fbpx

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jak służą poszkodowanym przy szkodach na pojeździe?

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jak służą poszkodowanym przy szkodach na pojeździe?

Biorąc pod uwagę ilość samochodów na Polskich czy zagranicznych drogach, wypadki i kolizje komunikacyjne są codziennością. Nawet jeżeli nie mieliśmy jeszcze osobiście takiej sytuacji to na pewno ktoś z naszego otoczenia miał już jakąś szkodę na pojeździe. Jeżeli sprawa jest czysta i mamy oświadczenie sprawcy to ubezpieczyciel OC wypłaca odszkodowanie. Wtedy musimy się martwić jedynie zaniżonym odszkodowaniem. Ale co zrobić, gdy sprawca zbiegnie z miejsca wypadku a policji nie uda się go odnaleźć albo nie miał on wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC? Jak uzyskać odszkodowanie, skoro nie mamy podstawowych danych o sprawcy? Co zrobić, jeśli na terenie Polski szkodę spowoduje obcokrajowiec, a jego pojazd jest ubezpieczony w innym kraju? Na szczęście na terenie naszego kraju działają instytucje pomagające poszkodowanym w wyżej wymienionych przypadkach – są to PBUK i UFG. Przeczytaj artykuł i dowiedź się jakie masz prawa. Sprawdź kiedy należy Ci się odszkodowanie.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

UFG to instytucja chroniąca poszkodowanych. Jej członkami są działające w Polsce ubezpieczalnie.  Celem jej działalności jest ograniczenie nieubezpieczonych pojazdów i gospodarstw rolnych. UFG zbiera również dane dotyczące umów ubezpieczeń OC i AC, wypadków i kolizji drogowych oraz związanych z tym skutków odszkodowawczych. Na stronie internetowej znajduje się bardzo pomocna opcja, bo wpisując numer rejestracyjny i datę zdarzenia można sprawdzić, w jakiej ubezpieczalni wykupiono dla danego samochodu ubezpieczenie OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania w przypadkach gdy:

 • sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia a policji nie uda się go zidentyfikować,
 • sprawa nie wykupił ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczalnia OC zbankrutowałaby i nie miałaby możliwości wypłaty należności,
 • nieubezpieczony rolnik spowoduje zdarzenie.

Niestety nie każdemu poszkodowanemu należy się pełne odszkodowanie z UFG. Instytucja ta chroni osoby mocno poszkodowane pomijając mniejsze szkody. W przypadku szkód osobowych odszkodowanie wypłacane jest tylko gdy rozstrój zdrowia będzie dłuższy niż 2 tygodnie – czas ten nie jest tożsamy z okresem zwolnienia lekarskiego. Chronione są osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, dlatego też za potłuczenia czy kilka szwów odszkodowania się nie uzyska. Zapoznaj się dokładniej z tym tematem aby w razie konieczności wiedzieć gdzie uzyskać pomoc.

Szkody na pojeździe z UFG

Natomiast sprawy szkód na pojazdach są trochę bardziej skomplikowane:

 • świadczenie jest wypłacane tylko wtedy, gdy w tym samym zdarzeniu dojdzie do szkody osobowej skutkującej rozstrojem zdrowia powyżej dwóch tygodni – kwota odszkodowania zostanie wtedy pomniejszona o 300 euro,
 • nie uzyska się odszkodowania w przypadku wystąpienia kolizji, gdzie wystąpiła tylko i wyłącznie szkoda na pojeździe,
 • Fundusz nie wypłaci odszkodowania, jeżeli poszkodowany ma wykupione ubezpieczenie AC – wtedy pokrywane są tylko koszty utraconych zniżek,
 • UFG wypłaca pełne odszkodowanie gdy szkoda jest spowodowana przez kierowcę nieubezpieczonego, bo odzyskuje pieniądze na zasadzie regresu ubezpieczeniowego.

Jeżeli z wyżej wymienionych informacji wynika, że możliwe jest uzyskanie odszkodowania za szkodę na pojeździe, to należy postępować podobnie jak w przypadku standardowych szkód na pojazdach:

 • jeśli sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, to należy wezwać policję i w międzyczasie udokumentować przebieg zdarzenia (zrobić zdjęcia, pozyskać oświadczenia świadków). Jeśli policji nie uda się zidentyfikować sprawcy i sprawa zostanie umorzona, to będzie można rozpocząć proces uzyskania odszkodowania,
 • w przypadku gdy pojazd nie miał wykupionego ubezpieczenia OC, dla własnego bezpieczeństwa również dobrze jest również wezwać policję, zebrać zeznania świadków i zrobić dokumentację zdjęciową,
 • szkodę na pojeździe można zgłosić do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które zbierze dokumentacje i przekaże ją do UFG, które ma obowiązek wydać decyzję do 30 dni.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polska od wielu lat jest w Unii Europejskiej, nasze granice są otwarte, więc coraz więcej obcokrajowców przybywa do naszego kraju na chwilę albo na stałe. W przypadku wystąpienia wypadku lub kolizji gdzie sprawcą jest pojazd ubezpieczony za granicą powinniśmy zachować się tak samo jak w standardowej sytuacji, ale mimo wszystko warto zachować szczególną ostrożność. Zdecydowanie nie polecam opcji dogadania na miejscu bez formalności. Pamiętaj, że niektóre uszkodzenia wychodzą dopiero po rozłożeniu samochodu u mechanika.

Jeżeli jesteśmy w stanie porozumieć się ze sprawcą i pozyskać oświadczenie o zdarzeniu, to nie ma konieczności wezwania policji. Jeśli wystąpią jakieś problemy np. sprawca posiada dokument tożsamości i dowód rejestracyjny napisany cyrylicą i nie jesteśmy w stanie uzyskać potrzebnych do uzyskania odszkodowania danych, to oczywiście lepiej to zrobić. Standardowo konieczne jest pozyskanie:

 • oświadczenia sprawcy wraz z nazwą ubezpieczyciela OC i numerem polisy, danymi osobowymi uczestników i okolicznościami tego zdarzenia wraz z opisem uszkodzeń obu samochodów,
 • warto wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia, zdjęcia uszkodzeń oraz zdjęcia dokumentów sprawcy.

Likwidacja szkody przez korespondenta w Polsce

Jeżeli pojazd sprawcy kolizji albo wypadku drogowego jest ubezpieczony za granicą naszego kraju, to przed sądowo możemy zgłosić szkodę do korespondenta ubezpieczyciela OC sprawcy na terenie Polski. Firmy te wtedy komunikują się ale to zagraniczny ubezpieczyciel podejmuje decyzję o przyznaniu odszkodowania po potwierdzeniu okoliczności zdarzenia u swojego ubezpieczonego. Czas oczekiwania na decyzję w takiej sytuacji jest wydłużony do 3 miesięcy. Korespondenta ubezpieczyciela sprawcy można ustalić na stronie BPUK, które jest instytucją zrzeszającą zakłady ubezpieczeń oferujące swoje usługi w zakresie OC na terenie Polski. W razie jakiś problemów związanych z odszkodowaniem i działaniem korespondenta możemy się zwrócić do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z prośbą o pomoc i interwencję. Jeżeli po zgłoszeniu szkody i późniejszym odwołaniu od decyzji w dalszym ciągu nie będziemy usatysfakcjonowani z otrzymanego odszkodowania, to możemy wejść na drogę sądową pozywając właśnie PBUK jako podmiot odpowiedzialny – nie można pozwać korespondenta, a prowadzenie sprawy za granicą było by problematyczne.

Więcej informacji o szkodach na pojeździe uzyskasz czytając nasze Vademecum. Pomoże Ci ono pozyskać większą wiedzę w dziedzinie odszkodowań. Dzięki Vademecum dowiesz się jakie masz prawa. Możesz także skonsultować ze mną swoją sprawę bezpłatnie – wyślij zgłoszenie.

Sprzedaż szkody na pojeździe kancelarii odszkodowawczej

Po szkodzie na pojeździe otrzymujesz odszkodowanie, które często jest zaniżone. Kwota może Ci nie wystarczyć na naprawę samochodu. Zastanawiasz się więc, czy się odwołać czy może wejść na drogę sądową. Czy chcesz tracić czas i nerwy na odwołania? Masz kilka lat na prowadzenie sprawy sądowej? Jeśli chcesz szybo załatwić sprawę i o niej zapomnieć, to masz jeszcze jedną opcję. Możesz sprzedać wierzytelność kancelarii odszkodowawczej. Dowiedz się kiedy przysługuje Ci wierzytelność. Sprawdź jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania. Przeczytaj artykuł: Czy warto sprzedać szkodę kancelarii odszkodowawczej?

Aktualizacja z 13.12.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.