fbpx

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu po kolizji lub wypadku drogowym?

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu po kolizji lub wypadku drogowym?

Biorąc udział w kolizji lub wypadku drogowym i będąc osobą poszkodowaną, mamy możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. Niestety zanim jednak dojdzie do takiej sytuacji, większość osób nie zastanawia się nad tym, jak uzyskuje się odszkodowanie i o jakie roszczenia można walczyć. Ze względu na moją pracę znajomi spoza branży odszkodowawczej zadają mi często pytania dotyczące różnego rodzaju szkód zarówno osobowych jak i na pojazdach. Większość tych osób niestety nie ma pojęcia jakie roszczenia im przysługują lub mogą przysługiwać w razie brania udziału jako osoba poszkodowana w kolizji lub wypadku. Przy zgłoszeniu szkody ubezpieczyciele na nasze nieszczęście nie informują nas o prawach poszkodowanego, więc jeżeli sami nie zdobędziemy takiej wiedzy, to sami sobie zaszkodzimy i nie uzyskamy pełnej rekompensaty za doznaną krzywdę. Powiedzenie „nieznajomość prawa szkodzi” jest również w tym przypadku jak najbardziej na miejscu. Poniżej opiszę najważniejsze roszczenia dotyczące szkody na pojeździe oraz wymienię i scharakteryzuję roszczenia przysługujące osobie, która doznała urazów ciała w trakcie kolizji lub wypadku drogowego.

Roszczenia dotyczące szkody na pojeździe po kolizji drogowej lub wypadku z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie za naprawę pojazdu

Kolizje drogowe występują bardzo często, więc uszkodzenia samochodów są dużo powszechniejsze niż obrażenia fizyczne u poszkodowanych. Dzięki temu, że to pojazd przyjmuje pierwsze uderzenie, jesteśmy bardziej bezpieczni i często wychodzimy z takiego zdarzenia bez szwanku. Niestety wskutek tego jednak okazuje się, że samochód którym jeździmy do pracy lub odwozimy dzieci do przedszkola jest uszkodzony. Na miejscu kolizji lub wypadku powinniśmy pozyskać od sprawcy oświadczenie dotyczące zdarzenia i zgłosić szkodę na pojeździe ubezpieczycielowi (można dołączyć zdjęcia uszkodzeń). W przypadku szkody częściowej poszkodowanemu należy się taka kwota odszkodowania, która pozwoliłaby na pełną naprawę pojazdu i przywrócenie go do stanu sprzed szkody. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej poszkodowany powinien otrzymać kwotę odszkodowania, która w połączeniu z kwotą za sprzedaż wraku pozwoliłaby na zakup samochodu o podobnej jakości i parametrach co ten uszkodzony. Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają te odszkodowania, więc po uzyskaniu dokumentów szkody warto zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej z prośbą o ocenę sprawy.

Zwrot kosztów holowania lub parkowania

Jeżeli na miejscu zdarzenia nasz pojazd zostaje uszkodzony z winy innego sprawcy to może się zdarzyć, że uszkodzenia będą na tyle duże, że dalsza jazda byłaby albo niemożliwa albo niebezpieczna. Wtedy też pojawia się konieczność holowania pojazdu do zakładu naprawczego lub na miejsce wskazane przez poszkodowanego, np. do miejsca zamieszkania. Czasami zdarza się, że poszkodowany ponosi również koszt parkowania pojazdu w jakimś miejscu, jeżeli nie ma możliwości holowania w szybkim czasie. O zwrot tych kosztów możemy się zwrócić do ubezpieczyciela OC sprawcy. W końcu gdyby nie kolizja czy wypadek z winy innego kierowcy ubezpieczonego w tym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, nie ponieślibyśmy takich kosztów, więc zgodnie z definicją odszkodowania, ubezpieczyciel ma obowiązek je pokryć.

Zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego

Dla większości kierowców samochód jest w obecnych czasach potrzebny codziennie. Dojazdy do pracy, na zakupy, wożenie dzieci do szkoły czy przedszkola jest możliwe dzięki posiadaniu swojego samochodu. Jeśli na skutek kolizji lub wypadku zostanie on uszkodzony, to na czas, w którym jego użytkowanie jest niemożliwe (oczekiwanie na odszkodowanie potrzebne na zapłacenie warsztatowi, naprawa samochodu) możemy wynająć pojazd zastępczy. Jednakże to, na jak długo mamy prawo go wynająć lub do jakiej kwoty jest jest to możliwe, jest dosyć skomplikowane. Dodatkowo poszkodowany nie w każdym przypadku ma prawo żądać zwrotu takich kosztów (czasami jest to uznawane jako bezpodstawne zwiększanie rozmiaru szkody) dlatego też poświęciliśmy temu osobny artykuł do którego przeczytania zapraszam..

Odszkodowanie za zniszczone rzeczy osobiste

Może się zdarzyć, że w trakcie zdarzenia zostanie uszkodzony nasz laptop, telefon, perfum, torebka lub jakakolwiek inna rzecz osobista łącznie z częściami garderoby. Wtedy też możemy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i żądać odszkodowania za uszkodzone przedmioty. Aby je uzyskać należy je zostawić w takim stanie (nie wolno wyrzucać uszkodzonych rzeczy) w jakim są po zdarzeniu, wykonać zdjęcia i przekazać je ubezpieczycielowi. Bardzo pomocne będą rachunki lub faktury za ich zakup, aby nie było wątpliwości co do ich wartości.

Utracone dochody w przypadku pojazdu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej

Samochody są wykorzystywane nie tylko w życiu prywatnym ale też do prowadzenia działalności gospodarczej (taksówka, dojazd pracowników). Brak możliwości korzystania z niego może przysporzyć firmie nie tylko kłopotów ale może też prowadzić do strat finansowych. Aby uzyskać odszkodowanie z tego tytułu należy wykazać zyski firmy na trzy miesiące  przed zdarzeniem oraz udowodnić, że w trakcie przestoju pojazdu firma nie miała możliwości zarobku. Więcej o utraconych dochodach przeczytasz tutaj.

Roszczenia dotyczące szkody osobowej po kolizji lub wypadku drogowym z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli zostaniemy poszkodowani fizycznie w trakcie kolizji lub wypadku drogowego, możemy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela OC sprawcy i starać się o uzyskanie zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznane w skutek zdarzenia. Wysokość takiej rekompensaty jest zależna od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a więc im większe obrażenia, tym odszkodowanie powinno być wyższe. Pamiętajmy jednak, że wiele ubezpieczycieli stoi na stanowisku, że za krótkotrwałe obrażenia takie jak siniaki, zadrapania, wstrząs mózgu itp. nie powodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu nie należy się odszkodowanie. W przypadku tego typu obrażeń uzyskanie zadośćuczynienia może być więc niemożliwe lub bardzo kłopotliwe. Jeżeli nie wiemy, czy jest szansa uzyskania wyższego odszkodowania, to warto się zwrócić do kancelarii odszkodowawczej, która oceni sprawę i podpowie, jakie dalsze kroki można podjąć. 

Zwrot utraconych dochodów

Jeżeli wskutek obrażeń jesteśmy na zwolnieniu lekarskim L4 przez kilka tygodni i w tym czasie otrzymujemy wynagrodzenie niższe o 20% lub przez nieobecność w pracy utraciliśmy premię, możemy żądać od ubezpieczyciela pokrycia różnicy między wynagrodzeniem, które normalnie uzyskalibyśmy chodząc do pracy a wynagrodzeniem w trakcie L4. Trzeba jednak przedstawić dowody ukazujące niższe dochody, np. umowa o pracę czy dokument wewnętrzny zakładu pracy dotyczący premii dla pracowników.

Zwrot kosztów opieki

Jeżeli obrażenia poszkodowanego są na tyle duże, że przy codziennych czynności potrzebuje pomocy innej osoby np. do ubierania, higieny osobistej, robienia zakupów, podawania posiłków itp. to można żądać pokrycia kosztów opieki osoby trzeciej. Jeżeli jest to ktoś z rodziny, to należy przygotować oświadczenie opisujące zakres pomocy tej osoby. Jeśli jednak opiekunką jest osoba obca, której płacimy na pomoc, to należy przestawić ubezpieczycielowi fakturę lub rachunek za wykonanie usługi.

Zwrot kosztów dojazdów

Często zdarza się, że osoba poszkodowana musi uczęszczać na wizyty lekarskie lub na rehabilitację, a ze względu na obrażenia i ból nie jest w stanie sama prowadzić samochodu. W takim wypadku najczęściej prosimy kogoś znajomego lub rodzinę o pomoc i o dowiezienie do lekarza lub na rehabilitację. W związku z tym ponosimy koszty paliwa, tak więc możemy od ubezpieczyciela żądać ich zwrotu. Należy zgłosić ubezpieczycielowi tą szkodę i poinformować o poniesieniu dodatkowych kosztów za pomocą oświadczenia o kosztach dojazdów (należy wskazać kto nas dowoził i jakim samochodem oraz dokładnie opisać kiedy miało to miejsce i ile kilometrów zostało przejechanych).

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Jeżeli leczenie i rehabilitacja nie może się odbyć z funduszu NFZ i musimy udać się prywatnie do lekarza i zapłacić za wizytę oraz za rehabilitacje, to przedstawiając ubezpieczycielowi dokumentację medyczną i rachunki lub faktury potwierdzające poniesione koszty, możemy żądać ich pokrycia. Ważne jest także to, aby zbierać rachunki lub faktury za lekarstwa czy środki opatrunkowe i przedstawić je ubezpieczycielowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.