fbpx

Kolizja drogowa

Zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, w którym zostało uszkodzone mienie materialne, ale żaden z uczestników nie doznał obrażeń skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. Kolizja drogowa to pojęcie potoczne stosowane przez służby ratownicze oraz branżę prawną i odszkodowawczą w celu rozróżnienia wypadku w którym nie wystąpiły poważne obrażenia ciała u poszkodowanych.

Jak zachować się po kolizji drogowej?

  • Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
  • Jeżeli pojazd tamuje ruch lub zagraża bezpieczeństwu, należy go jak najszybciej usunąć z miejsca zdarzenia.
  • Jeżeli uczestnicy są trzeźwi, posiadają uprawnienia i nie ma wątpliwości co do sprawcy, to nie ma konieczności wzywania policji.
  • Na wyraźne żądanie osoby biorącej udział w kolizji należy podać swoje dane personalne, dane samochodu i dane ubezpieczyciela OC.
  • Należy sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Będzie ono podstawą do uzyskania ewentualnego odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy.
  • Jeżeli posiadamy telefon lub aparat fotograficzny, warto zrobić zdjęcia na miejscu kolizji oraz kilka zdjęć uszkodzonych pojazdów.

Poznaj też różnicę między kolizją drogową, wypadkiem drogowym a katastrofą w ruchu lądowym. Sprawdź jaka jest różnica między zachowaniem po kolizji a po wypadku drogowym. Polecamy również lekturę naszego Vademecum w temacie szkody na pojeździe oraz Vademecum poszkodowanego po wypadku komunikacyjnym.