fbpx

Odszkodowania za wypadek w taksówce

Odszkodowania za wypadek w taksówce

Pasażerowie podróżujący w taksówce narażeni są na wypadki, spowodowane tak przez kierującego pojazdem taxi jak i innych uczestników ruchu. Zgodnie z przepisami prawa, niezależnie kto okaże się sprawcą zdarzenia, poszkodowany ma prawo do uzyskania pokrycia w pełni doznanych przez siebie szkód.

Ubezpieczenie taksówki

Kierujący pojazdem firmowym, oferującym usługi transportowe, podobnie jak każdy inny pojazd, zobowiązany jest do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek taki na kierowców/właścicieli pojazdów nakłada Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczenie OC w praktyce chroni odpowiedzialność finansową sprawców szkód (o ile nie dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności ze względu na alkohol, inne środki odurzające, jazdę bez uprawnień, czy ucieczkę z miejsca zdarzenia). Jeżeli więc pasażer dozna szkody, ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie, a także o odszkodowanie za doznane szkody majątkowe.

Kiedy odszkodowanie od ubezpieczyciela taxi?

  • gdy pasażer dozna szkody w czasie wsiadania lub wysiadania z pojazdu (np. taxi zatrzymało się w nieodpowiednim miejscu, gdy kierowca ruszył zanim pasażer wysiadł);
  • gdy pasażer w czasie jazdy dozna obrażeń fizycznych i szkód materialnych.

Za jakie szkody odszkodowanie?

  • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie;
  • odszkodowanie za szkody materialne (zniszczone rzeczy osobiste);
  • odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji.

Najczęstsze obrażenia w taksówce

Wszelkie urazy jakich doznają pasażerowie taxi są typowe dla wypadków komunikacyjnych. Są to urazy kręgosłupa (skręcenie kręgów szyjnych, zniesienie lordozy szyjnej), złamania (szczególnie ręki), urazy ogólne, potłuczenia i stłuczenia.

Jeżeli w wypadku w taxi zginie bliska Ci osoba

W przypadku śmierci osoby bliskiej w wypadku, osoby uprawnione (głównie bliska rodzina i małżonek) ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej. Roszczenia mogą wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Bliscy pozostający na utrzymaniu zmarłego mają prawo do świadczeń rentowych oraz zwrotu kosztów pochówku.

Odszkodowanie z OC taksówki a standardowe odszkodowanie z OC

Będąc poszkodowanym pasażerem samochodu który brał udział w kolizji i wypadku mamy możliwość uzyskania odszkodowania z OC sprawcy bez względu na to czy była to taksówka, czy jakikolwiek inny pojazd. Każdy samochód, w tym samochód firmowy wykorzystywany do przewozu osób ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, więc poszkodowany ma możliwość uzyskania odszkodowania. Pamiętajmy jednak, że aby je uzyskać, musimy mieć dowody, że do szkody doszło w opisywanym zdarzeniu (notatka policyjna, oświadczenie sprawcy, oświadczenie świadków czy protokół karetki pogotowia). Więcej o szkodach z OC sprawcy przeczytasz w Vademecum.

Aktualizacja z 27.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.