fbpx

Pomoc opiekuńcza dla poszkodowanego po wypadku – kiedy przysługuje?

Pomoc opiekuńcza dla poszkodowanego po wypadku – kiedy przysługuje?

Poszkodowani, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku w  postaci złamań lub innych obrażeń ograniczających możliwość poruszania się, mogą wymagać opieki osób trzecich. Zgodnie z prawem koszty takie również powinny zostać pokryte przez sprawcę szkody lub jego ubezpieczyciela. W niniejszym artykule dowiesz się w jakiej wysokości koszty opieki Ci przysługują oraz jak udowodnić to roszczenie.

Podstawa prawna roszczenia o zwrot kosztów opieki

Koszty opieki, podobnie jak wszystkie inne wydatki związane z naprawieniem szkody, zostały sprecyzowane w art.444 § 1 kodeksu cywilnego.

W jakim zakresie przysługuje opieka?

Zakres godzinowy i charakter opieki jakiej potrzebuje poszkodowany w wypadku będzie zależny w dużej mierze od stopnia niezdolności do wykonywania codziennych czynności.

Sprawdź jak odzyskać koszty rehabilitacji.

Najczęstszy zakres opieki

  • wykonywanie codziennych czynności higienicznych – załatwianie, mycie czy zmiana opatrunków po wypadku,
  • wykonywanie zakupów i przygotowywanie posiłków,
  • sprzątanie,
  • pomoc pielęgniarska – np. podawanie zastrzyków.

Osoby leżące lub sparaliżowane mogą dodatkowo wymagać pomocy przy podnoszeniu, transporcie czy nawet opiece całodobowej. Zakres czasowy opieki wynika z realnie wykonanych czynności.

Odszkodowanie za opiekę osoby bliskiej również przysługuje

Warto mieć na uwadze, iż poszkodowany nie ma obowiązku najmowania do opieki profesjonalnej opiekunki środowiskowej lub pomocy pielęgniarskie. Pomoc opiekuńczą może wykonywać osoba bliska na co dzień przebywająca z poszkodowanym. W takim przypadku osoba bliska również sporządza oświadczenie o opiece. Jednocześnie jednak bliska osoba nie może wnioskować o utratę dochodu za opiekę nad bliskim.

Stawka za opiekę osoby bliskiej po wypadku

Dochodząc roszczenia o zwrot kosztów opieki, poszkodowani mają prawo ubiegać się o aktualną rynkową stawkę opieki. W praktyce często jest stosowana stawka ośrodków pomocy społecznej.

Oświadczenie o opiece – podstawa roszczenia

Udowodnienie roszczenia wymaga przygotowania odpowiedniego oświadczenia osoby sprawującej opiekę nad poszkodowanym. Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące osoby sprawującej opiekę, zakres czasowy opieki oraz zakres zadaniowy opieki. Często dla skutecznego dochodzenia zwrotu kosztów opieki konieczne jest również wykazanie niezbędności opieki nad poszkodowanym, co może zapewnić dokumentacja medyczna z leczenia lub zaświadczenie lekarza prowadzącego.

Koszty leczenia powypadkowego

Jeżeli istnieje konieczność opieki nad poszkodowanym, to oznacza to, że obrażenia były poważne. W związku z tym zapewne zostaną poniesione również koszty leczenia. Często są to duże kwoty, więc warto je odzyskać od ubezpieczyciela OC sprawcy lub NNW. Sprawdź, kiedy możesz odzyskać koszty leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.