fbpx

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy to organ reprezentujący interesy osób:

  • ubezpieczających,
  • ubezpieczonych,
  • uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
  • członków funduszy emerytalnych,
  • uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Do kompetencji Rzecznika należy:

  • rozpatrywanie skarg,
  • opiniowanie ustaw dotyczących ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych,
  • informowanie organów kontroli i nadzoru,
  • tworzenie warunków dla polubownego załatwienia sporów ubezpieczonych i ubezpieczających,
  • edukacja w zakresie ubezpieczeń.

Rzecznik dysponuje również pomocą organu doradczego czyli Rady Ubezpieczonych. Rzecznik podejmuje działania po złożeniu skargi lub prośby o interwencję. Dotyczy to również wniosków organów nadzoru i kontroli. Zostają wówczas rozpatrywane pod względem naruszenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe praw osób ubezpieczonych. Rzecznik wraz z przedstawicielami podejmuje na wniosek zainteresowanych także sprawy indywidualne odnośnie niekorzystnych zapisów ogólnych warunków umów. Wszelkie wzory umów, ogólnych warunków ale także druków muszą być przekazywane Rzecznikowi przez ubezpieczycieli. Jeśli wydają się niejasne i budzą wątpliwość mogą zostać rozpatrzone przez Sąd Najwyższy. Więcej o pracy Rzecznika dowiesz się na stronie https://rf.gov.pl/.

Przeczytaj więcej o działaniach i podejściu Rzecznika Finansowego do uzyskania odszkodowań: