fbpx

Suma Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to kwota pieniężna do wysokości której odpowiada zakład ubezpieczeń. Jest to kwota, na którą zawarto ubezpieczenie. W praktyce oznacza to, że wypłacane odszkodowanie z reguły nie przewyższa sumy ubezpieczenia, stanowi jednak jej procent.

Szacowana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku. W ubezpieczeniach obowiązkowych ocenę wartości ubezpieczanego majątku przeprowadza zakład ubezpieczeń w porozumieniu z ubezpieczonym. Również w dobrowolnych ubezpieczecniach oceny dokonuje sam ubezpieczony. W przypadku ubezpieczenia samochodu AC, pamiętać należy aby nigdy nie przeszacowywać wartości ubezpieczanego pojazdu. W takiej sytuacji ma miejsce nadubezpieczenie.

Dowiedź się więcej o uzyskaniu odszkodowania w sprawach szkód osobowych: