fbpx

Rehabilitacja i leczenie po wypadku – jak odzyskać koszty leczenia?

Rehabilitacja i leczenie po wypadku – jak odzyskać koszty leczenia?

Sytuacja finansowa osób, które doznały szkód w wypadkach jest niejednokrotnie bardzo ciężka. Uszkodzony lub zniszczony pojazd, brak zdolności do pracy, rosnące koszty leczenia. Należy pamiętać, iż poszkodowany nie z własnej winy ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Poszkodowani w wypadkach drogowych mogą liczyć na pokrycie wszystkich roszczeń z polisy OC pojazdu sprawcy dzięki istnieniu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów. Nawet w przypadku gdy sprawca zdarzenia polisy OC nie posiadał, poszkodowany może uzyskać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zadośćuczynienie za obrażenia, a odszkodowania za doznane szkody materialne

Poszkodowany ma prawo do zadośćuczynienia, jeżeli dozna w wypadku obrażeń fizycznych lub psychicznych. Gdy doznał strat natury materialnej może uzyskać odszkodowanie. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego poszkodowany może wnosić od sprawcy lub jego ubezpieczyciela pokrycia wszystkich wydatków i szkód związanych z wypadkiem. W praktyce uzyskanie niektórych odszkodowań jest niezmiernie trudne. Dotyczy to przede wszystkim kosztów leczenia i rehabilitacji prywatnej. Przeczytaj więcej o zwrocie kosztów leczenia, sprzętu medycznego i innych kosztów związanych w wypadkiem.

Dlaczego ubezpieczyciele odmawiają wypłaty zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji?

Coraz częstszą sytuacją jest pokrywanie przez pacjentów, w tym poszkodowanych, kosztów prywatnego leczenia. Spowodowane jest to długim czasem oczekiwania na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponieważ własne zdrowie i życie jest wartością nadrzędną, poszkodowani korzystają z leczenia prywatnego. Ubezpieczyciele odmawiają zwrotu środków, odsyłając pacjenta do NFZ. Koło się zamyka a poszkodowany nie otrzymuje zwrotu należnych środków.

Jak odzyskać koszty leczenia i rehabilitacji od ubezpieczyciela?

Odzyskanie kosztów leczenia w ramach polis dobrowolnych, NW i na życie, jest dużo prostsze. Ma n to wpływ oparcie wypłaty odszkodowania o zasady kontraktu zawartego pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem. W przypadku OC poszkodowany powinien udowodnić swoją krzywdę i wykazać koszty powstałe w trakcie leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczyciele wbrew przepisom prawa wymagają również udowodnienia, iż poszkodowany wymagał leczenia prywatnego w krótszym czasie niż to oferowane w ramach NFZ. Oczekują, ze poszkodowany wykaże, że skorzystanie z najbliższych placówek zdrowia w ramach NFZ nie było możliwe.

W takiej sytuacji należy pamiętać, iż poszkodowany podejmując leczenie prywatne de facto zmniejsza rozmiar szkody. Podejmując leczenie (zabiegowe, operacyjne) i rehabilitację prywatnie skraca okres leczenia. Zwiększa więc swoje szanse na powrót do pełnego zdrowia i pracy, być może unika częściowej niezdolności do pracy (rentę musiałby wypłacić ubezpieczyciel).

Odzyskaj koszty leczenia i rehabilitacji z pełnomocnikiem

Większość poszkodowanych nie radzi sobie z zebraniem dowodów i argumentacją, dlatego może otrzymać odmowę wypłaty odszkodowania za koszty leczenia. Warto pomyśleć o wynajęciu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, radcy prawnego czy kancelarii odszkodowawczej.

Więcej o odszkodowaniach z OC sprawcy

W dalszym ciągu mimo rozwoju rynku odszkodowawczego i coraz większej ilości kolizji oraz wypadków komunikacyjnych wiele osób nie wie co im się należy. Gdzie zgłosić szkodę, jakie dokumenty przygotować, jakie roszczenia przysługują czy jakie są terminy likwidacji szkody. Warto więc zapoznać się z Vademecum poszkodowanego po wypadku komunikacyjnym. Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz odnośniki do innych artykułów na dany temat.

Aktualizacja z 09.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.