fbpx

Badanie lekarskie

Ocena stanu zdrowia poszkodowanego w wypadku. Wykonuje ją lekarz orzecznik lub zespół lekarzy orzeczników, którzy tworzą komisję lekarską. Lekarz orzecznik czy też komisja lekarska na podstawie badania lekarskiego i zgromadzonej dokumentacji mają za zadanie ocenić aktualny stan zdrowia poszkodowanego. Ich zadaniem jest też określenie procentowo doznanego uszczerbku na zdrowiu. Ustalenie uszczerbku, który powstał na skutek wypadku jest pomocny przy ustaleniu wysokości odszkodowania dla osoby poszkodowanej.

Dowiedź się więcej o urazach powypadkowych oraz uszczerbku na zdrowiu: