fbpx

Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia autocasco

Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia autocasco

Częstym tematem występującym przy szkodzie na pojeździe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Jednakże niejednokrotnie my sami powodujemy kolizje a samochód zostaje uszkodzony z naszej winy. Jeżeli nie mamy wykupionego ubezpieczenia autocasco, to niestety musimy pokryć koszt naprawy z własnej kieszeni. Jeżeli jednak mamy zawartą polisę z ubezpieczycielem to możemy liczyć na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Dowiedź się w jaki sposób są rozliczane szkody z AC? Sprawdź na to zwrócić uwagę zawierając taką umowę.

Zawarcie ubezpieczenia autocasco

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia AC mają posiadacze pojazdów objętych gwarancją producenta ale również samochody będące w leasingu lub kredycie do czasu wykupienia pełnej własności przez użytkownika. Reszta kierowców ma możliwość skorzystania z tej możliwości, ale nie jest to konieczne. Z ubezpieczeniem wiążą się oczywiście dodatkowe koszty, przeważnie dosyć wysokie i nie każda osoba ma chęć je ponosić. Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest jednakowe w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Z AC jest inaczej.

Każdy ubezpieczyciel ma kilka różnych wariantów polisy. Jej warunki są szczegółowo opisane w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przed zakupem polisy autocasco powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat możliwych wariantów, tak aby nasz wybór był nie tylko ekonomiczny pod względem finansowym, ale żeby zapewniał nam jak najlepsze warunki rozliczenia odszkodowania w razie szkody. Dowiedź się więcej i miej pewność, że zawarłeś korzystną umowę.

Zgłoszenie szkody z AC

Szkodę z autocasco możemy zgłosić wtedy, gdy sami spowodujemy kolizję i uszkodzimy samochód, lub szkodę spowodowała inna osoba ale z jakichś przyczyn uzyskanie odszkodowania z OC może być długotrwałe lub niemożliwe. Przykładem może być sytuacja, gdy sprawca zdarzenia nie przyznaje się do winy i musi być przeprowadzone postępowanie sądowe, które może być długotrwałe. W warunkach zawartego ubezpieczenia AC znajduje się informacja w jakim terminie po zdarzeniu należy zgłosić szkodę. Należy się trzymać tych terminów. Ich przekroczenie może spowodować trudności w uzyskaniu odszkodowania. Pamiętajmy też, że im szybciej zgłosimy się do ubezpieczyciela, tym postępowanie likwidacyjne będzie szybciej zakończone.

W niektórych wariantach polisy możemy również liczyć na pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego lub holowania samochodu. Jeżeli taka konieczność wystąpi, należy o tym poinformować ubezpieczyciela podczas zgłaszania szkody. Ubezpieczyciel ma możliwość odmowy odszkodowania w przypadku wystąpienia tak zwanego rażącego niedbalstwa. Przykładem może być pozostawienie kluczyków i dokumentów w samochodzie w wypadku zgłoszenia kradzieży pojazdu. Pamiętaj też, że nie można prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu.

Rozliczenie szkody AC

W przypadku uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia autocasco szkoda na pojeździe może być standardowo rozliczona jako całkowita lub częściowa. Przy czym w odróżnieniu od szkody z OC, szkoda całkowita występuje gdy wartość naprawy przekroczy nie pełną wartość pojazdu, ale 70% tej kwoty. Przy szkodzie częściowej możemy skorzystać z rozliczenia gotówkowego i bezgotówkowego. Musimy przeanalizować, która z opcji będzie dla nas bardziej korzystna. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj wykupionej polisy. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji. Istnieje jednak możliwość, że z przyczyn niezależnych podjęcie decyzji w tym terminie nie będzie możliwe. Ubezpieczyciel może poinformować poszkodowanego o przedłużeniu okresu likwidacji do 90 dni.

Zgłoszenie kradzieży z autocasco

Korzystamy z samochodu codzienne. Jest nam potrzebny do dojazdów do pracy, szkoły, na zakupy czy do prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety zdarza się czasami, że mamy pecha i nasz pojazd zostanie skradziony. Jest to źródło wielu stresów i problemów. Jeżeli mamy ubezpieczenie autocasco obejmujące również zwrot pieniędzy w wypadku kradzieży, mamy szansę odzyskania pieniędzy i zakup nowego samochodu bez konieczności angażowania swoich własnych środków. Po każdej takiej sytuacji musimy zgłosić sprawę na policję, która przeprowadzi dochodzenie.

W terminie zawartym w ogólnych warunkach ubezpieczenia mamy określony czas, w którym musimy zgłosić się do ubezpieczyciela. Jest to najczęściej jedna doba, więc liczy się czas. Po przedstawieniu wszelkich dokumentów zostanie przeprowadzone postępowanie likwidacyjne. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli wystąpi z naszej strony jakieś rażące niedbalstwo. Przykładowo jeśli w samochodzie zostawimy kluczyki i dokumenty, które ułatwiły złodziejowi kradzież. Kwota, którą możemy otrzymać jest zależna od warunków polisy, jaką zawarliśmy.

Pułapki w polisie autocasco

Zawierając umowę z ubezpieczycielem powinniśmy wnikliwie ją przeanalizować. Przeczytaj też OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Niestety ubezpieczyciele zawierają w polisach zapisy, które w razie szkody na pojeździe utrudnią nam uzyskanie odszkodowania albo znacznie je zaniżą. Podpisana umowa oznacza zatwierdzenie wszystkich warunków. Dowiedź się na co zwrócić uwagę przed zawarciem polisy.

Przykładowe „pułapki” ubezpieczycieli:

  • udział własny – zgadzamy się na pokrycie części szkody z własnej kieszeni. Może być to wyrażone w procentach jak i w konkretnej sumie. Jeśli udział własny wynosi 15%, to w przypadku gdy wartość naprawy wyniesie 2000 zł, dostaniemy od ubezpieczyciela 1700 zł a 300 musimy zapłacić z własnych funduszy. Jeśli w polisie mamy klauzule mówiące o wkładzie własnym w wysokości 1000 zł, to jeśli koszt naprawy wyniesie 2000 zł, ubezpieczyciel wypłaci nam tylko 1000 zł a resztę pokrywamy sami. Składka ubezpieczeniowa będzie niższa, ale w razie szkody otrzymamy mniejsze odszkodowanie,
  • franczyza integralna – jest to kwota poniżej której nie zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Ubezpieczyciel zabezpiecza się tym przed wypłatą pieniędzy za niewielkie szkody. Jeżeli w umowie mamy franczyzę integralną w wysokości 500 zł, a koszt naprawy szkody, np. przerysowanie zderzaka wyniesie 400 zł, to ubezpieczyciel wyda decyzję odmowną,
  • suma ubezpieczenia malejąca po szkodzie – w umowie AC mamy podaną sumę ubezpieczenia (w wysokości wartości pojazdu na dzień jej zawarcia). W przypadku więcej niż jednej szkody na pojeździe, każde kolejne zdarzenie będzie obniżało sumę ubezpieczenia o wypłaconą kwotę odszkodowania. Jeśli suma ubezpieczenia wynosi 20 tysięcy, a ubezpieczyciel wypłaci 8000 zł za szkodę, to przy kolejnej szkodzie suma ubezpieczenia będzie wynosiła tylko 12 tysięcy,
  • amortyzacja części – ubezpieczyciel twierdzi że części oryginalne nowe w pojeździe zużywają się z czasem. Skoro samochód ma np. 5 lat, to każda część była tyle lat eksploatowana, więc zakup nowej części za pełną kwotę doprowadziłby do wzbogacenia. Po każdym kolejnym roku ubezpieczenia wzrasta procent obniżenia wartości nowej części zamiennych w przypadku wystąpienia szkody,
  • wariant kosztorysowy – pozwala ubezpieczycielowi na stosowanie zaniżonej stawki roboczogodziny np. 60 zł zamiast 140 w wariancie serwisowym. Pozwala też na zastosowanie w kosztorysie rabatów i potrąceń oraz części nieoryginalnych. Kwota takiego odszkodowania może nie pozwolić na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody.

Sprzedaż szkody kancelarii odszkodowawczej

Część zaniżeń w kosztorysach wykonanych przez ubezpieczyciela AC wynika z warunków polisy. Zawierając umowę AC nie czytamy od deski do deski Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). W nich właśnie znajdują się warunki wyliczenia szkody na pojeździe. Jednakże bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciele bezprawnie i niezgodnie z umową zaniżają odszkodowania. Możesz skonsultować sprawę z profesjonalista i sprzedać szkodę AC dokonując cesji wierzytelności. Sprawdź ofertę i skonsultuj bezpłatnie.

Aktualizacja z 12.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.