fbpx

Różnica między postępowaniem po zdarzeniu w przypadku kolizji drogowej i wypadku drogowego?

Różnica między postępowaniem po zdarzeniu w przypadku kolizji drogowej i wypadku drogowego?

Te dwa terminy, kolizja drogowawypadek drogowy są bardzo często stosowane zamiennie i większość z nas nie wie jaka jest między nimi różnica. Ta wiedza jest jednak bardzo ważna. Właściwe zakwalifikowanie zdarzenia drogowego pozwala na odpowiednie zachowanie po fakcie. Sam udział w kolizji lub wypadku bądź bycie świadkiem takiego zdarzenia jest stresujące, a odpowiednia wiedza dotycząca zachowania po zdarzeniu może ten stres zmniejszyć i pozwoli na efektywne działanie. Aby pomóc w rozróżnieniu tych zdarzeń, w pierwszej kolejności przedstawimy wytłumaczenie obu pojęć. W dalszej części artykułu przedstawimy informację, jak należy się zachować w danej sytuacji. Mam cichą nadzieję, że w razie znalezienia się w takiej sytuacji te informację okażą się pomocne.

Pojęcie kolizji drogowej i wypadku drogowego

Kolizja drogowa to zdarzenie, które ma miejsce w ruchu drogowym, w którym zostało uszkodzone mienie materialne takie jak samochód, urządzenia drogowe, latarnie i tym podobne, ale w którym żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń fizycznych, które mogłyby powodować rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni. Pojęcie to jest potoczne, ale jest stosowane zarówno przez służby mundurowe jak i branżę ubezpieczeniową czy odszkodowawczą w w celu wyróżnienia zdarzenia drogowego, w którym nie ma rannych.

Wypadek drogowy jest zdarzeniem mającym miejsce w ruchu drogowym, gdzie oprócz uszkodzenia przedmiotów materialnych mamy do czynienia również z osobami poważnie rannymi. Tego zwrotu używamy, gdy przynajmniej jednej z uczestników zdarzenia drogowego doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym powyżej 7 dni (zaliczają się do tego poważne obrażenia mające trwałe skutki dla zdrowia a nie L4 wystawione na tydzień przez lekarza z powodu kilku siniaków) lub gdy wśród uczestników zdarzenia pojawiła się ofiara śmiertelna.

Jak postępować na miejscu zdarzenia po kolizji i po wypadku drogowym? Jakie są podobieństwa i różnice między tymi sytuacjami?

W poniższych podpunktach przedstawione są różnice i podobieństwa pomiędzy czynnościami, które należy wykonać po wypadku drogowym i po kolizji drogowej. Nie da się ukryć, że jest więcej różnic. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie przydatna i pozwoli odpowiednie zachowanie się w razie takiej konieczności. Chociaż nikomu nie życzę znalezienia się w takiej sytuacji, to biorąc pod uwagę ilość samochodów poruszających się po drogach, prędzej czy później możemy być uczestnikami lub świadkami wypadku lub kolizji. Od naszej wiedzy może zależeć zdrowie nasze i innych uczestników zdarzenia, więc jej pozyskanie jest bardzo ważne.

Jak postępować po kolizji drogowej?

 • Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
 • Jeżeli pojazd po kolizji tamuje ruch lub zagraża bezpieczeństwu, należy go jak najszybciej usunąć z miejsca zdarzenia. Zaniechanie tego może spowodować nałożenie mandatu za utrudnianie ruchu na drodze krajowej.
 • Jeżeli kierowcy biorący udział w kolizji są trzeźwi i posiadają prawo jazdy oraz nie ma wątpliwości co do osoby sprawcy, to nie ma konieczności wzywania policji.
 • Na wyraźne żądanie osoby biorącej udział w kolizji należy podać swoje dane personalne, dane samochodu którym się poruszaliśmy oraz dane ubezpieczyciela, w którym samochód jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 • Należy sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym (oświadczenie sprawcy). Będzie ono podstawą do uzyskania ewentualnego odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Można wozić w samochodzie gotowy formularz, ale można też samodzielnie stworzyć pismo. Należy pamiętać, aby w nim zamieścić: dane uczestników zdarzenia i dane obu pojazdów, nazwę ubezpieczyciela OC i numer polisy, opis przebiegu zdarzenia i opis uszkodzeń pojazdów oraz szkic sytuacyjny.
 • Jeżeli posiadamy telefon lub aparat fotograficzny, warto zrobić kilka zdjęć na miejscu kolizji oraz kilka zdjęć uszkodzonych pojazdów.

Jak postępować po wypadku drogowym?

 • Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
 • Nie wolno usuwać ani przemieszczać pojazdów z miejsca wypadku. Do przyjazdu odpowiednich służb powinny zostać w tym samym miejscu.
 • Trzeba ocenić obrażenia osób poszkodowanych. Należy sprawdzić, czy mamy środki potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy – apteczka.
 • Należy wezwać Służby Ratownicze (Pogotowie Ratunkowe lub w razie konieczności Straż Pożarną) oraz policję.
 • Obowiązkiem każdego obywatela jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym do czasu przyjazdu pogotowia.
 • Należy zostać na miejscu zdarzenia do przyjazdu policji.
 • Jeśli jest taka konieczność, to trzeba zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia aby do czasu przyjazdu służb nie zostały zniszczone. Nie wolno w jakikolwiek sposób utrudnić ustalenia przebiegu wypadku. Spisz dane świadków zdarzenia.
 • Na wyraźne żądanie osoby biorącej udział w  wypadku należy podać swoje dane personalne, dane samochodu którym się poruszaliśmy oraz dane ubezpieczyciela, w którym samochód jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 • Jeżeli posiadamy telefon lub aparat fotograficzny, warto zrobić kilka zdjęć na miejscu kolizji, kilka zdjęć uszkodzonych pojazdów i jeśli to możliwe, zdjęcia widocznych obrażeń poszkodowanych.

Więcej informacji o szkodach na pojeździe znajdziesz w Vademecum szkody na pojeździe po wypadku drogowym z OC sprawcy.

Więcej o wypadku, kolizji i katastrofie w ruchu lądowym

W tym artykule opisaliśmy jak się zachować po kolizji lub wypadku drogowym. Pamiętajmy jednak że czasami zdarzają się również katastrofy w ruchu lądowym. Sprawdź jakie są definicje tych 3 zdarzeń. Przeczytaj przykłady takich sytuacji. Będzie to na pewno pomocne w sytuacji kryzysowej. Przeczytaj artykuł i dowiedź się więcej: Kolizja, wypadek lub katastrofa w ruchu lądowym.

Aktualizacja 13.12.2019