fbpx

Umowa darowizny pojazdu

Umowa darowizny samochodu to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego (kosztem jego majątku). Czyli obdarowujący przekazuje obdarowywanemu jakieś swoje dobro i robi to nieodpłatnie.

Elementy umowy darowizny pojazdu

 • datę oraz miejsce zawarcia umowy;
 • oznaczenie stron umowy oraz stopniu pokrewieństwa;
 • oznaczenie przedmiotu umowy, czyli marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny;
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich;
 • określenie wartości darowizny;
 • oświadczenie o przekazaniu samochodu przez darczyńcę oraz przyjęciu przez obdarowanego;
 • określenie ilości sporządzonych egzemplarzy;
 • podstawa prawna;
 • podpisy stron umowy.

Umowa darowizny może być spisana bez udziału notariusza.

Opodatkowanie umowy darowizny samochodu

Darowizna samochodu najbliższemu członkowi rodziny z tzw. I grupy podatkowej (współmałżonek, zstępni czyli dzieci, wnuki i  prawnuki, wstępni czyli rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym, macocha, zięć, synowa, teściowie) nie zostanie opodatkowana. O ile zostanie zgłoszona w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy. Po pół roku od podpisania umowy darowizny Obdarowany będzie musiał zapłacić podatek od nadwyżki, czyli podatek od różnicy pomiędzy kwotą wolną od podatku a wartością darowizny. Podatek 3%, 5% + 308,30 zł czy 7% + 822,20 zł jest uzależniony od  wysokości nadwyżki.

W przypadku dalszej rodziny, czyli osoby z II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) do Fiskusa należy odprowadzić podatek w wysokości 7%, 9% + 719,50 zł, 12% + 1644,50 zł w zależności od wysokości nadwyżki.

Polisa OC a darowizna pojazdu

Darczyńca ma obowiązek zgłosić ten fakt zmiany właściciela pojazdu ubezpieczycielowi OC w ciągu 14 dniu od dnia podpisania umowy. Polisa OC przechodzi na obdarowanego, który może ją kontynuować do czasu wygaśnięcia lub wypowiedzieć i zawrzeć umowę z innym zakładem ubezpieczeń.

Czy podarowany samochód lub inny pojazd trzeba przerejestrować?

Darczyńca, czyli obdarowujący ma obowiązek powiadomić właściwy dla siebie Wydział Komunikacji fakt przekazania pojazdu w formie darowizny.

Obdarowany powinien w ciągu 30 dni od podpisania umowy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o przerejestrowanie. Wraz z wnioskiem należy posiadać:

 • umowę darowizny;
 • dowód zawarcia ubezpieczenia OC samochodu;
 • kartę pojazdu, jeżeli samochód ją posiadał;
 • dowód rejestracyjny;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Kiedy stosuje się umowę darowizny samochodu (pojazdu)?

Zastosowanie umowy darowizny w przypadku osób blisko spokrewnionych pozwala na uniknięcie kosztów, związanych ze zmianą właściciela pojazdu.

Podstawa prawna

Art. 888 – 902 Kodeksu cywilnego