fbpx

Likwidacja szkody w PBUK

Likwidacja szkody w PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) jest organizacją, która skupia zakłady ubezpieczeń. Ma za zadanie zabezpieczenie praw ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach. Wszelkie porady i pomoc biura są bezpłatne. Na stronie PBUK można w szybki i łatwy sposób odnaleźć reprezentanta lub korespondenta ds. roszczeń, lub uzyskać informacje, jak i gdzie zgłosić roszczenia odszkodowawcze.

PBUK zajmuje się:

  • wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych (Zielonych Kart);
  • organizowaniem likwidacji szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą (posiadających Zielone Karty, zarejestrowanych w krajach EOG, Angorze i Serbii);
  • określaniem zasad i dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych.

PBUK jako organ odszkodowawczy

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pełni rolę Organu Odszkodowawczego. Został powołany na podstawie Czwartej Dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. PBUK działa zgodnie z wytycznymi Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003r. Precyzuje ona jego cele i zadania oraz proces odszkodowawczy.

PBUK jako organ odszkodowawczy:

1) rozpatruje roszczenia powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, gdy:

  • wypadek wydarzył się na terytorium państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) innego niż miejsce zamieszkania poszkodowanego;
  • wypadek wydarzył się na terytorium państwa trzeciego, należącego do Systemu Zielonej Karty.

2) przystępuje do rozpatrzenia roszczeń, gdy:

  • zakład ubezpieczeń (lub jego reprezentant ds. roszczeń) nie udzielił w terminie trzech miesięcy od zgłoszenia szkody odpowiedzi na zgłoszone roszczenie wraz z uzasadnieniem;
  • zakład ubezpieczeń nie ustanowił reprezentanta ds. roszczeń w kraju poszkodowanego;
  • w terminie dwóch miesięcy od daty wypadku nie udało się ustalić zakładu ubezpieczeń odpowiedzialnego za szkodę.

3) przystępuje do działania na wniosek poszkodowanego, w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia roszczenia w Organie odszkodowawczym, jeżeli w tym okresie zakład ubezpieczeń (lub jego reprezentant ds. roszczeń) nie przedstawił poszkodowanemu odpowiedzi z uzasadnieniem na zgłoszone roszczenie.

PBUK nie podejmuje spraw, w których Poszkodowany wystąpił już na drogę postępowania sądowego wobec ubezpieczyciela sprawcy. 

Wypadek miał miejsce w Polsce

Jeśli doszło do wypadku na terytorium Polski, zaś sprawcą jest kierujący pojazdem zarejestrowanym w innym kraju, likwidacja szkody zależy przede wszystkim od faktu, czy był to obywatel EOG, miał ubezpieczenie Zielonej Karty, czy jedynie ubezpieczenie graniczne.

Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG

Jeśli na miejscu zdarzenia nie interweniowała policja należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W nim należy uwzględnić markę i model pojazdu sprawcy, jego nr polisy OC (jeśli jest znany). Dobrze jest również wykonać zdjęcia pojazdu sprawcy. Na podstawie ww. danych będziemy mogli uzyskać informację o korespondencie zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce. PBUK posiada na stronie wyszukiwarkę korespondentów https://www.pbuk.pl/lista-korespondentow. Jeśli TU sprawcy nie posiada korespondenta na terytorium Polski – szkodę zgłasza się do PZU lub Warty (w innym TU niż nasze własne ubezpieczenie), które przeprowadzą likwidację dla PBUK.

Jeśli nie mamy wiedzy, gdzie był ubezpieczony sprawca, a posiadamy nr rejestracyjny pojazdu, również szkodę można zgłosić do PZU lub Warty. Ubezpieczyciel w porozumieniu z PBUK ustali reprezentanta lub przeprowadzi likwidację szkody.

W przypadku wątpliwości zawsze można złożyć wniosek do PBUK o ustalenie danych ubezpieczyciela sprawcy, gdyż jego zadaniem jest również pomoc i udzielanie porad i informacji osobom poszkodowanym.

Zdarzenie z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał Zieloną Kartę

Postępowanie wygląda tak samo. Przede wszystkim należy spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub zanotować dane pojazdu sprawcy i nr Zielonej Karty.

Na stronie PBUK będziemy w stanie odszukać korespondenta wskazując na nr Zielonej Karty i kraj ubezpieczyciela. Jeśli zaś nie odnajdziemy korespondenta na liście, bądź zagraniczne TU go nie posiada na terytorium Polski – szkodę należy zgłosić do PZU lub Warty, jako przedstawicieli PBUK. Przeprowadzony zostanie proces likwidacji i nastąpi wypłata odszkodowania.

Zdarzenie z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne

W tym przypadku również ważne jest, aby spisać dane pojazdu sprawcy oraz nr polisy granicznej lub dane Towarzystwa Ubezpieczeń. Zgłoszenie szkody i roszczeń odszkodowawczych wystosowujemy do ubezpieczyciela. W przypadku wątpliwości poszkodowany zawsze może uzyskać informację lub poradę w PBUK.

Jeśli ubezpieczenie nie jest ważne w dniu zdarzenia – szkodę można zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeń, które przeprowadza proces likwidacji szkody i kieruje ją do UFG, aby dokonali wypłaty odszkodowania.

Wypadek za granicą

Jeśli do wypadku doszło na terytorium innego kraju, to znaczenie ma nie tylko w jakim towarzystwie ubezpieczeń jest ubezpieczony sprawca, ale również kraj zdarzenia i informacja, w jakich krajach zarejestrowane są pojazdy uczestników wypadku.

Jak w każdym zdarzeniu drogowym, ważne jest spisanie danych pojazdu sprawcy. Jeśli na miejscu zdarzenia nie interweniowała policja, należy spisać druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Wyjeżdżając za granicę dobrze jest mieć go ze sobą w pojeździe.

Niestety ustalenie ubezpieczyciela pojazdu sprawcy przebywając w Polsce, może być znacznie utrudnione i wydłużyć proces uzyskiwania odszkodowania. W przypadku wątpliwości należy złożyć do PBUK zapytanie o dane Towarzystwa Ubezpieczeń pojazdu sprawcy. Można złożyć zapytanie lub przesłać pisemny wniosek o ustalenie ubezpieczyciela.

Likwidacja szkody zagranicznej:

  1. zgłoszenie szkody w państwie wypadku ubezpieczycielowi pojazdu sprawcy. Np. jeśli zdarzenie miało miejsce w Holandii i sprawcą jest również obywatel Holandii szkodę można zgłosić bezpośrednio do holenderskiego towarzystwa ubezpieczeń. Poszkodowanemu może pomóc profesjonalny pełnomocnik lub kancelaria odszkodowawcza.
  2. szkodę można zgłosić do organu odszkodowawczego w państwie zamieszkania poszkodowanego lub funduszu gwarancyjnego w państwie wypadku. Jeśli nie uda się ustalić ubezpieczyciela sprawcy, lub nie posiadał on ubezpieczenia na dzień szkody

Należy pamiętać, iż sposób likwidacji szkody jest uzależniony od miejsca zdarzenia. Rozliczenie szkody następuje na zasadach i na podstawie przepisów obowiązujących w państwie wypadku.

Więcej o PBUK

Wiele osób słyszało o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Większość z nich nie wie jednak, jak działa ta instytucja i czym się zajmuje. Czy wiesz jaki jest cel jego działalności? W czym może Ci pomóc ta instytucja? Dowiedź się, kiedy PBUK jest podmiotem odpowiedzialnym, czyli kiedy wypłaca odszkodowania. Przeczytaj więcej na ten temat TUTAJ.

Aktualizacja z 23.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.