fbpx

Jurysdykcja

Zdolność konkretnego sądu do orzekania w danej sprawie. Było to prawo sądzenia bardzo popularne w średniowieczu. Jest to posiadanie przez dany podmiot czy też organ uprawnienia do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw. Jurysdykcja dzielona jest na jurysdykcję krajową oraz zagraniczną. Ma rozróżnić zdolność sądu do orzekania w sprawie ze względu na kryterium terytorium miejsca zdarzenia lub położenia rzeczy czy też obywatelstwa osoby zainteresowanej.

Przeczytaj więcej o właściwości sądów oraz o procesie sądowym o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sprawdź, kto może się starać o zwolnienie z kosztów w postępowaniu procesowym oraz jakie są koszty zastępstwa procesowego. Dowiedź się również jak wygląda apelacja od wyroku.