fbpx

Zniszczone rzeczy – jak zgłosić skutecznie szkodę

Zniszczone rzeczy – jak zgłosić skutecznie szkodę

Gdy dochodzi do wypadku komunikacyjnego, wypadku w rolnictwie, czy przy pracy z winy pracodawcy, poszkodowany może otrzymać odszkodowanie za zniszczone rzeczy. Bez względu na to, czy doznał urazów na ciele i nie stało się mu nic poważnego, jeżeli zostały zniszczone jego rzeczy osobiste np. smartfon, tablet czy ubranie, to może żądać rekompensaty. W jaki sposób zgłosić szkodę i udokumentować wysokość poniesionych strat znajdziesz w tym artykule.

Co zalicza się do zniszczonych rzeczy?

Do zniszczonych rzeczy zaliczamy odzież, obuwie, zegarek, telefon. Dodatkowo rzeczy osobistego użytku, czyli wszystko, co posiadamy przy sobie w momencie zdarzenia ubezpieczeniowego. Zaliczamy tutaj również przewożony bagaż, sprzęt, meble czy inne rzeczy np. terrarium, czy zabawka zostawiona przez dziecko w samochodzie.

Podstawa prawna roszczeń

„Art. 444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

Biorąc pod uwagę powyższy zapis ubezpieczyciel, powinien wyrównać poszkodowanemu poniesione straty, czyli doprowadzić jego majątek do stanu sprzed wypadku. Czyli naprawić uszkodzoną rzecz a tak naprawdę pokryć koszty jej naprawy. Jeżeli naprawa jest niemożliwa, czyli ich naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona to poszkodowany ma prawo do odszkodowania. Powinno ono być równowartością wartości zniszczonych rzeczy. W przypadku gdy uszkodzona rzecz przedstawia jeszcze jakąś wartość rynkową (a więc możliwe jest zbycie jej za określoną cenę) to ubezpieczyciel jest uprawniony do potrącenia takiej kwoty z odszkodowania. Ubezpieczyciel musi takie potrącenie zawsze uzasadnić.

Na jakie odszkodowanie można liczyć?

Wysokość zwrotu kosztów zniszczonych rzeczy ustalone jest w oparciu o kosztorys naprawy lub też faktury i rachunki dokumentujące koszt rzeczywiście poniesiony przez poszkodowanego.

Co, gdy poszkodowany nie posiada dowodu zakupu zniszczonych rzeczy?

Dowodem zakupu jest paragon, fv, jak również potwierdzenie operacji na koncie bankowym. Niestety często poszkodowany nie dysponuje paragonami czy rachunkami zakupu, gdyż nie zabrał ich ze sklep. Czasami można niechcący wyrzucić dokument lub po prostu paragon wyblakł. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania za uszkodzoną rzecz tylko ze względu na to, że poszkodowany nie może przedstawić paragonu zakupu. Roszczący musi w takiej sytuacji, w miarę posiadanych możliwości, szczegółowo podać rodzaj, markę, model, przybliżoną ceny i datę zakupu danej rzeczy. Biorąc pod uwagę te elementy, ubezpieczyciel powinien oszacować wartość tej rzeczy. Może przy tym posiłkować się opinią swojego rzeczoznawcy bądź ofertami sprzedaży rzeczy takich samych lub podobnych. Teoretycznie ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty, ale praktycznie często odmowa się pojawia, również po reklamacji. Zmusza to poszkodowanego do dochodzenia swoich roszczeń na etapie sądowym.

Jak zgłosić szkodę – zniszczone rzeczy

Szkodę najlepiej zgłosić w formie pisemnej (list polecony za potwierdzeniem odbioru). Można również to zrobić telefonicznie, jak również za pomocą formularza na stronie www ubezpieczyciela. Do wezwania należy dołączyć takie elementy jak:

  • dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (np. notatka policyjna, protokół powypadkowy);
  • zdjęcia zniszczonych rzeczy;
  • dowód zakupu zniszczonej rzeczy;
  • wycena naprawy zniszczonej rzeczy wraz z fakturą na jej wykonanie;
  • zestawienie zniszczonych rzeczy z wyszczególnieniem daty zakupy i ceny.

Wzór wniosku o odszkodowanie za zniszczone rzeczy znajdziesz tutaj.

Szkoda na nieruchomości

Z powodu różnych zdarzeń: wypadków komunikacyjnych, działań górniczych, pożarów czy powodzi dochodzi nie tylko do uszkodzenia przedmiotów osobistych, ale także mieszkań, domów czy budynków gospodarczych. Przeczytaj o tym więcej w artykule Likwidacja szkody majątkowej – nieruchomości.

Aktualizacja z dnia 11.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.