fbpx

Szkoda częściowa na pojeździe – jak się odwołać od decyzji?

Szkoda częściowa na pojeździe – jak się odwołać od decyzji?

Większość osób z którymi rozmawiam uważa, że są dobrymi kierowcami. Ciągle słyszy się zwroty typu: jeżdżę bezpiecznie, jeżdżę ostrożnie lub jeżdżę szybko i dynamicznie ale ostrożnie. Skoro wszyscy jesteśmy tak dobrymi kierowcami za jakich się uważamy, to skąd bierze się tyle kolizji i wypadków drogowych? A no stąd, że jesteśmy tylko ludźmi. Popełniamy błędy i musimy ponosić ich konsekwencje. Jeżeli to my spowodowaliśmy kolizję, to odszkodowanie dla poszkodowanego zostanie wypłacone z naszej polisy OC. Na pokrycie kosztów naprawy naszego samochodu możemy liczyć tylko wtedy, gdy wykupiliśmy również nieobowiązkowe ubezpieczenie autocasco.

Jeżeli jednak to my będziemy stroną poszkodowaną, to możemy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. Kierując się tezą, że nieznajomość prawa szkodzi, powinniśmy posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat likwidacji szkody na pojeździe oraz każdej innej. Ważne jest, aby w razie wystąpienia takiej sytuacji wiedzieć jak się zachować, a przede wszystkim jakie mamy prawa. Niestety nagminne się stało zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli. Jednym z pierwszych kroków, które poszkodowany może wykonać po uzyskaniu niesatysfakcjonującej decyzji ubezpieczyciela jest napisanie odwołania. W tym artykule wytłumaczymy jak poprawnie i merytorycznie walczyć z ubezpieczycielem.

Szkoda częściowa na pojeździe z OC sprawcy

Jeżeli zostaliśmy poszkodowani w kolizji drogowej, powinniśmy na miejscu zdarzenia spisać oświadczenie ze sprawcą. Koniecznie z jego danymi, danymi samochodu i danymi ubezpieczyciela u którego wykupiono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Szkodę możemy zgłosić do ubezpieczyciela telefonicznie lub osobiście w placówce Towarzystwa Ubezpieczeń. Dokumenty, które musimy mieć przy sobie to:

 • oświadczenie sprawcy,
 • dowód rejestracyjny naszego samochodu,
 • dowód osobisty,
 • dobrze jest również posiadać kilka zdjęć z miejsca zdarzenia, ale nie jest to konieczne.

Okres przedawnienia w Polsce wynosi w przypadku szkód na pojeździe 3 lata od momentu wystąpienia szkody. Teoretycznie więc mamy tyle czasu na zgłoszenie szkody. W naszym interesie jednak jest, aby zrobić to jak najszybciej. Po poinformowaniu ubezpieczyciela, w przeciągu kilku dni przyjeżdża do nas rzeczoznawca na oględziny i na ich podstawie wykonuje kosztorys naprawy pojazdu w jednym z kilku systemów eksperckich.

Ubezpieczyciel ma 30 dni za wydanie decyzji od momentu zgłoszenia przez nas szkody. W wyjątkowych przypadkach może ten czas wydłużyć do 90 dni, ale tylko wtedy, gdy zebrana dokumentacja nie pozwala na wydanie decyzji. Przykładowo wtedy, gdy poszkodowany lub sprawca nie dostarczyli wszystkich dokumentów, jeżeli policja nie dostarczyła w odpowiednim czasie notatki policyjnej. Wtedy jednak TU ma obowiązek nas o tym poinformować.  Po uzyskaniu kosztorysu i decyzji warto przeanalizować je i sprawdzić, czy przyznane odszkodowanie nie zostało zaniżone.

Na co zwrócić uwagę w kosztorysie ubezpieczyciela

Odszkodowanie za szkodę częściową powinno pokryć koszt takiej naprawy, która przywróci stan pojazdu sprzed szkody. Niestety w imię źle pojętej oszczędności ubezpieczyciele zaniżają kosztorysy stosując między innymi następujące wybiegi:

 • stosowanie rabatów i amortyzacji (rabaty na części, na materiał lakierniczy, na całą naprawę), których poszkodowany nie ma możliwości uzyskać z żadnym warsztacie lub autoryzowanym serwisie,
 • stosowanie zaniżonej stawki za roboczogodzinę pracy mechanika czy lakiernika Ubezpieczyciele bardzo często stosują stawkę od 49 do 80 zł za RBG, a stawka średnio rynkowa należąca się poszkodowanemu wynosi około 110 zł w zależności od regionu,
 • brak uwzględnienia wszystkich uszkodzonych części. Warto sprawdzić, czy wszystkie części uszkodzone w zdarzeniu zostały wzięte pod uwagę w kosztorysie, bo część z nich jest często pomijana,
 • wskazanie części zamiennych innej jakości niż te, które były zamontowane w samochodzie. Jeżeli nasz samochód nie miał wcześniej kolizji, przy naprawach stosowano jedynie części oryginalne nowe, to ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć koszt zakupu takich właśnie części, a nie części gorszej jakości, które przy okazji są kilkukrotnie tańsze.

Jeżeli zauważymy wyżej wymienione zapisy w kosztorysie, to będzie to oznaczać, że najprawdopodobniej zaniżono nasze odszkodowanie. Warto udać się do mechanika i poprosić o wyliczenie kosztów naprawy, która pozwoliłaby na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Jeżeli będzie to kwota wyższa, to będziemy mieć dowód na to, że kwota od ubezpieczyciela nie wystarczy nam na naprawę. Aby jednak walczyć z ubezpieczycielem, dobrze jest przedstawić mu dowód na poparcie swojego twierdzenia, że odszkodowanie zostało zaniżone. Można więc poprosić warsztat o wykonanie kosztorysu lub zlecić wykonanie takiej opinii niezależnemu rzeczoznawcy.

Odwołanie od decyzji przy szkodzie częściowej

Mając wiedzę, że nasze odszkodowanie zostało zaniżone, mamy do wyboru kilka opcji:

 • sprzedać szkodę kancelarii odszkodowawczej, która wypłaci poszkodowanemu część roszczenia a potem bez jego udziału będzie walczyć na drodze przed sądowej i sadowej z ubezpieczycielem,
 • zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu, który jako nasz pełnomocnik będzie kontaktował się z ubezpieczycielem i będzie starał się uzyskać dla nas wyższe odszkodowanie,
 • walczyć z Towarzystwem Ubezpieczeniowym samodzielnie! Do tego wystarczy trochę wiedzy, trochę czasu i zapału. Każdy z nas jest w stanie zrobić to samemu na etapie przedsądowym! Najlepszym na to sposobem jest przygotowania odwołania od decyzji.

Jak przygotować odwołanie od decyzji do ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji jest pismem urzędowym, dlatego też powinno być jasne, merytoryczne i pełne informacji potwierdzających nasze żądania. Na wstępie pisma trzeba podać podstawowe informacje dotyczące zdarzenia i szkody:

 • w prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę sporządzenia odwołania,
 • poniżej podajemy nazwę i adres ubezpieczyciela odpowiedzialnego za szkodę,
 • poniżej po lewej stronie podajemy swoje dane osobowe, dane pojazdu uszkodzonego
 • dodatkowo wskazujemy dane szkody, czyli numer i datę jej powstania.
 • Poniżej na środku wpisujemy nazwę dokumentu i jest nią ODWOŁANIE.

W pierwszym ustępie powinniśmy opisać samo zdarzenie, czyli kiedy i gdzie mało miejsce oraz podkreślić, że to ubezpieczony tego towarzystwa spowodował zdarzenie, w którym zostaliśmy poszkodowani. Musimy wskazać, jaką decyzję ubezpieczyciel podjął oraz poinformować, że się z nią nie zgadzamy.

W kolejnym ustępie należy wskazać z jakimi punktami kosztorysu się nie zgadzamy oraz jeśli posiadamy taki dokument, przedstawić również wyliczenie warsztatu lub niezależnego rzeczoznawcy i poinformować o jego dołączeniu w załączeniu pisma. Warto podkreślić, że zgodnie z niezależnym kosztorysem lub opinią warsztatu kwota pozyskana od ubezpieczyciela nie wystarczy na naprawę pojazdu w taki sposób, aby przywrócić jego stan sprzed szkody.

Na zakończenie wskazujemy konkretną kwotę, której dopłaty żądamy i prosimy o jej przelew w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Warto zaznaczyć, że wyrażamy chęć ugodowego zakończenia sprawy oraz że w przypadku braku dopłaty jesteśmy zdecydowani wejść na drogę sądową. W załączeniu tego artykułu zamieszczam przykładowe odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania za szkodę częściową na pojeździe. Mam nadzieję, że pomoże Wam walczyć z ubezpieczycielem i tą walkę wygrać.

Przeczytaj również kompleksowe opracowanie Vademecum szkody na pojeździe po wypadku drogowym z OC sprawcy i dowiedz się więcej o szkodach na pojeździe.

Odwołanie w sprawie szkody całkowitej na pojeździe

W szkodach całkowitych na pojeździe ubezpieczyciele również zaniżają odszkodowania. Sam wzór odwołania jest podobny jak w przypadku szkody częściowej. Inne są natomiast argumenty, które możemy wysunąć. Inne są też powody zaniżenia odszkodowania. Sprawdź jakie chwyty stosują ubezpieczyciele w celu zaniżenia odszkodowania. Dowiedź się jak z tym walczyć. Zobacz przykład odwołania do ubezpieczyciela w sprawie szkody całkowitej. Przeczytaj artykuł: Szkoda całkowita na pojeździe z OC sprawcy – jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Aktualizacja z 18.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.