fbpx

Odwołanie od szkody całkowitej

Szkoda całkowita na pojeździe – jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela OC sprawcy

Co roku na polskich drogach dochodzi do dziesiątków tysięcy wypadków, w wyniku których obrażenia ponosi jeszcze więcej poszkodowanych. Warto zwrócić uwagę, że poszkodowanymi są tutaj również właściciele pojazdów, których np. samochody uległy w tych zdarzeniach uszkodzeniu.

Szkoda całkowita na pojeździe

O szkodzie całkowitej mówimy, gdy wartość naprawy pojazdu przekracza wartość pojazdu przed szkodą, czyli naprawa pojazdu staje się nieekonomiczna. Wielu właścicieli pojazdu nie zgadzają się z wyceną pojazdu przed szkodą, czy po szkodzie widząc m.in. korekty minusowe zastosowane przez ubezpieczyciela itd. Dlatego też warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę otrzymując kosztorys z zakładu ubezpieczeń, aby przygotować rzeczowe i merytoryczne odwołanie.

Odszkodowanie po szkodzie całkowitej

Gdy po oględzinach pojazdu rzeczoznawca wskazuje, że naprawa pojazdy jest ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie zgodnie z wyliczeniem szkody całkowitej. Czyli odszkodowanie to różnica między wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku po szkodzie.

Wartości pojazdu przed szkodą

Wycenę wartości pojazdy wykonuje rzeczoznawca przy pomocy usług wyspecjalizowanych programów eksperckich (takicj jak InfoExpert i Audatex) na podstawie danych o pojazdach znajdujących się na rynku (również pojazdów używanych) na podstawie:

 • marki, modelu;
 • roku produkcji;
 • rodzaj nadwozia;
 • pojemność silnika i jego moc;
 • rodzaj paliwa;
 • przewidywalny nominalny przebieg;
 • bazowa wartość rynkowa (cena sprzedaży);
 • wartości aut używanych określane są na dany miesiąc i rok.

Wartości pojazdu po szkodzie

Wartości pojazdu po szkodzie (wycena) to wartość wraku pojazdu. Ubezpieczyciel ustala ją na podstawie wartości ceny części możliwych do dalszego wykorzystania (wartość złomu lub wartość, za jaką jest ktoś w stanie zapłacić za wrak np. na aukcji internetowej).

Co powinno zwrócić uwagę poszkodowanego przy szkodzie całkowitej na pojeździe?

Patrząc na wykonaną w systemie eksperckim wycenę wartości pojazdu, warto zwrócić uwagę na korekty dodatnie i minusowe, najczęściej z przewagą ujemnych. W związku z czym, że często są stosowane błędnie, to warto to sprawdzić, np. poprzez weryfikację w internecie ceny podobnych pojazdów, skonsultować sprawę z niezależnym rzeczoznawcą lub kancelarią odszkodowawczą.

Jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przy szkodzie całkowitej?

 • miejscowości i daty;
 • nazwa i adres zakładu ubezpieczeń;
 • dane osobowe i adresowe poszkodowanego;
 • informacje o szkodzie takie jak numer szkody oraz z datą zdarzenia;
 • marka i model pojazdu uszkodzonego i numer rejestracyjny;
 • nazwa pisma tj. REKLAMACJA;
 • opis stanu faktycznego (kiedy doszło do zdarzenia, jaki pojazd uległ uszkodzeniu, od jakiej decyzji się odwołujemy, kwotę, którą otrzymaliśmy i wskazać, dlaczego naszym zdaniem jest ona zaniżona);
 • merytoryczne wskazanie błędów popełnionych w kosztorysie, ze wskazaniem, że wypłacone odszkodowanie nie pozwoli na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody, bo właśnie takie zadanie ma odszkodowanie z OC sprawcy (dowody, że sprzedaż pojazdu za wyliczoną kwotę jest niemożliwa np. niższe oferty kupujących na portalu aukcyjnym oraz że za kwotę wyliczoną jako wartość pojazdu przed szkodą nie uda nam się kupić pojazdu w podobnym stanie i o podobnych parametrach np. wystawione na portalach aukcyjnych pojazdy);
 • wskazanie kwoty roszczenia wraz z określeniem terminu jej przekazania (najlepiej 7 dni);
 • wskazanie konta bankowego;
 • podpis poszkodowanego;
 • wykaz załączników (np. niezależna opinia biegłego rzeczoznawcy, który na podstawie wszystkich danych pojazdu, przedstawia faktyczną wartość pojazdu przed szkodą i wraku).

Termin złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela po szkodzie całkowitej

Na reklamację poszkodowany ma 3 lata od pierwszej decyzji ubezpieczyciela, w przypadku szkód na pojeździe nie stosuje się okresu 20-letniego jak w przypadku niektórych szkód na osobie.

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

Akceptuję przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na marketing zewnętrzny

Sprawdź bezpłatnie wysokość