fbpx

Uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie z polis OC i NNW

Uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie z polis OC i NNW

Uszczerbek na zdrowiu, w szczególności trwały to bardzo ważny element dla Poszkodowanych starających się o wypłatę odszkodowania. Od jego  wysokości bowiem, głównie zależy wysokość roszczenia o jakie można się ubiegać.

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu, nie mające już rokowań na poprawę Natomiast  za długotrwały uważa się taki, który przekracza pół roku i ma rokowania na poprawę stanu zdrowia w przyszłości. 

Oceny uszczerbku na zdrowiu dokonuje zawsze lekarz orzecznik.  Przy ocenie bierze on pod uwagę kilka istotnych elementów, takich jak stopień doznanych urazów, czas i przebieg leczenia, przebyte zabiegi,  sto pień cierpienia fizycznego i psychicznego oraz  szanse na całkowity lub częściowy powrót do zdrowia.

Każdy poszkodowany, np. w wypadku drogowym, przy pracy, czy innym, ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Podmiotem zobligowanym do wypłaty jest towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, czyli takie, gdzie miał on wykupioną polisę OC. Oczywiście poszkodowany może dochodzić roszczeń również z własnych polis indywidualnych (NNW) jeżeli takowe posiada.

Najbardziej korzystna jest możliwość dochodzenia roszczeń z polis OC sprawcy, gdzie mamy określoną sumę gwarancyjną. Dotyczy to zarówno szkód osobowych jak i materialnych.

Wysokość świadczenia w przeliczeniu na procent uszczerbku może być w tym przypadku różna – zależy głównie od rodzaju obrażeń, ich rozległości oraz negatywnych skutków jakie mogą spowodować w przyszłości.

W przypadku polis NNW,  wysokość świadczenia za uszczerbek na zdrowiu jest zupełnie inna. Nie są one regulowane kodeksem cywilnym a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, czyli tzw OWU, które jest różne dla każdego wariantu polisy.    W zależności od tego, który wariant jest wybrany i opłacany przez Poszkodowanego  – zostanie przeliczone należne mu odszkodowanie. Niestety kwoty wypłacane z ubezpieczeń NNW są z reguły niskie, szczególnie w przypadku wariantów podstawowych polisy.

Podsumowując kwoty odszkodowania za ten sam uszczerbek na zdrowiu, dochodzone z polis OC oraz NNW będą całkowicie różne – z czego suma z OC na pewno będzie wyższa.

W przypadku wypadku przy pracy Poszkodowanemu należy się tzw. jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Świadczenie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku.

Warto zaznaczyć, że w określonych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z winą pracodawcy za zaistniały wypadek, roszczeń można dochodzić również z jego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Więcej informacji o wysokości uszczerbków na zdrowiu za doznane urazy dowiesz się z artykułów w kategorii Urazy powypadkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.