fbpx

Komisja lekarska

Zespół lekarzy orzeczników, którzy w obecności poszkodowanego dokonują oceny zakresu obrażeń powypadkowych. Komisja lekarska nie jest niestety obligatoryjna. Towarzystwa ubezpieczeń nie mają obowiązku ich powoływania i przeprowadzania.

Komisja Nadzoru Finansowego to organ nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniom ale także bankowym. Jej głównym zadaniem jest ochrona interesów uczestników rynku finansowego, ubezpieczonych, ubezpieczających, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Jako centralny organ administracji rządowej zapewnia zgodność działania podmiotów kontrolowanych z prawem, kontrolę działalności oraz stanu majątku tych podmiotów. Działalność KNF to między innymi:

  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej i zezwoleń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego,
  • podziału oraz fuzji firm ubezpieczeniowych,
  • likwidacji zakładów ubezpieczeń,
  • nakładanie kar pieniężnych a także przenoszenie portfela ubezpieczeń,
  • wydawanie zezwoleń na objęcie akcji zakładu ubezpieczeń.

Poza sprawowaniem nadzoru, zadaniem Komisji jest także pogłębianie wiedzy społeczeństwa w zakresie celów i zasad działalności funduszy emerytalnych.

Przeczytaj więcej o KNF i dowiedź się, jak mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania. Dowiedź się więcej o dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i przeczytaj artykuły: