fbpx

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po wypadku lub kolizji

Wiele samochodów czy motocykli po wypadkach komunikacyjnych zostaje zakwalifikowanych przez ubezpieczyciela OC, czy AC jako szkoda całkowita, czyli ich naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Część poszkodowanych decyduje się mimo wszystko dokonać naprawy i przywrócić pojazd do stanu przed szkody, inni sprzedają uszkodzony pojazd na części, a jeszcze inni złomują go i wyrejestrowują.

Kiedy wyrejestrowuje się pojazdu?

Wyrejestrowanie jest konieczne po:

 • zezłomowaniu pojazdu, czyli przekazania pojazdu (niekoniecznie kompletnego) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 • kradzieży pojazdu;
 • wywozie pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 • kasacji pojazdu za granicą;
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Gdzie należy wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie każdego pojazdu podobnie jak rejestracja odbywa się w wydział komunikacji urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta — jeśli właściciel w mieście na prawach powiatu lub urzędu dzielnicy — jeśli właściciel pojazdu mieszka w Warszawie.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu, motocykla itd.?

Wyrejestrowanie m.in. samochodu wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych.

Kto może wyrejestrować samochód lub inny pojazd?

Właściciel pojazdu, w przypadku gdy właścicieli jest 2 i więcej wszyscy powinni być obecni podczas wyrejestrowania. Jednakże wyrejestrować, jak i zarejestrować może jeden z nich o ile pozostali dali mu pełnomocnictwo.

Dokumenty niezbędne do wyrejestrowania pojazdu

 1. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu;
 2. dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport albo — jeśli jesteś cudzoziemcem — kartę pobytu);
 3. dowód wpłaty opłaty skarbowej;
 4. dokumenty zgodne z powodem wyrejestrowania, w przypadku zezłomowania pojazdu w związku ze szkodą całkowitą po wypadku czy kolizji będzie to:
 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu — jeśli była wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Na wyrejestrowanie pojazdu po demontażu poszkodowany właściciel ma 30 dni, licząc od dnia jego zezłomowania.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o rejestrację (również czasową) oraz wniosek o wyrejestrowanie to ten sam dokument a jego wygląd (wzór) określają przepisy prawa. Zawiera on takie informacje jak:

 1. miejscowość i data złożenia wniosku;
 2. dane właściciela/właścicieli pojazdu;
 3. nazwa organu rejestrującego oraz miejscowość;
 4. dane dotyczące pojazdu (rodzaj pojazdu, przeznaczenie, marka, typ, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia), numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu);
 5. wykaz załączników do wniosku;
 6. wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych;
 7. podpis właściciela/właścicieli.

Podstawy prawne wyrejestrowania pojazdu

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach