fbpx

Jak powinien wyglądać opis wypadku do zgłoszenia szkody?

Jak powinien wyglądać opis wypadku do zgłoszenia szkody?

Proces likwidacji szkody powoduje szereg problemów dla poszkodowanych. Brak przygotowanej dokumentacji, dowodów szkody, notatki policyjnej czy solidnego opisu zdarzenia powoduje, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub przedłuża likwidację do czasu uzyskania niezbędnej dokumentacji. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania dotyczące opisu wypadku.

Czy to kolizja czy już wypadek?

Podstawowe dla zdarzeń drogowych jest rozróżnienie wypadek – kolizja. Z kolizją będziemy mieć do czynienia w momencie gdy zdarzenie nie powodowało szkód osobowych a jedynie szkody na mieniu uczestników. Wypadek oznacza kolizję, w której doszło również do obrażeń ciała czy nawet śmierci uczestnika lub uczestników wypadku. Najbardziej tragiczna w skutkach jest katastrofa. Jest to zdarzenie, w którym uczestniczy wiele pojazdów a obrażeń lub śmierci doznało wiele osób.

Oświadczenie uczestników kolizji lub wypadku

Jeżeli zdarzenie na drodze nie miało poważnych konsekwencji dla życia i zdrowia uczestników (lekkie otarcia, obicia) wówczas dopuszcza się spisanie oświadczenia uczestników o kolizji. Takie oświadczenie może powstać jedynie w sytuacji gdy strony są zgodne co do przebiegu wypadku i sprawstwa. Policja natomiast powinna zostać wezwana na miejsce gdy sprawca zbiegł, uczestnicy doznali poważnych szkód osobowych lub ktokolwiek zginął w wypadku. Pod 997 dzwonimy także, gdy sprawca nie posiada polisy OC lub jest pod wpływem środków odurzających. Jak powinno wyglądać oświadczenie uczestników wypadku i co ma zawierać znajdziesz w innych artykułach na naszym blogu.

Opis zdarzenia jest niezbędny w zgłoszeniu szkody

Niezależnie od posiadania notatki policyjnej poszkodowany powinien przygotować opis zdarzenia i szkód jakich doznał w wypadku. Opis ma szczególnie istotne znaczenie gdy na miejscu nie było policji. Dodatkowo pomocne będą również zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Co powinien zawierać opis zdarzenia po wypadku?

Data, czas, miejsce zdarzenia to podstawowe informacje pozwalające określić czy do zdarzenia faktycznie doszło. W przypadku zdarzeń w mieście dobrze jest określić ulice, skrzyżowania. Gdy mamy do czynienia z wypadkami na trasach, między miastami, należy podać numer drogi i kilometr.

Szkic sytuacyjny wypadku

Gdy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym bardzo często konieczne jest naszkicowanie przebiegu wypadku, umiejscowienia i ruchu pojazdów w momencie zdarzenia. Pozwala to ubezpieczycielowi odnieść się do winy ubezpieczonego, szczególnie gdy policja nie była wzywana na miejsce wypadku. Opis wypadku może zawierać również opis szkód materialnych, finansowych i fizycznych jakich doznali uczestnicy. Dzięki temu jest to kompletny dokument przedstawiający szereg informacji.

Szkoda na pojeździe

W trakcie kolizji czy wypadku drogowego zawsze dochodzi do mniejszego lub większego uszkodzenia samochodu. Poszkodowany może zgłosić szkodę na pojeździe do ubezpieczyciela OC sprawcy. Natomiast sprawca może uzyskać odszkodowanie tylko wtedy, gdy ma wykupioną polisę autocasco. Tak czy inaczej, ubezpieczyciele niestety bardzo często zaniżają kosztorysy naprawy, a wiec również odszkodowanie. Wyślij do nas dokumenty a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją szkodę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.