fbpx

Jak udowodnić utratę dochodu po wypadku?

Jak udowodnić utratę dochodu po wypadku?

Uczestnictwo w wypadku powoduje rozmaite szkody u poszkodowanych. Utrata pracy, zleceń czy dochodu jest niejednokrotnie jednym z najistotniejszych roszczeń poszkodowanych. Niestety udowodnienie utraty dochodu stanowi dla wielu poszkodowanych poważną trudność, a ubezpieczyciele nie ułatwiają likwidacji tych szkód.

Podstawa roszczeń o utratę dochodu

Poszkodowany może wnioskować o zwrot utraconych dochodów na podstawie Art. 361. § 1. Kodeksu cywilnego. Zakres roszczeń jest dość szeroki i obejmuje dochody nie tylko z pracy, ale również utracone zlecenia, utratę kontrahentów czy pracy.

Jak udowodnić utratę pracy i żądać odszkodowania po wypadku?

Roszczenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które podejmuję pracę o dzieło, zlecenie czy umowę o pracę jest stosunkowo łatwo udowodnić. Poszkodowany powinien wykazać, iż utracone dochody z pracy, rzeczywiście by uzyskał. Może to uczynić poprzez przedstawienie listu intencyjnego pracodawcy o przedłużeniu umowy lub podjęciu współpracy. Zaznaczyć należy, iż takie oświadczenie niedoszłego pracodawcy z pewnością zostaną zweryfikowane przez ubezpieczyciela a być może i sąd, dlatego poszkodowany powinien być pewien, iż pracodawca potwierdzi twierdzenia przed sądem lub nawet wykaże, że zatrudnił innego pracownika na miejsce poszkodowanego.

Udowodnienie utraty dochodu, zleceń i kontrahentów w firmie

Osoby samozatrudnione również mogą starać się o zwrot utraconych dochodów. Podobnie jak w przypadku osól fizycznych, właściciele firm również muszą udowodnić, iż uzyskałyby przychód i dochód z danej działalności. Zawarte i wypowiedziane umowy zlecenia, kontrakty, mogą tutaj stanowić istotny dowód. Zeznania świadków (oświadczenia) lub niedoszłych kontrahentów, którzy ostatecznie nie zawarli umowy i zrezygnowali z usług poszkodowanego ze względu na jego stan po wypadku stanowią solidną podstawę roszczeń. Poszkodowany powinien dokładnie wykazać jakiej szkody doznał w wartościach netto.

Działalność sezonowa również może wykazać utratę dochodu

Osoby, które prowadzą działalność sezonową, w której oferują swoje usługi konsumentom, mogą mieć większe trudności w udowodnieniu utraconych dochodów. W takim przypadku warto wykazać starty porównując obecne dochody z czasu pozostawania na zwolnieniu lekarskim z okresem wstecz, gdzie przychody były uzyskiwane prawidłowo. Przykładowo sprzedawca zniczy w okresie świątecznym może wykazać swoje dochody netto sprzed roku i wnioskować o utracony dochód w okresie gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim po wypadku.

Dokumentacja utraconych dochodów – podsumowanie

Dochodząc odszkodowania z tytułu utraconych dochodów, zleceń, pracy, poszkodowany powinien przedstawić takie dokumenty jak:

  • listy intencyjne niedoszłych pracodawców czy kontrahentów o podjęciu współpracy, czasu współpracy, tematyki kontraktu oraz wysokości wynagrodzenia;
  • umowy o pracę, zlecenia albo o dzieło – jeżeli umowa ta nie została przedłużona lub została wypowiedziana po wypadku;
  • analiza księgowa okresów porównawczych dochodów uzyskiwanych za podobny okres sprzedaży dla porównania z okresem wypadkowym.

Zniszczone rzeczy

W wypadkach czy kolizjach często dochodzi do uszkodzenia rzeczy osobistych. Są to laptop, telefon, walizka czy przewożony towar. Przeczytaj artykuł mówiący o zniszczonych rzeczach i jak skutecznie zgłosić taką szkodę.

Aktualizacja z 12.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.