fbpx

Uszczerbki za urazy nogi, stopy, kostki, podudzia, kolana, uda i stawu biodrowego

Uszczerbki za urazy nogi, stopy, kostki, podudzia, kolana, uda i stawu biodrowego

Nogi zaraz obok rąk, są narządem najbardziej podatnym na wszelkiego rodzaju urazy. Wypadek przy pracy, komunikacyjny, drogowy – to najbardziej powszechne sytuacje, gdzie najczęściej dochodzi do potłuczeń, zmiażdżeń, złamań czy też nawet amputacji kończyny.

Urazy nóg niestety powodują, że Poszkodowany jest wyłączony na dłuższy czas z życia codziennego, gdyż ma problemy z wykonywanie podstawowych czynności. Ograniczenia sprowadzają się głównie do braku możliwości samodzielnego poruszania się, co zmusza do korzystania z opieki i pomocy osób bliskich oraz korzystania z kul lub wózka. Często codzienne czynności, poruszanie po mieszkaniu, wyjście po zakupy, gotowanie czy kąpiel stają się problemem, często nie do pokonania.

Lepiej jest wtedy, kiedy uraz nie jest tak bardzo poważny a leczenie dobrze rokuje. Wtedy Poszkodowany ma pewność, że w miarę szybko powróci do pełnej sprawności. Gorzej jest jednak, kiedy mamy do czynienia ze stałym uszczerbkiem, co powoduje, np. konieczność dostosowania pomieszczeń dla potrzeb chorego. Wtedy wydatki są dużo większe niż na samo leczenie czy rehabilitację. Warto wiedzieć, że odszkodowanie może również obejmować zwrot wydatków związanych z adaptacją mieszkania.

Urazy stopy – złamania i urazy stopy, śródstopia, pięty oraz palców

Są to urazy najbardziej powszechne, spowodowane najczęściej mocnym: skręceniem, uderzeniem, przygnieceniem bądź też naciskiem na kończynę. Silny ból przy poruszaniu, obrzęk czy też ewentualnie zasinienie to główne objawy urazu. Bywa również, że zostają naruszone przyległe do złamanej kości mięśnie i ścięgna.

Złamanie tzw. proste, jest dość łatwe do wyleczenia i polega głównie na unieruchomieniu kończyny i ewentualnym podaniu środków przeciwbólowych. Urazy poważniejsze, gdzie mamy do czynienia z przemieszczeniem, często wiążą się z długim unieruchomieniem, długotrwałymi problemami z ruchomością kończyny a niejednokrotnie z interwencją chirurgiczną (operacja).

Urazy kostki – złamania stawu skokowego

Powstają głównie na skutek gwałtownego i mocnego skręcenia kończyny, ale mogą być również wynikiem upadku lub też silnego uderzenia. Objawy to głównie bardzo duży obrzęk i ból przy nacisku (chodzeniu) oraz zginaniu. Często złamanie kostki wiąże się z przemieszczeniem kości ograniczeniem ruchomości i zesztywnieniem. Najczęściej konieczne jest dłuższe (około miesięczne) unieruchomienie kończyny, a potem dodatkowo np. rehabilitacja, pomagająca szybciej wrócić do pełnej sprawności.

Urazy podudzia – złamania i urazy kości piszczelowej

Zdecydowanie jeden z najbardziej bolesnych urazów, powstających głównie na skutek: dość silnego uderzenia (wypadek komunikacyjny), upadku (np. z wysokości) czy też nawet mocnego kopnięcia. Najczęściej dochodzi do złamania trzonu kości lub nasady bliższej i dalszej kości piszczelowej. Objawy to zasinienie, spora opuchlizna oraz ból przy poruszaniu nogą. Leczenie, podobnie jak w przypadku każdego złamania polega na unieruchomieniu kończyny w opatrunku gipsowym, minimum na miesiąc. W tym okresie należy zachować szczególną ostrożność i nie nadwerężać kończyny, ze względu na możliwość powstania przemieszczeń kości, szczególnie, jeżeli złamanie było wieloodłamowe.

Urazy kolana – złamanie i inne urazy stawu kolanowego

Urazy kolana ogólnie są uznawane za poważne, głównie ze względu na samą budowę kolana, która jest dość złożona. Powoduje to, że leczenie jest długotrwałe i bywa, że kończyna już nigdy nie wraca do pełnej sprawności, szczególnie, jeżeli mamy do czynienia ze urazami skomplikowanymi.

Konsekwencjami urazów kolana są zesztywnienia, uszkodzenia więzadeł torebkowych, rzepki, łąkotek i kości stawu. Wiąże się to z dużym ograniczeniem ruchomości kończyny, bardzo często długotrwałym lub nawet trwałym. Rehabilitacja bywa bardzo pomocna, jednak bywa, że mimo teoretycznego „wyzdrowienia”, bardzo często, np. przy większym codziennym wysiłku kończyna puchnie, boli i uniemożliwia normalne funkcjonowanie.  Do uszkodzenia kolana najczęściej dochodzi w wyniku upadku oraz uderzenia. Objawy to standardowo duży obrzęk, zasinienie, ból przy poruszaniu i zginaniu. Leczenie najczęściej jest długotrwałe i wymagające zabiegów rehabilitacyjnych, które pomagają wrócić do sprawności.

Urazy uda i biodra – złamania i uszkodzenia stawu biodrowego oraz kości udowej 

Najczęściej występują podczas wypadków komunikacyjnych i upadków z wysokości. Są jednymi z najbardziej poważnych, mogących skutkować sporymi powikłaniami. Ich leczenie jest długotrwałe oraz skomplikowane. Objawami złamania oprócz bólu w miejscu złamania, siniaków oraz obrzęku, jest również silny ból w okolicy biodra (stawu biodrowego) nasilający przy próbie poruszania się. Obok urazów biodra mamy do czynienia często z urazami miednicy.

Złamania nogi a odszkodowanie i roszczenia o jakie można się starać

Uraz nogi często wyklucza poszkodowanego na dłuższy czas z normalnego funkcjonowania, szczególnie wtedy, kiedy jest bardziej skomplikowany.  Gdy wymaga dłuższego zwolnienia lekarskiego, może powodować utratę całości czy też części dochodów przez Poszkodowanego. W artykule Jak udowodnić utratę dochodu po wypadku dowiedz się więcej na ten temat.  Poszkodowany ponosi też koszty wykupu leków, wydatków na zabiegi rehabilitacyjne oraz dojazdów na wizyty lekarskie. Istotne są również koszty zw. z kupnem sprzętu, np. kul czy też wózka inwalidzkiego. Bywa również, ze Poszkodowany wymaga stałej opieki, co w przypadku kiedy nie ma blisko siebie kogoś z rodziny, wiąże się z dodatkowymi kosztami wynajęcia osoby, która pomoże mu w codziennych czynnościach.

Biorąc pod uwagę powyższe Poszkodowany, oprócz roszczenia o zadośćuczynienie może dodatkowo wnosić o rekompensatę:

 • utraconych dochodów,
 • kosztów leczenia (leki, pomoce ortopedyczne),
 • dojazdów na zabiegi i wizyty lekarskie,
 • opieki osób trzecich.

Konsekwencje urazu nogi

Uszczerbek na zdrowiu powstały z tytułu złamań kości nogi, zależy oczywiście od charakteru urazu, jego rozległości, stopnia uszkodzeń i zaburzeń chodzenia oraz ograniczenia ogólnej sprawności. Na tej podstawie określa się też czy uraz ma charakter trwały czy też przejściowy. Bywa niestety, że jest na tyle poważny, że Poszkodowany nie może wrócić do pracy i staje się inwalidą. Z tego powodu, może wnosić o przyznanie renty:

 • z tytułu niezdolności do pracy,
 • na zwiększone potrzeby.

O odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia możemy starać się do 3 lat od wypadku. W przypadku polisy NNW, kwota za uszczerbek na zdrowiu, termin złożenia wniosku zależy od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Warunków Umowy dla konkretnego rodzaju polisy.

Złamania nogi  a procent uszczerbku i odszkodowanie możliwe do uzyskania

W przypadku złamań nogi określenie procentu uszczerbku na zdrowiu zależy oczywiście od rodzaju złamania oraz stopnia powikłań. Każdy przypadek należy tutaj traktować indywidualnie, jednak ogólnie uszczerbek opisany został poniżej.

Urazy palców stopy

 1. Utrata palucha (w zależności od blizn, stopnia powikłań, zaburzeń, zniekształceń i ograniczeń): 1- 15 %.
 2. Uszkodzenia palucha – zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek: 1-10%.
 3. Utrata palucha wraz z kością śródstopia – 15-25%.
 4. Utrata w zakresie palców II, III, IV i V (częściowa lub całkowita) – 1-2% za każdy palec.
 5. Utrata palca V z kością śródstopia: 3-15%.
 6. Utrata palców II, III i IV z kością śródstopia (w zależności od stopnia zmian) – 3-5% za każdy palec.

Urazy stopy i stawu skokowego

 1. Uszkodzenia stawu goleniowo-skokowego i/lub skokowo-piętowego – skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia więzadeł, torebki, uszkodzenia tkanek miękkich, blizny (w zależności od stopnia zmian): 1-20%.
 2. Złamania i zwichnięcia kości wchodzących w skład stawu goleniowo – skokowego i/lub skokowo- piętowego i nasad dalszych kości podudzia: 2-40%.
 3. Złamania kości skokowej i/lub pięty (w zależności od stopnia zmian): 1-30%.
 4. Utrata kości skokowej i/lub pięty (w zależności od stopnia zmian, całkowita lub częściowa): 20–40%.
 5. Złamania kości śródstopia(w zależności od stopnia zmian): 1-20%.
 6. Złamania kości śródstopia z powikłaniami: 1-10%
 7. Inne uszkodzenia okolicy stępu i śródstopia (w zależności od stopnia zmian): 1-15%
 8. Utrata stopy w całości – 50%
 9. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta: 45%
 10. Utrata stopy w stawie Lisfranka: 35%
 11. Utrata stopy w obrębie kości śródstopia(w zależności od rozległości): 20-30%.

Urazy podudzia

 1. Złamanie trzonów kości podudzia (w zależności od stopnia zmian): 5-50%.
 2. Złamanie strzałki (izolowane): 1-5%.
 3. Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, nerwów, ścięgna Achillesa i innych (w zależności od stopnia zmian): 1-35%.
 4. Utrata kończyny w obrębie podudzia (w zależności od stopnia zmian): 40-60%.

Urazy kolana

 1. Złamanie nasad tworzących staw kolanowy i rzepki z lub bez uszkodzenia aparatu więzadłowego (w zależności od stopnia zmian): 1-40%.
 2. Skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego (w tym rzepki) z uszkodzeniem aparatu więzadłowo-stawowego (w zależności od stopnia zmian): 1-40%.
 3. Inne uszkodzenia okolicy stawu kolanowego (blizny, przetoki, stany zapalne): 1-20%.
 4. Utrata kończyny na poziomie kolana: 65%

Urazy uda i stawu biodrowego

 1. Złamanie kości udowej (w zależności od stopnia zmian):1-40%
 2. Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej (w zależności od stopnia zmian):40-60%.
 3. Uszkodzenie skóry, mięśni, ścięgien (w zależności od stopnia zmian): 1-20%
 4. Uszkodzenie naczyń, tętniaki (w zależności od stopnia zmian): 5-30%
 5. Uszkodzenie uda z powikłaniami (w zależności od stopnia zmian): 1-20%.
 6. Uszkodzenie uda z uszkodzeniem nerwu kulszowego w zależności od stopnia zmian): 10-65%.
 7. Utrata kończyny na poziomie uda (w zależności od miejsca): 50-70%.
 8. Uszkodzenia stawu biodrowego – zwichnięcia, złamania bliż­szej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej: 5-40%.
 9. Uszkodzenie tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego (w zależności od stopnia zmian): 1-60%.
 10. Zesztywnienie stawu biodrowego(w zależności od stopnia): 15-60%.
 11. Uszkodzenia w obrębie i okolicy stawu biodrowego z powikłaniami (w zależności od stopnia): 5-15%.
 12. Utrata kończyny dolnej przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej (w zależności od stopnia zmian): 75-85%. 

Odszkodowanie możliwe do uzyskania w przypadku urazów nogi

 1. Utrata kończyny dolnej (staw biodrowy): 100.000 – 135.000zł
 2. Przykurcze i ograniczenia ruchów w stawie biodrowym : 3.000 – 35.000zł
 3. Zesztywnienie stawu biodrowego: 35.000 – 80.000zł
 4. Przykurcze i zesztywnienie w powikłaniami: 5000 – 20.000zł
 5. Złamanie kości udowej: 10.000 – 35.000zł
 6. Ubytki kości i staw rzekomy: 50.000 – 100.000zł
 7. Uszkodzenia mięśni, ścięgien, skóry: 2.500 – 18.000zł
 8. Tętniaki, uszkodzenia naczyń: 5.000 – 20.000zł
 9. Uszkodzenia uda z powikłaniami: 3.000 – 15.000zł
 10. Uszkodzenie nerwu kulszowego: 10.000 – 90.000zł
 11. Odjęcie kończyny: 70.000 – 120.000zł
 12. Złamania kości kolana: 2.500 – 40.000zł
 13. Ograniczenie ruchomości: 1500 – 25.000zł
 14. Odjęcie kończyny na poziomie kolana: 100.000zł
 15. Inne uszkodzenia: 1500 – 25.000zł
 16. Złamanie kości podudzia: 8.000 – 75.000zł
 17. Złamanie strzałki (izolowane): 1500 – 5000zł
 18. Uszkodzenia tkanek: 2500 – 35.000zł
 19. Utrata kończyny (podudzie)- 50.000 – 110.000zł
 20. Zesztywnienie i ograniczenie ruchomości stawu skokowego – 2000 -50.000zł
 21. Złamania pięty i kości skokowej: 3.500-40.000zł
 22. Utrata kości pięty lub skokowej: 35.000 – 75.000zł
 23. Uszkodzenie kości stępu (przemieszczeni): 1500-35.000zł
 24. Złamanie śródstopia z przemieszczeniem: 2.500-30.000zł
 25. Złamania śródstopia z powikłaniami: 2.500 -20.000zł
 26. Utrata całej stopy: ok.80.000zł
 27. Utrata palucha: ok. 10.000zł
 28. Utrata palucha wraz z kością śródstopia: 14.000-25.000zł
 29. Utrata palca II-V: 5.000zł
 30. Utrata palca V wraz z kością śródstopia: 3000 – 15.000zł
 31. Utarta palca II-IV z kością śródstopia : 5000-10.000zł

Uzyskanie odszkodowania po wypadku komunikacyjnym z winy OC sprawcy

Do urazów nogi często dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych. Bardzo ważne jest posiadanie wiedzy, jak zachować się biorąc udział w takim zdarzeniu. Poszkodowany powinien także posiąść wiedzę na temat tego, jakie roszczenia po wypadku mu przysługują. Zachęcamy więc do lektury Vademecum poszkodowanego po wypadku komunikacyjnym. Jednakże zawsze mamy możliwość zlecić prowadzenie sprawcy adwokatowi, lub kancelarii odszkodowawczej, wtedy mamy pewność, że sprawą zajmą się specjaliści.

Aktualizacja z 30.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.