fbpx

Rażące niedbalstwo

Rażące niedbalstwo to określenie zachowania osoby, która wyrządziła szkodę poprzez swoje działanie lub też zaniechanie. Musi być wywołane lekkomyślnością bądź niedbalstwem, któremu nie można przypisać również umyślności. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie w większości przypadków niestety nie należy się. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego albo interesom gospodarki narodowej. Skutkiem rażącego niedbalstwa jest pozbawienie prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia (AC czy też NNW).

Rażące niedbalstwo jest często powodem niewypłacenia odszkodowania z polisy AC albo NNW. Przeczytaj wiecej o tych polisach i możliwościach uzyskania odszkodowania: