fbpx

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych to jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr pośredników ubezpieczeniowych czyli agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Prowadzi go organ nadzoru czyli Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru, który zawiera informacje o:

  • agentach ubezpieczeniowych w rejestrze agentów ubezpieczeniowych,
  • brokerach ubezpieczeniowych w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych.

Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej i jest również na bieżąco aktualizowany. Musi być jawny i publicznie dostępny dla osób zainteresowanych. Dostęp do rejestru jest możliwy ze strony www.knf.gov.pl.

Dowiedź się więcej o instytucjach pomagających poszkodowanym: