fbpx

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

UFG jest instytucją związana z rynkiem ubezpieczeń powołaną ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych w 1990 roku. Jest to organ kontrolujący posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC przez właścicieli pojazdów mechanicznych i właścicieli gospodarstw rolnych. UFG wypłaca również odszkodowania za straty materialne oraz osobowe w zakresie określonym ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do UFG powinny zwrócić się osoby poszkodowane w wypadku, którego sprawca nie posiadał ważnej polisy OC lub nie został zidentyfikowany.

Odszkodowanie za poniesione straty materialne

UFG wypłaca odszkodowania za poniesione straty materialne tylko w przypadku, gdy sprawca wypadku jest znany, a samochód, którym kierował nie posiadał ubezpieczenia OC. Odszkodowanie za szkodę materialną spowodowaną przez nieznanego sprawcę wypłacane jest, gdy osoby poszkodowane w wypadku zmarły na skutek odniesionych obrażeń, lub gdy spowodowany wypadkiem rozstrój zdrowia trwa dłużej niż 14 dni. Więcej o tym, jak UFG służy poszkodowanym dowiesz się TUTAJ.

Odszkodowanie za szkody osobowe

Odszkodowanie przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku, którego sprawcą był kierowca poruszający się nieubezpieczonym pojazdem lub kierowca, którego tożsamości nie zdołano ustalić. Oczywiście na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia wypadku.Dowiedź się więcej w temacie terminu likwidacji szkody z UFG.

Regres ubezpieczeniowy

Po wypłacie odszkodowania UFG jest uprawnione do żądania zwrotu wypłaconych świadczeń odszkodowawczych od osoby, która nie wykupiła obowiązkowego ubezpieczenia OC. Postępowanie regresowe składa się z dwóch etapów: w pierwszej kolejności Fundusz zwraca się do podmiotu odpowiedzialnego za zwrot kosztów o dobrowolne uiszczenie wpłaty. Gdy wpłata nie zostanie uiszczona, UFG kieruje sprawę do sądu. Drugim etapem postępowania jest windykacja zasądzonych należności. Przeczytaj więcej w temacie regresu ubezpieczeniowego nietypowego.

Odszkodowanie za wypadki na terenie gospodarstw

UFG zajmuje się również zaspokajaniem roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach na terenie gospodarstw rolnych, których właściciele nie wykupili ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Odszkodowanie z UFG wypłacane jest w sytuacji, gdy rolnik, osoby mieszkające na terenie gospodarstwa lub zatrudnieni pracownicy wyrządzili szkodę, która doprowadziła do śmierci, uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, utraty lub zniszczenia mienia.

Odszkodowanie z OC rolnika

Bardzo rzadko mówi się o wypadkach w rolnictwie, a przecież dochodzi do nich bardzo często. Jest to związane ze specyfiką pracy na roli i gospodarstwie. Poszkodowani nie wiedzą jak zachować się w sytuacji, gdy z winy rolnika dojdzie szkody. Za jakie szkody można uzyskać odszkodowanie jeżeli rolnik jest ubezpieczony? Jak i gdzie zgłosić szkodę? Dowiedź się więcej czytając Vademecum wypadków w rolnictwie.

Aktualizacja z 03.09.2019 r.