprawdzić, czy zaproponowana kwota jest odpowiednia. Dobrze jest zapoznać się z podstawową wiedzą w temacie kosztorysu wykonanego przez ubezpieczyciela, aby samodzielnie móc wstępnie przeanalizować sprawę i podjąć ewentualne dalsze kroki.

Roboczogodziny przy szkodzie na pojeździe z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy (OC)

Pierwszym problemem jest ilość roboczogodzin przeznaczonych na daną czynność związaną z naprawą, bo ubezpieczyciele często ją zaniżają. Tego niestety bez pomocy mechanika albo rzeczoznawcy samochodowego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo nie mamy specjalistycznej wiedzy. Jeżeli osoba poszkodowana nie jest mechanikiem ani nie pracuje w branży motoryzacyjnej, to jest spora szansa, że nie zna się na stawkach usług warsztatów mechanicznych czy serwisów ASO. Na szczęście to jesteśmy w stanie sprawdzić sami w kosztorysie ubezpieczyciela.

Stosowane stawki za roboczogodzinę przedstawiają się następująco:

  • 49-90 zł netto / RBG to bardzo często podawane przez ubezpieczyciela w kosztorysach stawki. Są one niestety zaniżone i najczęściej nie pozwoliłyby na naprawę samochodu w renomowanym warsztacie albo w ASO. Jeżeli zobaczymy w swoim kosztorysie taką kwotę zaproponowaną za roboczogodzinę pracy, to możemy domyślać się, że kwota odszkodowania zostanie zaniżona. Wtedy warto rozważyć wystosowanie odwołania albo sprzedaż wierzytelności.
  • 95-110 zł netto / RBG to stawka średnio rynkowa w Polsce, której poszkodowany może oczekiwać przed przedstawienia faktury lub rachunków za naprawę. Stawka zależy od regionu Polski oraz klasy samochodu. Niestety bardzo ciężko ją wyegzekwować bez wchodzenia z ubezpieczycielem na drogę sądową.
  • 140-190 zł netto /RBG są stawką stosowaną w autoryzowanych serwisach naprawczych. Można ich oczekiwać tylko w przypadku przedstawienia faktury za naprawę. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczyciel nawet po przedstawieniu rachunków czy faktury nie pokryje kosztów zawyżonych, np. stawki 230 zł netto / RBG. Sprawdź czy warto naprawić pojazd w ASO.

Roboczogodziny przy szkodzie na pojeździe z ubezpieczenia autocasco 

W przypadku szkody z AC, stawka roboczogodziny zależy w znacznej mierze od umowy autocasco, którą zawarliśmy z ubezpieczycielem. Pamiętajmy, że jest to polisa dobrowolna. Każdy ubezpieczyciel ma kilka różnych wariantów, więc bez wglądu w Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) nie da się stwierdzić, czy ubezpieczyciel bezpodstawnie zaniżył stawkę za roboczogodzinę czy nie. W pierwszej kolejności jako osoba poszkodowana powinniśmy spojrzeć na zawartą umowę i zobaczyć, czy zawarliśmy umowę w wariancie serwisowym (najczęściej należą się stawki ASO za roboczogodzinę pracy mechanika) czy kosztorysowym (co niestety pozwala ubezpieczycielowi na stosowanie zaniżonych stawek). Następnie należy zajrzeć do OWU umowy (zawierając umowę powinniśmy otrzymać taką małą książeczkę, a jeżeli nie, to łatwo można znaleźć te zapisy w internecie). Trzeba znaleźć odpowiednie zapisy i sprawdzić jakie stawki za RBG przewidziane są w danym wariancie. Niestety dla wielu osób te zapisy mogą być niejasne lub mylące, więc w razie problemów ze zrozumieniem tych warunków, warto skonsultować sprawę z adwokatem lub kancelarią odszkodowawczą.

Części zamienne przy szkodzie z OC

Istotne jest również sprawdzenie w kosztorysie, czy ubezpieczyciel zastosował części zamienne odpowiedniej jakości. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć koszty pozwalające na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Tak więc, jeżeli samochód posiadał wyłącznie części oryginalne, to mamy prawo żądać zastosowania w kosztorysie części oryginalnych nowych, sygnowanych logiem producenta. Niestety ubezpieczyciele bardzo często dodają w kosztorysach części oryginalne ale nie sygnowane logiem producenta lub zamienne nieoryginalne gorszej jakości. Tłumaczą to często wiekiem pojazdu, ale nie ważne ile lat ma samochód, 2 czy 10, jeżeli miał części oryginalne, to takich można żądać. Rzeczoznawcy i biegli sądowi stoją na stanowisku, że tylko użycie części oryginalnych nowych pozwala na przywrócenie stanu sprzed szkody, a użycie części zamiennych nieoryginalnych zaniża wartość pojazdu.

Poniżej przedstawiamy oznaczenia części zamiennych stosowanych w kosztorysach:

  • O – części zamienne, oryginalne oraz nowe, sygnowane logiem producenta pojazdu. Takich części możemy wymagać, jeżeli nasz samochód był przed zdarzeniem bezwypadkowy i posiadał wyłączenie części oryginalne.
  • Q – części zamienne o takiej samej jakości jak oryginały, ale nie są sygnowane logiem producenta. Na drodze sądowej coraz częściej panuje stwierdzenie, że tego typu części mogą pozwolić na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody w przypadku pojazdów starszych niż kilka lat.
  • P / P z rozszerzeniem PJ, PT, PC – części zamienne nieoryginalne o jakości porównywalnej do oryginałów. Jeżeli samochód posiadał wyłącznie oryginały, to takie oznaczenie powinno nas zaniepokoić, bo zastosowanie takich części nie pozwoli na przywrócenie stanu pojazdu przed szkody.

Części zamienne przy szkodzie z AC

Podobnie jak w przypadku roboczogodzin tak i w tej sytuacji wszystko zależy od tego, jaką umowę zawarliśmy z ubezpieczycielem oraz na jakie warunki się zgodziliśmy. Po uzyskaniu kosztorysu i propozycji wypłaty kwoty bezspornej warto sprawdzić zapisy umowy i OWU oraz sprawdzić, jakiej jakości części nam się należą w danym wariacie. Wiele osób poszkodowanych próbując głębiej się zapoznać z tymi zapisami twierdzi, że dla laika są one nieczytelne, więc można poprosić o pomoc w analizie sprawy specjalistę.

Rabaty i amortyzacje w przypadku wystąpienia szkody na pojeździe z OC

W kosztorysach to właśnie rabaty i amortyzacje bardzo często zaniżają odszkodowanie.

  •  Ubezpieczyciele nagminnie stosują rabaty na części zamiennie, na materiał lakierniczy oraz na całą naprawę. Można się spotkać z 50% rabatem na materiał lakierniczy, 25% rabatem ca cały koszt naprawy czy 30%  rabatu na części zamienne. Jeżeli poszkodowany nie ma szerokich znajomości w kręgach motoryzacyjnych to nie otrzyma takich rabatów. Ubezpieczyciel podpiera się tym, że proponuje swoją zaprzyjaźnioną sieć naprawczą, gdzie takie rabaty można otrzymać. Jednakże poszkodowany ma prawo sam wybrać warsztat, w którym chce naprawić pojazd. Stosowanie takich rabatów jest typowym chwytem, aby zaniżyć odszkodowanie i właśnie od takich zapisów można się odwołać.
  • Poszkodowany może się także spotkać z amortyzacją na części zamienne. Jest to zaniżenie kwoty części zamiennych podpierając się tym, że np. w 8 letnim pojeździe elementy, nawet oryginalne są już mocno wyeksploatowane i nie należy się pokrycie pełnej kwoty za części. W większości sytuacji stosowanie amortyzacji jest niezasadne, więc powinniśmy zwrócić na to uwagę.
  • Ciekawe jest również zastosowanie w kosztorysach współczynnika odchylenia przy kosztach materiału lakierniczego. Sama nazwa nic nam nie mówi i nie wskazuje. Ubezpieczyciel stosuje potrącenie, aby z ceny materiału lakierniczego wyodrębnić sam koszt lakieru bez kosztów marży sklepu czy producenta oraz bez kosztów reklamy itd. Jak można się łatwo domyślić, ani poszkodowanemu, ani warsztatowi nie udałoby się kupić materiału lakierniczego bez takich ukrytych kosztów. Jest to zdecydowanie niezasadne i koniecznie trzeba zwrócić na to uwagę.

Rabaty i amortyzacje w przypadku wystąpienia szkody na pojeździe z AC

Kiedyś panowało stwierdzenie, że szkody z autocasco były wypłacane uczciwie, bez zaniżeń. Niestety to się na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniło. Ubezpieczyciele jednak zawierając często niekorzystne dla właściciela samochodu umowy zabezpieczają się przed ewentualnymi dalszymi roszczeniami. Przy zawieraniu umowy słyszymy, że w razie szkody wszystko zostanie nam zwrócone, ale jak przeczytamy tekst małym drukiem i OWU możemy dostrzec wariant kosztorysowy zamiast serwisowego, franszyzę redukcyjną lub integralną, czy inne niekorzystne warunki rozliczenia szkody. Niestety podpisując taką umowę zgadzamy się na jej warunki i jeżeli kosztorys po szkodzie jest zgodny z zapisami umowy, to nic nie można zrobić.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia bardzo często zawarte są amortyzacje na części zamienne. Ubezpieczyciel w kosztorysie wskazuje jako części do wymiany części oryginalne nowe, ale potrąca jakiś procent od tej kwoty. Im starszy samochód, tym większe potrącenie. Może się zdarzyć, że w przypadku samochodu 9 letniego ubezpieczyciel potrąci przykładowo 75% ceny części zamiennych.

Jak walczyć z zaniżonym odszkodowaniem z OC lub AC?

Szkody likwidowane z ubezpieczenia OC bardzo często zostają zaniżone przez ubezpieczyciela, ale na szczęście poszkodowany ma wiele możliwości walki o wyższe odszkodowanie. Po pierwsze można wystosować odwołanie przedstawiając zarówno dowody merytoryczne jak i dowód w postaci niezależnego kosztorysu rzeczoznawcy. Jeżeli nasze działanie nie przyniesie skutku, możemy wystosować skargę do Rzecznika Finansowego, wejść na drogę sądową lub sprzedać szkodę kancelarii odszkodowawczej. Sprawdź czy warto sprzedać szkodę Kancelarii Odszkodowawczej.

W przypadku ubezpieczeń AC mimo asekuracji ubezpieczyciela zdarzają się również bezpodstawne zaniżenia (zastosowanie za niskiej stawki roboczogodziny, zaniżone ceny części czy też brak wszystkich operacji technologicznych w kosztorysie). Często zdarza się, że polisy które zawieramy, na pierwszy rzut oka wydają się korzystne, a po doczytaniu małego druku okazuje się, że umowa pozwala na różnego rodzaju zaniżenia i nie mamy możliwości pokrycia pełnych kosztów naprawy. Jako laik, ciężko jest samemu przeanalizować kosztorys i Ogólne Warunki Ubezpieczenia pod kątem prawnym, dlatego może dojść do konieczności przekazania sprawy do analizy prawnej adwokatowi albo kancelarii odszkodowawczej. Polecam przed zawarciem nowej umowy AC zapoznać się dokładniej z tematem, poczytać o pułapkach ubezpieczyciela w tych przypadkach, aby świadomie zawrzeć umowę i rozumieć jej zapisy.

Więcej informacji o szkodach na pojeździe znajdziesz w Vademecum szkody na pojeździe po wypadku drogowym z OC sprawcy.

Szkody na pojeździe – inne problemy

Sprawa szkody na pojeździe wbrew pozorom jest skomplikowana. Poszkodowani nie widzą, czy na miejsce zdarzenia trzeba wezwać policję, jakie przygotować dokumenty. Nie wiemy czy wybrać opcję naprawy bezgotówkowej czy gotówkowej. Zastanawiamy się czy zawrzeć ugodę, sprzedać szkodę czy może wejść na drogę sądową. Poszkodowanego nurtuje więc wiele pytań. Przeczytaj artykuł i dowiedź się więcej: Najczęstsze pytania i odpowiedzi w sprawie szkody na pojeździe z OC sprawcy.

Aktualizacja z 11.12.2019 r.

Jedna myśl o „Kosztorys ubezpieczyciela przy szkodzie na pojeździe z OC i AC – najczęściej występujące problemy

  1. Bardzo potrzebny artykuł i ważny. Ja własnie sprzedałem swoją szkodę funduszowi odszkodowań komunikacyjnych i jestem bardzo zadowolony. Nie dość że szybko wszystko poszło, to ominąłem koszty za prawnika, sądowe, itp. Także dużo stresu ominęło. A pomoc fachowa i profesjonalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.