fbpx

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Część umowy ubezpieczenia przygotowana przez ubezpieczyciela. Reguluje szczegółowo przedmiot umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia i odpowiedzialności oraz procedurę likwidacji szkody.

Warunki ogólne czyli OWU powinny być opracowane w sposób ścisły i jasny. Muszą być też zatwierdzone przez władze nadzorcze zakładu ubezpieczeń. Jeśli dojdzie do sporu z powodu dwuznacznego brzmienia warunków ogólnych ich treść jest rozstrzygana na korzyść ubezpieczającego.

OWU są stosowane w ubezpieczeniach nieobowiązkowych. Sprawdź jak uzyskać odszkodowanie po szkodzie na pojeździe z AC i jaki wpływ na wypłatę ma OWU. Dowiedź się, czy warto zawrzeć dodatkowo umowę NNW przy ubezpieczeniu OC pojazdu. Zweryfikuj możliwości uzyskania świadczeń z nieobowiązkowych polis od następstw nieszczęśliwych wypadków.