fbpx

Jak odzyskać utracone dochody lub pracę po wypadku?

Jak odzyskać utracone dochody lub pracę po wypadku?

Ulegając wypadkowi poszkodowany niejednokrotnie traci możliwość zarobkowania lub traci samą pracę. Sytuacja taka powoduje znaczne szkody finansowe w życiu samego poszkodowanego jak i jego bliskich. W jaki sposób walczyć o zwrot utraconych dochodów, utratę pracy, od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela? Dlaczego ubezpieczyciele tak często zaniżają należne odszkodowanie za utracone dochody i jakie dokumenty należy przedstawić aby uzyskać odszkodowanie? Tego dowiesz się w niniejszym opracowaniu.

Podstawa prawna roszczenia o utracone dochody

Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Podstawą prawną roszczenia jest Kodeks Cywilny zgodnie z powyższym przepisem prawa. Należy pamiętać, iż poszkodowany nie otrzyma zwrotu utraconych dochodów jeżeli sam spowodował szkodę.

Utracone dochody wypłaci ubezpieczyciel sprawcy wypadku

W najkorzystniejszej sytuacji mogą być Ci poszkodowani, którzy doznali szkody na skutek wypadku drogowego. Kierowcy zgodnie z prawem są bowiem zobowiązani do zakupu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Oznacz to, iż poszkodowany może liczyć nie tylko na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienie, ale również na zwrot utraconych, udokumentowanych dochodów.

Od 1 stycznia 2019 suma gwarancyjna OC wynosi odpowiednio:

  • 5,21 mln euro – w przypadku szkód osobowych (wcześniej 5 mln euro);
  • 1,05 mln euro – w przypadku szkód majątkowych (wcześniej 1 mln euro).

Suma ubezpieczenia polisy OC jest w zasadzie nieograniczona, co oznacza, iż nawet osoby pracujące i osiągające wysokie wynagrodzenia, czy też prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na pełną rekompensatę szkody.

Przeczytaj nasze Vademecum poszkodowanego po wypadku komunikacyjnym.

Jak udowodnić wysokość utraconych dochodów?

Niestety ubezpieczyciel nie uzna roszczeń jeżeli nie będą one wystarczająco udowodnione. Poszkodowany wysuwając roszczenie o utratę dochodu nie może spodziewać się uznania roszczeń, gdy poda dłużnikowi wyłącznie kwoty swoich utraconych dochodów. Udowodnienie roszczeń będzie opierać się na dostarczeniu odpowiedniej, niezależnej dokumentacji, takiej jak wyciąg bankowy z potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia czy umowa o pracę. Udowodnienie utraty dochodu w firmie będzie dużo bardziej skomplikowane. Konieczne będzie przedstawienie PIT-ów rocznych, być może również ksiąg podatkowych (dane kontrahentów można zanonimizować).

Utrata pracy po wypadku

Gdy poszkodowany utracił pracę na skutek wypadku ze względu na zbyt długi okres przebywania poza pracą i leczenie, roszczenie może zostać powiększone o dochody, jakie utracił w ten sposób. Należy przy tym pamiętać, iż jeżeli pracodawca zwolnił pracownika bezprawnie, poszkodowany może starać się o należne świadczenia czy przywrócenie do pracy od pracodawcy (w Sądzie Pracy). W momencie powrotu do pracy po zwolnieniu (znalezienia nowej pracy lub powrotu do starej), roszczenia poszkodowanego ulegają zmniejszeniu lub wyłączeniu.

Brak możliwości podjęcia pracy ze względu na wypadek

Szczególna jest sytuacja osób pozostających poza zatrudnieniem. Jeżeli wypadek spowodowany w takim okresie uniemożliwił podjęcie pracy, wówczas poszkodowany również może wystąpić o odszkodowanie. Oczywiście należy udowodnić, iż doszło do utraty pracy poprzez przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. Osoby, które pracowały na czarno lub nie pracowały przed wypadkiem wcale, mogą mieć problem z wykazaniem, iż praca zostałaby podjęta.

Praca na czarno a utracony dochód po wypadku

Jeżeli poszkodowany przed wypadkiem pracował na czarno może również starać się o odszkodowanie za utratę dochodu. Podstawową trudnością w takiej sytuacji będzie uzyskanie poświadczenia takiej pracy od innych współpracowników lub nielegalnego pracodawcy. Takie zeznania w sądzie mogą stanowić pewien problem dla pracodawcy. Również sąd może nie dać wiary takim zeznaniom, dlatego poszkodowany i jego pełnomocnik powinni mocno rozważyć wysuwanie takich roszczeń na etapie sądowym.

Renta z tytułu niezdolności do pracy po wypadku

W sytuacji gdy niezdolność do pracy po wypadku ulega przedłużeniu, poszkodowany otrzymuje już świadczenia z ZUS (zasiłek rehabilitacyjny z ZUS, potem rentę), podstawa prawna roszczeń może ulec zmianie – długotrwała niezdolność do pracy powoduje włączenie roszczenia renty. Więcej na ten temat dowiesz się w innych artykułach w serwisie PrawoiOdszkodowania.pl.

Aktualizacja 22.10.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.