fbpx

Jakie odszkodowanie za wypadki w rolnictwie z KRUS i OC rolnika?

Jakie odszkodowanie za wypadki w rolnictwie z KRUS i OC rolnika?

Jak wiadomo o wypadek w gospodarstwie rolnym nietrudno, głównie ze względu na specyfikę tej pracy, kontakt ze zwierzętami czy maszynami rolniczymi. Obrażenia powstałe w wyniku tych zdarzeń mogą być naprawdę poważne, a nawet skutkować śmiercią osoby Poszkodowanej. Czy w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia można starać się o odszkodowanie? Tak i to nawet z dwóch źródeł, a należą do nich KRUS oraz polisa OC, którą każdy rolnik powinien posiadać. Dają one możliwość dochodzenia odszkodowań i rekompensaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Istotne jest, że o odszkodowanie może starać się osoba która uległa wypadkowi stricte przy pracy. Nie wchodzą tutaj w grę sytuacje, kiedy Poszkodowany dopuścił się rażącego niedbalstwa czy też był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Odszkodowanie z KRUS czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Aby się o nie starać wypadek należy zgłosić jak najszybciej,telefonicznie lub na piśmie i wraz ze zgłoszeniem złożyć wymagane dokumenty dotyczące okoliczności wypadku ( oświadczenia świadków, zdjęcia) oraz dokumenty medyczne  potwierdzające leczenie. Warto się spieszyć, gdyż po upływie 6 miesięcy od zdarzenia zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

KRUS może przyznać jednorazowe odszkodowanie:

  • ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pracownikowi rolnika), który uległ wypadkowi podczas pracy rolniczej lub zachorował na chorobę zawodową i doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • jeżeli Poszkodowany zmarł na skutek wypadku przy pracy w gospodarstwie lub rolniczej choroby zawodowej – odszkodowanie przysługuje jego rodzinie.

Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie powinna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23. Wysokość odszkodowania wynosi 809 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie z polisy OC rolnika

Obok odszkodowania z KRUS jest to drugi rodzaj świadczenia o jakie może się ubiegać Poszkodowany w wypadku podczas pracy rolniczej.

Jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń jakie powinien posiadać każdy rolnik i ma zapewnić odszkodowania osobom, które doznały szkody w związku z prowadzonym przez niego gospodarstwem. Dotyczy ono często poważnych wypadków, skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęty rolnik oraz każda osoba, która pracując w gospodarstwie doznała szkody lub szkodę wyrządziła (np. osobie trzeciej). Odszkodowanie zostanie wypłacone więc zarówno wtedy, kiedy szkody dozna lub ją wyrządzi:

  • sam rolnik,
  • osoba, która pozostaje w nim we wspólnym gospodarstwie (np. domownik),
  • osoba tylko w nim pracująca czy pomagająca.

WAŻNE: każda z tych osób musi wykonywać czynności związane z gospodarstwem.

Więcej informacji o dochodzeniu roszczeń z OC rolnika lub z KRUS dowiesz się a naszym Vademecum wypadków w rolnictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.